Спечелете 4 парични награди по 100 евро

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 декември 2023

Как се участва:

Чрез регистрация в панел за анкети и попълване на поне едно проучване.

Пълни правила:

Тази кампания е отворена за всички лица с българско гражданство, които са на възраст най-малко 18 години в началото на кампанията, с местожителство в България , които са регистрирани в панела Daedalus Online и отговарят на другите условия, посочени в настоящия регламент.

За да участват в конкурса, потребителите трябва да отговарят на следните условия:

• Регистрирайте се в панела Daedalus Online
• Бъдете български граждани, пребиваващи в България
• Бъдете най-малко на 18 години
• Отговорете на поне една покана за проучване, получена от Daedalus Online по време на периода на извличане

Организаторът не поема никаква отговорност по отношение на погрешното попълване на полетата във формуляра за създаване на акаунт, което води до невъзможност за изпращане на връзката за потвърждаване до имейл адреса или телефонния контакт на участника в случай, че той бъде определен за победител

Участникът ще има право да участва от един акаунт. Ако Организаторът идентифицира няколко акаунта като принадлежащи на един и същ участник, той си запазва правото да анулира както своите акаунти, така и своите участия.

Победителите ще се свържат по имейл и имената им ще бъдат показани на сайта след получаване на наградите.

По време на кампанията ще се присъжда по една (1) награда на стойност 100 евро на всеки три месеца.

Не е разрешено да се променят наградите, предлагани в тази кампания.

Победителите ще бъдат избрани чрез жребий, както следва:

• първият победител ще бъде изтеглен на 3 АПРИЛ 2023 г. - ще получи 100 евро
• вторият победител ще бъде изтеглен на 3 ЮЛИ 2023 г. - ще получи 100 евро
• третият победител ще бъде изтеглен на 2 ОКТОМВРИ 2023 г. - ще получи 100 евро
• четвъртият победител ще бъде изтеглен на 3 ЯНУАРИ 2024 г. - получава 100 евро

Организаторът има задължението да обяви победителя по имейл в деня на тегленето, на имейл адреса, деклариран по време на регистрацията в общността.

Организаторът ще се опита да се свърже с победителите по имейл максимум 3 пъти.

Ако някои от тези победители не са заявили своята награда (не са отговорили на имейла, отказват наградата или не спазват условията и сроковете, наложени от тази наредба и т.н.) в рамките на 5 календарни дни от последното изпратено уведомление, те се считат за невалидни победители и ще загубят всяко право на спечелената награда

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара