Спечелете ваучери за спа почивка и 133 ваучера за пазаруване в Lidl

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез покупка на продукти COSTA от магазини Lidl за поне 12 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията “Спечели награди с Costa Coffee и LIDL” се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са всички търговски обекти на Лидл България ЕООД & Ко КД.

Участващи са всички изброени по-долу продукти с търговска марка COSTA, разпространявани в магазинната мрежа LIDL (Лидл България ЕООД & Ко КД) – (наричани „Участващи продукти“), а именно:

    200 гр. Costa coffee мляно Signature Medium
    200 гр. Costa coffee мляно Signature Dark
    200 гр. Costa coffee мляно The Bright Blend
    200 гр. Costa coffee мляно Crema
    1кг. Costa coffee Signature Medium зърна
    1кг. Costa coffee Signature Dark зърна
    1кг. Costa coffee Crema зърна
    Кутия Costa coffee Еспресо Долче Густо капсули 16 бр,
    Кутия Costa coffee Лате Долче Густо капсули 16 бр,
    Кутия Costa coffee Капучино Долче Густо капсули 16 бр,

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

    3 броя – Ваучер за спа почивка и винен тур в хотел „Чукара“ , гр. Трявна за двама, включващ: 2 нощувки за двама на база нощувка в една двойна делукс стая, две закуски, един винен тур за двама и по един арома масаж на човек.

    133 броя – Ваучер за пазаруване в LIDL на стойност 30 лв.

Наградата „Ваучер за спа почивка и винен тур в хотел „Чукара“, гр. Трявна за двама” важи за печелившия и избран от него придружител, и двамата следва да са над 18 години, има валидност от 6 месеца, считано от 05.04.2022г., важи за уикенд  и може да се ползва в зависимост от наличните свободни стаи и уикенди от страна на хотела, след предварителна резервация. Наградата включва 2 нощувки за двама в една двойна делукс стая на база нощувка +закуска, един винен тур за двама, и по един масаж за всеки от двамата. В наградата „Ваучер за спа почивка и винен тур в хотел „Чукара“ не са включени и не се покриват лични, транспортни и всякакви други разходи, които не са изрично упоменати по-горе.

Наградата „Ваучер за пазаруване в LIDL на стойност 30 лв“, – ваучерът може да се  използва във всички магазини на Lidl в България без ограничения за броя пазарувания до изчерпване на сумата или до изтичане на валидността му. Ваучерът е валиден за срок от 12 месеца считано от началото на месеца след датата на активиране (датата, в която ваучерът бива изпратен към печелившия участник). При изтичане на срока на валидност, Ваучерът не може да се използва за покупка, повторно активиране или връщане на неизползвания остатък. Ваучерът не може да се осребрява в пари. В случай, че балансът по Ваучера достигне нулева стойност преди изтичане на срока по предходното изречение, то ваучерът се престава да бъде валиден.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Всеки потребител, който отговаря на изискванията за участие съгласно част 4 и на останалите изисквания от тези правила, може да участва в Промоцията “ Спечели награди с Costa Coffee и LIDL” за спечелване на някоя за изброените в част 7 награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

Закупи Участващ продукт или продукти (посочени в част 6 по-горе) от Участващ обект (магазини LIDL), в периода на Промоцията, посочен в част 5.1 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от магазини LIDL, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 12 лв;

Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://promo.bg.costacoffee.com/ в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

    Три имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
    Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващ продукт следва да е в периода на Промоцията), участващият продукт и че отговаря на условията по т.8.1.1.; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например “артикул 1”, “артикул 2” и т.н. няма да бъдат допускани за участие.
    Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи продукти, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната сума за участие;

С една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда.

За спечелване на някоя от наградите по т. 7.1., в периода на Промоцията, след всяка регистрация по точка 8.1.2, се появява онлайн скреч поле на платформата https://promo.bg.costacoffee.com/. Участникът следва да изтрие полето, за да разбере дали и какво печели. В случай че на изтритото скреч поле е отбелязано, че печели, там се изписва и награда. След изписване на награда в изтрито скреч поле, Организаторът пристъпва към извършване на ръчна поверка на регистрацията, вкл. регистрираната касова бележка, с цел установяване дали същата съответства на тези правила и условията за предоставяне на наградата. Участникът получава и информативен имейл за това след изтриване на скреч полето.

Важно! В рамките на 5 работни дни след изтриване на скреч полето, на което е отбелязана награда (и получаването на информативния имейл след изтриване на скреч полето), Пaртньорът или Организаторът извършват проверка дали е налице уникална и валидна регистрация, направена в съответствие с тези правила, вкл. чл. 8.1.2. по-горе чрез която е разкрито скреч полето с отбелязана съответната награда и дали са спазени настоящите правила за спечелване на наградата. В случай че проверката установи уникална и валидна регистрация и съответствие с тези правила, Партньорът или Организаторът изпращат, в срока по предходното изречение, на участника, на имейла посочен от него при регистрацията, потвърдителен имейл за спечелената награда.

В случай че потвърдителен имейл не е изпратен към участника в този срок, се счита, че регистрацията не отговаря на условие по тези правила и участникът губи правото си на награда. В този случай участник с непечеливша регистрация получава имейл, който го информира за несъответствието на неговата регистрация с настоящите официални правила и в този случай награда не се предоставя.

В случай че спечелената награда е потвърдена с потвърдителен имейл, описан в предходния параграф, участникът следва да предостави на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направи други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай че участникът не направи това в срок до 5 работни дни от потвърдителния мейл по предходния параграф, се счита, че участникът се отказва от наградата и губи правото си да я получи.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи потвърдителния имейл за спечелена награда и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес и/или е пропуснал да отговори на потвърдителния мейл в срока по предходния параграф.

Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 5 работни дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  В случай че представител на Партньора или Организатора не е могъл да се свърже с печеливш и/или печелившият участник не предостави данни за доставка в посочения в предходното изречение срок, или предостави непълни или неточни такива, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

Наградите по т. 7.1. ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране, получаване на потвърдителен мейл, съгласно посоченото по-горе и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

Краен срок - 5 април 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара