Спечелете Audi Q5, 10 скутера PIAGGIO и много купони за отстъпки от Kaufland Card

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез регистрация за Kaufland Card и/или чрез покупка за поне 40 лв. от магазини Кауфланд и използване на приложение.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland.

Награди, чиято възможност за спечелване НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА  („МЕХАНИКА 1“):

    1 автомобил марка Audi, модел Q5 Sportback или
    1 от 5 скутера PIAGGIO 1+ E5 FOREST MIX или
    1 от 3 скутера PIAGGIO 1+ E5 SUNSHINE MIX или
    1 от 2 скутера PIAGGIO 1+ E5 ARTIC MIX

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип между 12.06. и 16.06.2023 г. , от независим екип на Kaufland в Германия.

Участниците, спечелили една от наградите ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане или по e-mail, в случай че са предоставили такъв, до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

Печелившите участници, спечелили една от наградите, ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт посредством външен партньор на Организатора, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник. Ако Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни с резервния Участник, наградата няма да бъде предоставена.

Печелившите на награда автомобил или скутер следва да окажат необходимото съдействие за получаване на наградата, като се явят да я получат в уговорено място и час, сключат съответния писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, ако за прехвърлянето на собствеността върху наградата това се изисква съгласно закона, да предоставят необходимите данни и да удостоверят писмено, че са получили наградата.

В случай че в срок до 1 месец след свързване с участника, спечелил автомобил или скутер, същият не се е явил за получаване на наградата, правото преминава върху резервен участник.

Имената на спечелилите награда, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България – kaufland.bg след успешно свързване с тях.

За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, печелившите участници предоставят доброволно, информирано и свободно следните лични данни в рамките на разговора си за информиране, че са печеливши – три имена и ЕГН. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

Награди,  ОБВЪРЗАНИ  С  ПОКУПКА  на  стойност  минимум  40 лв. и използване на Kaufland Card („МЕХАНИКА 2“):

    142 000 купона за артикули на специална цена от 0,01 лв.
    20 000 купона за артикули на специална цена от 1 лв.
    40 000 купона за -50% отстъпка от стандартната цена на избрани артикули
    5 000 купона за 2 лв. отстъпка при покупка над 40 лв.

За участие в тегленето за наградите описани в чл.3, т. I. не е необходимо да бъде използвана Kaufland Card по какъвто и да е начин, включително за пазаруване. Достатъчно е единствено да има съществуваща регистрация или да се създаде нова регистрация до 23:59:59 на 11.06.2023 г. в Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card съгласно Общите условия, публикувани на https://www.kaufland.bg/kaufland-card.html

В Кампанията автоматично участват всички вече регистрирани в Програмата Kaufland Card съгласно Общите условия за участие в Програмата, публикувани на https://www.kaufland.bg/kaufland-card.html., както и тези, които направят регистрация до 11.06.2023 г.

Всеки участник, в рамките на Играта, има възможност да спечели само една от обявените награди в чл.3, т. I.

В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път за награда, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

Условия за участие за спечелване на награди,  ОБВЪРЗАНИ  С  ПОКУПКА  на  стойност  минимум 40 лв. и използване на Kaufland Card („МЕХАНИКА 2“):

Първата покупка за деня на стойност поне 40 лв. с използвана дигитална Kaufland Card или физическа Kaufland Card, добавена към Kaufland Card профил в мобилното приложение на Kaufland, отключва възможност за завъртане на Колелото на наградите в мобилното приложение, валидно 48 часа. „Завъртане“ на колелото се извършва чрез натискане на символа на „Колелото на наградите” в приложението на Kaufland, след което чрез кликване върху бутона „Завърти“ „Колелото на наградите“ ще започне да се върти автоматично, като в края на завъртането се съобщава дали въртенето е печелившо и каква награда се получава. Със завъртането може да бъде спечелена една от наградите, изброени в точка 3, подточка II. „Колелото на наградите“ може да се завърти само веднъж дневно. Повторно пазаруване на стойност минимум 40 лв в рамките на деня не отключва допълнителен шанс за въртене. Допълнителен шанс не се отключва и при по-висока сметка.

Следваща възможност за завъртане на „“Колелото на наградите” се отключва при следваща покупка от поне 40 лв., която трябва да бъде направена не по-рано от следващия календарен ден след предишната покупка, с която се е отключила възможност за завъртане на „“Колелото на наградите”.

Наградите се теглят автоматично на случаен принцип и участникът веднага научава дали печели. Съществува вероятност да не бъдете изтеглен като печеливш.

Печеливши купони за отстъпка, изброени в чл. 3, т.II.  ще бъдат показани на спечелилия участник изключително като цифров купон в неговия Kaufland Card профил в раздел „Моите купони“ в неговото приложение Kaufland и могат за бъдат използвани при следните условия:     

- купонът може да се използва във всички магазини Kaufland в България;
- купонът трябва да бъде активиран и използван през посочения на купона период на валидност;
- купонът трябва да бъде използван през посочения в него период на валидност;
- купонът трябва да бъде активиран преди покупката чрез натискане на бутон „Активирай“ в приложението, на уебсайта kaufland.bg или на клиентските терминали в магазините;

- правата по купона не могат да бъдат прехвърляни на трети лица и да бъдат разменяни за плащане в брой;

   - купонът не може да бъде разпечатан

Краен срок - 11 юни 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара