Спечелете велосипед DRAG, футболна маса и 20 комплекта с продукти BISON

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 юли 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Bison за поне 9.99 лв. от определени обекти и регистриране на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се провежда в избрани обекти на територията на Република България, които са обозначени с рекламните материали на Кампанията.

Участващите продукти са: всички продукти с марка Bison независимо от техния вид, размер и опаковка, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.

Механизъм на Кампанията и условия за участие

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/продукти с марка Bison на минимална стойност от 9,99 лв /девет лева и деветдесет и девет стотинки/ с ДДС, независимо от неговия/техния вид, размер и опаковка от участващите обекти, посочени в чл.2 от настоящите Официални Правила, има право да се регистрира на сайта http://ub-promo.com/, като следва стъпките, описани в чл. 4 по-горе и по този начин може да участва за спечелването на една от следните награди: комплект от продукти, състоящ се от описаните в чл. 8 по-долу съставни части, велосипед или футболна маса.

Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация. В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените задължителни полета, което не може да го допусне до регистрация.

В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупените продукти, за да бъде приета за валидна извършената регистрация и съответната касова бележка.

За всяка извършена покупка на участващ/и продукт/и, за която има отделна касова бележка, участникът е необходимо отново да изпълни стъпките на чл. 4 по-горе, а именно: да въведе две имена, имейл адрес и телефон, както и да посочи номер на касова бележка за направена покупка и да качи на снимка на касовата бележка. За участие в кампанията ще бъдат допускани само регистрирани касови бележки, които отговарят на посочените по-горе условия за тях. В платформата няма да бъдат допускани за участие касови бележки с едни и същи номера, както и касови бележки, от които не е видно търговския обект и датата на закупуване.

Един участник може да участва неограничен брой пъти в Кампанията с различни касови бележки. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез система на случаен принцип на 21.07.2023г. Заедно с печелившите участници, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея или не бъде намерен, за да му бъде връчена. За удостоверяване на резултатите от тегленето на томболата, ще бъде съставен протокол. В случай, че определената дата за теглене на печелившите участници се падне в почивен и/или официален празничен ден, то печелившите участници ще бъдат изтеглени на първия работен ден след съответния почивен и/или официален празничен ден.

Телефонните номера на печелившите участници ще бъдат публикувани на http://ub-promo.com/ в деня на тегленето. Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или телефонен номер. Наградите се доставят на посочения от печелившите участници адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата.

Наградите, които участниците могат да спечелят, пазарувайки участващите продукти от участващите обекти, описани в чл. 2 по-горе,  са:

20 /двадесет/ броя комплекти, включващи по 1бр. продукти BISON
1 /един/ брой брандирана футболна маса BISON
1/един/ брой велосипед DRAG

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара