Спечелете Телевизори Samsung 43AU7172, 43" (108 см), Smart, 4K Ultra HD, LED

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 юни 2023

Как се участва:

Чрез покупка на определени продукти на Nescafe за поне 10 лв. в определени вериги магазини и попълване на талон.

Пълни правила:

В играта участват продукти Nescafe® Classic 250g, Nescafe®  Crema 95g, Nescafe®  Decaf 100g Nescafe®  Black Roast 95g, Nescafe®  3in1, Nescafe®  в кенче Cappuccino, Late, Caramel и Americano.

За срока на Играта ще бъдат раздадени Телевизори Samsung 43AU7172, 43" (108 см), Smart, 4K Ultra HD, LED

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или друга награда

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете и опитайте нашите продукти

Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи от участващите в Играта продукти с марка Nescafe® Classic 250g, Nescafe®  Crema 95g, Nescafe®  Decaf 100g Nescafe®  Black Roast 95g, Nescafe®  3in1, Nescafe®  в кенче Cappuccino, Late, Caramel или Americano за минимум 10.00 лв. (словом: десет лева) в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта, посочен в т. 2(1). Попълни талон за участие, който ще получиш от касиера в търговския обект и го пусни в брандирана с лято с NESCAFÉ® и награди промоционална кутия, поставена след касова зона.

Потребителят попълва в талона име и фамилия (на кирилица), телефонен номер и номер на фискален бон, и го пуска в промоционалната кутия.

Един потребител може да участва с един талон с попълнен номер на един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с талони с попълнени номера на  различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия с талони с попълнени различни номера на фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 30.06.2023 г.) ще бъде извършено валидиране на участниците и попълнените талони според правилата на Играта и теглене на печелившите в присъствие на представител на агенцията и на нотариус.

Печелившите номера на фискални бонове, вписани в изтеглените талони и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани до  17.07.2023 г. на Сайта на играта на www.nescafe.bg/frappe-promo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез телефона, който са посочили в талона, с цел уточняване на адрес, на който да бъде доставена наградата.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага.

- попълни вярно и изчерпателно и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

- представи лична карта с цел удостоверяване на самоличността и проверка на попълнените в декларацията данни, която се връща веднага.

При неизпълнение на което и да е от изискванията, посочени в тази ал. (6), потребителят губи право да получи наградата и тя не следва да му бъде предадена.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара