Спечелете ваучер за 500 лв. и 10 ваучера по 50 лв. от JYSK

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Завъртете и спечелете!

Опитайте късмета си! 

Играйте всеки ден до 15.03.2023 - имате шанс да спечелите JYSK ваучер на стойност 50 лв. Освен това имате шанс да спечелите и голямата награда - JYSK ваучер на стойност 500 лв. 

При три еднакви купи, печелите!

Спечелилите ще получат наградите си лично в магазин на JYSK в срок до 14 дни от потвърждаване за полученото уведомяване по чл. 6.5. В случаи, че печелившият отговаря на изискванията, но не може да получи наградата си лично, то той/тя може да бъде представляван от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, което да получи наградата от негово име и да се подпише, за да удостовери че наградата е получена.

Наградите в тази игра са

10 /десет/ ваучера за пазаруване в магазините на JYSK всеки на стойност от 50 лв.

и

1 /един/ ваучер за пазаруване в магазините на JYSK на стойност от 500 лв.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой. Преотстъпване на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът ще изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи преди получаване на наградата. При отказ от страна на печеливш Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата.

Играта се осъществява с помощта на  специализиран софтуер, като на случаен принцип всеки ден от 06.03.2023г. до 15.03.2023г. един от участниците ще печели един от десетте ваучера награда. Голямата награда ще бъде изтеглена на дата 16.03.2023г. с помощта на  специализиран софтуер, като на случаен принцип ще бъде избран един участник измежду всички регистрирали се и играли през целия период на играта, който ще бъде големият победител. Комисия, съставена от трима представители на организатора ще съставя протоколи, в който се удостоверяват печелившите в играта.

Печелившите ще бъдат уведомени в срок до 5 дена след изтеглянето им по имейл, който са посочили и дали съгласие да се ползва за целта още при регистрацията. Всички печеливши ще бъдат обявени и на JYSK.bg/50-magazina по реда на изтеглянето им. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт по имейл, предоставени от участниците.

В случай че не е получено потвърждение за полученото известие и приемане на наградата в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от изпращането на имейл, печелившият участник губи правото си да получи спечелената награда.

Спечелената награда не може да бъде ползвана в електронния магазин на JYSK , а може да бъде използвана единствено във всеки от физическите магазини на JYSK.

Краен срок - 15 март 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара