Спечелете 20 подаръчни карти по 1000 лв. и 100 стека по 60 кена Zatecky

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 август 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Zatecky и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Играта участват всички продукти Zatecky, независимо откъде са закупени:
- Zatecky стъклена бутилка за многократна употреба 0,5 л.
- Zatecky кен 0,5 л.
- Zatecky кен мултипак 4х0,5 л.
- Zatecky 1 л.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

Наградите в Играта са:

100 бр. по 5 стека с кенове Zatecky (5 по 12 кена  в стек или общо 60 кена 0,5л.): наградата е обвързана с покупкаи изисква онлайн регистрация на номер на касова бележка, от която е видно закупуването на бира Zatecky (всяка покупка на бира Zatecky е валидно участие, независимо от нейната стойност).

20 бр. – подаръчни карти на стойност 1000 лв.: наградата е обвързана с покупка и изисква онлайн регистрация на номер на една или повече касови бележки с минимална единична или натрупана стойност на бири Zatecky от поне 10 лв.

Подаръчната карта може да бъде използвана за покупка на всякакви стоки и/или услуги в обекти с POS терминал на Mastercard или онлайн. От картата не могат да бъдат теглени суми от банкомат. Валидна за използване в срок от 2 години след получаване.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративна цел.

Условия за участие в Играта

За да участва за награда бира за лятото (5 стека x 12 кена 0,5 л.), всеки участник трябва да:

Закупи бира Zatecky в опаковка по избор и да регистрира касовата бележка на https://zateckypromo.bg чрез въвеждане на телефон за връзка, номер на касова бележка и да изпише общата сума (в български лева), за която е закупил бири Zatecky с тази касова бележка

* В момента на регистрация на екрана ще се покаже съобщение, чрез което се разбира дали участникът печели.  

* Регистрираните бележки, които не печелят награда бира за лятото, се натрупват автоматично в профила на потребителя (определен чрез телефонния номер, въведен при регистрация) и при натрупани покупки Zatecky за поне 10лв., участват в тегленето за голямата награда – подаръчна карта на стойност 1000лв.

ИЛИ

За да участва в томбола за голямата награда – подаръчна карта на стойност 1000 лв.:
Да направи/натрупа покупки на бира Zatecky (една или няколко отделни) за минимум 10 лв. и да регистрира касовите бележки на https://zateckypromo.bg.
* В касовата бележка следва да е видима марката Zatecky на закупените продукти. За избягване на съмнение, в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени.

При регистрацията, участникът трябва:

- да въведе мобилен номер за контакт;
- да въведе номера на касовата бележка и паричната стойност на закупените продукти Zatecky;
- да потвърди (чрез check-box), че е съгласен с Официалните правила на Промоцията, ще съхрани касовата бележка до края на Промоцията като доказателство за покупка, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа ще бъдат скрити (напр. 0887111***).

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бележки подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия, съответният касов бон се счита за невалиден.

Теглене на печелившите:

Разпределението на наградите бира за лятото (5 стека x 12 кена 0,5 л) ще се извършва на произволен принцип сред всички участници, покрили условията за участие, като участниците ще разбират дали печелят в момента, в който регистрират номер на касова бележка. Това ще се случва посредством съобщение, което ще излиза на екран и ще пренасочва към линк с контактна форма, в която да се предоставят данни за доставка – две имена, телефонен номер, адрес за доставка.

Големите награди – 20 броя подаръчни карти на стойност 1000 лв. ще бъде изтеглени на
01.09.2023 г. на случаен принцип от специално разработен за целта софтуер, сред всички участници, които са се регистрирали съгласно чл. 5.2. по-горе.

Един участник може да направи максимум 20 регистрации на ден. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

Един касов бон може да бъде регистриран само един път и чрез само една персонална регистрация на един потребител. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден.

Участниците, спечелили награда подаръчна карта на стойност 1000 лв., ще бъдат известени чрез SMS на посочения от тях мобилен номер. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена и адрес). Ако спечелилият не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник, в срок до 45 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да вземе наградата си, същият губи право да я получи.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на лична карта и касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара