Спечелете смартфони Samsung Galaxy Z Flip4 и гифт карти с по 100 лв. от 7DAYS

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://7days-promo.com/

Как се участва:

Чрез покупка на продукти 7DAYS за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Механизъм на Промоцията (Играта):

    Стъпка 1: Потребителят да закупи продукти 7DAYS (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията на стойност минимум 5 лв. Необходимо условие е закупуването на продукти 7DAYS на общата стойност от не по-малко от 5 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

    Стъпка 2: Потребителят да регистрира валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти 7DAYS, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата https://www.7days-promo.com

    За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените продукти 7DAYS от фактурата.

    При регистрацията потребителят трябва:
        да въведе валиден мобилен номер
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да въведе общата сума от закупените продукти 7DAYS
        да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да потвърди, че не е робот
        да потвърди (чрез чекбокс), че е прочел, съгласен е с Официалните правила на Промоцията и желае да участва, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта https://www.7days-promo.com, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://www.7days-promo.com 

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер, за да продължат към избора на награда. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към избора на награда.

    Стъпка 3: След успешна регистрация на поне 1 касова бележка, потребителят има право да избере за коя награда да участва - GiftCardTM за пазаруване на стойност 100 лв. или Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4.

    В случаите, в които потребителят е избрал да участва за Моментна награда – GiftCardTM за пазаруване на стойност 100 лв. то той разбира веднага дали печели. Ако регистрираната от него касова бележка не печели, регистрацията се натрупва за спечелването на Седмична награда - Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4, за която са необходими минимум 4 непечеливши за Моментна награда касови бележки.

Награди:

    Награда 1: GiftCardTM за пазаруване на стойност 100 лв., 300 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Моментна награда“) - за възможност да спечели Моментна награда, потребителят трябва да регистрира поне 1 касова бележка. След регистрацията, потребителят разбира веднага дали печели със съобщение на екран и SMS известие.

    Награда 2: Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4, 6 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Седмична награда“) – за възможност да спечели Седмична награда, потребителят трябва да регистрира поне 4 касови бележки, с които не е спечелена друга награда. Тегленето за Седмична награда се извършва на всеки седмичен период сред всички потребители, които са изпълнили горните условия.

    Разпределението на периодите за теглене на Седмична награда на Промоцията (Играта) е както следва:
        Период 1 – 26.07. – 2.08.2023 г. включително – 1 бр. Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4
        Период 2 – 3.08. – 9.08.2023 г. включително – 1 бр. Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4
        Период 3 – 10.08. – 16.08.2023 г. включително – 1 бр. Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4
        Период 4 – 17.08. – 23.08.2023 г. включително – 1 бр. Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4
        Период 5 – 24.08. – 30.08.2023 г. включително – 1 бр. Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4
        Период 6 – 31.08. – 06.09.2023 г. включително – 1 бр. Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4

    GiftCardTM е предплатена непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с MasterCard. Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата тя автоматично се закрива. Преди използване GiftCardTM трябва да бъде активирана. С GiftCardTM можете да плащате на ПОС терминал или в интернет (затворена е за използване на АТМ). Няма такси при ползване на GiftCardTM в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване. Само при условие, че по GiftCardTM има наличен остатък след 6-ия месец от датата на закупуване, започва да удържа месечна такса за обслужване в размер на максимум 6,00 лв. Начисляването ѝ не зависи от датата на активиране. Плащането с GiftCardTM е защитено с ПИН код, предоставен автоматично. Пълните условия за използване на GiftCardTM са достъпни на следния линк: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms

    За да участва в тегленето на която и да е награда, потребителят трябва да регистрира поне веднъж необходимия брой касови бележки за нея.

    След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели Mоментна награда със съобщение на екран и SMS нотификация. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления за награди.

    След успешна регистрация на четири касови бележки и в случай, че с никоя от тях не е спечелена момента награда, участникът автоматично влиза в тегленето за Седмична награда.

    Ако участник е регистрирал 4 касови бележки не е спечелил Моментна награда с нито една от тях, той / тя участва 1 път в тегленето за Седмична награда. Ако участник е регистрирал 12 касови бележки и не е спечелил Моментна награда с нито една от тях, той / тя участва 3 пъти в тегленето за Седмична награда. Касовите бележки натрупани за участие за Седмична награда от един период, с които не е спечелена награда, се прехвърлят автоматично за ново участие в следващ период.

    Ако участник е регистрирал 4 касови бележки и с 1 от тях е спечелил Моментна награда тогава той / тя не участва в тегленето за Седмична награда и трябва да регистрира още 1 касова бележка, с която не е спечелена Моментна награда, за да се включи в тегленето за Седмична награда.

    С регистрацията на четири касови бележки и в случай, че с тях не е спечелена Моментна награда, участникът автоматично влиза в тегленето за Седмична награда. Тегленето и обявяването на печелившите за Седмична награда ще се случи по следния график:
        За първи период – печелившите се теглят на 3.08.2023 г. и се публикуват до 5.08.2023 г.
        За втори период – печелившите се теглят на 10.08.2023 г. и се публикуват до 12.08.2023 г.
        За трети период – печелившите се теглят на 17.08.2023 г. и се публикуват до 19.08.2023 г.
        За четвърти период – печелившите се теглят на 24.08.2023 г. и се публикуват до 26.08.2023 г
        За пети период – печелившите се теглят на 31.08.2023 г. и се публикуват до 2.09.2023 г
        За шести период – печелившите се теглят на 7.09.2023 г. и се публикуват до 9.09.2023 г

    Един потребител може да спечели само една награда от вид за периода на промоцията (Играта).

    Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една Седмична награда.
    Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

Теглене на наградите

    Тегленето на Моментна награда се извършва в момента, в който потребител регистрира минимум 1 касова бележка. С регистрирането на 1 касова бележка, потребителят веднага разбира дали печели Моментна награда. Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на прозиволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността. В периода на Промоцията (Играта) са предвидени за спечелване средно 7 бр. моментни награди дневно. Всички непечеливши касови бележки от един период, участват за Седмична награда в следващи тегления. Печелившите ще бъдат обявени до 48 часа след спечелване на Моментна награда на https://www.7days-promo.com, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат сквити и няма да бъдат видими на https://www.7days-promo.com.

    Тегленето на печелившите участници на Седмична награда ще се извърши до 24 часа след края на всеки съответен период на Играта чрез специално разработен за целта софтуер, сред всички участници регистрирали минимум 4 касови бележки, които не са били печеливши за Моментна награда по време на периода на Промоцията. Печелившите ще бъдат обявени на https://www.7days-promo.com, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://www.7days-promo.com.

Един участник може да направи максимум 4 регистрации в рамките на един период от описаните в т. X. Един участник може да направи максимум 15 регистрации за целия период на Промоцията (Играта).

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Т.е. един участник може да спечели максимално 1бр. GiftCardTM за пазаруване на стойност 100 лв. и 1бр. Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички спечелили награда в настоящата Промоция да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда. Всеки уникален потребител може да регистрира до 4 касови бележки в рамките на един период от описаните в т. X. Всеки уникален потребител може да регистрира до 15 касови бележки за целия период на Промоцията (Играта).

Веднъж използвана за регистрация в настоящата Игра, касовата бележка, не може да участва в друга Игра на Организатора и обратно – регистрирани вече бележки в други промоционални кампании на Организатора не могат да участват в тази и при опит за подобни регистрации участникът ще бъде уведомен за невалидността на регистрацията си със съобщение на екран.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда 7DAYS на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Краен срок - 6 септември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара