Спечелете ваучер за пътуване за 2200 лв, ваучери за златни бижута, за модни находки и козметика от Kinder Bueno

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 16 април 2023

Как се участва:

Чрез покупка на промоционални продукти Kinder Bueno и регистрация на код.

Пълни правила:

Участващите в Кампанията продукти са промоционалните опаковки Kinder Bueno от 43 g с изписан върху тях текст „Мисия наслада“ и съдържащи уникален код от вътрешната страна на опаковката (по-долу наричани „Промоционален/ни продукт(и)“). За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват други продукти Kinder, включително, но не само  стандартни опаковки Kinder Bueno, които не съдържат текст  “Мисия наслада“, Kinder Bueno White, Kinder Bueno Dark, Kinder Bueno Mini и други подобни.

За да осъществи валидно участие в Промоцията,  участникът трябва да влезе на www.kinder.com/bg („Сайта“) в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Kinder Bueno “Мисия наслада“ и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени до края на Промоционалния период на територията на Република България от места за продажба (включително физически обекти и онлайн магазини), предлагащи Промоционални продукти. Участието трябва да се извърши в рамките на Промоционалния период, посочен в раздел 3.

Участието в Кампанията се осъществява в следните стъпки:

    Участникът трябва да закупи Промоционален/ни продукт(и) преди края на Промоционалния период, посочен в раздел 3 по-горе и да запази опаковката от закупения продукт/и.

    В рамките на Промоционалния период участникът трябва да влезе на Сайта kinder.com/bg в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Kinder Bueno “Мисия наслада“ и да се регистрира за участие в Кампанията, като създаде свой личен потребителски профил, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия, мобилен телефонен номер,  имейл адрес и парола, съдържаща минимум осем символа.

    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

    След успешно създаване на профил в Сайта в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Kinder Bueno “Мисия наслада“, участникът може да започне да регистрира Промоционални кодове. За да регистрира Промоционален код, участникът трябва да влезе в профила си и да изпълни 2 стъпки – стъпка 1: да въведе кода, намиращ се от вътрешната страна на опаковката на Промоционалния продукт и стъпка 2: да качи в профила си снимка на вътрешната страна на опаковката на Промоционалния продукт, от която да се вижда в цялост въведения Промоционален код. Въведеният Промоционален код трябва да съответства на (т.е. да съвпада с) кода от качената снимка и да е ясно видим от нея. Промоционалният код от качената снимка не трябва да съдържа добавени ръчно или по друг начин преправяни символи.

    В своя профил участникът може да регистрира по всяко време в рамките на Промоционалния период нови Промоционални кодове, намиращи се от вътрешната страна на опаковките на Промоционалните продукти, закупени до края на Промоционалния период.

    Участникът трябва да е регистрирал Промоционален код/кодове (от закупен Промоционален(ни) продукт(и)) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 16 април 2023 г.

    Един и същ Промоционален код може да бъде регистриран само веднъж. Повторно регистрирани Промоционални кодове няма да бъдат приемани за участие в Промоцията.

    В зависимост от броя на регистрираните и валидирани (одобрени) по реда на настоящите Официални правила Промоционални кодове в своя профил, участникът участва в томбола за спечелване на различни по вид и стойност награди, както следва:
        при наличие на поне 1 регистриран и валидиран (одобрен) Промоционален код в профила участникът участва в томбола за спечелване на ваучер за онлайн пазаруване от уебсайта notino.bg на стойност 80 лв.;
        при натрупване на поне 6 регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода в профила участникът участва в томбола за спечелване на ваучер за онлайн пазаруване от уебсайта Global Brand Store на стойност 500 лв.;
        при натрупване на поне 12 регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода в профила участникът участва в томбола за спечелване на ваучер за златно бижу от Victoria Gold на стойност 1000 лв.;
        при натрупване на поне 25 регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода в профила, участникът участва в томбола за спечелване на ваучер за пътуване до Рим на стойност 2200 лв.,  от туристическа агенция "Бохемия" ООД.  

    Регистрираните Промоционални кодове трябва да отговарят на всички условия, посочени в т. 4 - т. 7 от настоящия раздел 5.1., както и на останалите условия на Промоцията, посочени в настоящите Официални правила.

    За всеки регистриран Промоционален код ще се извърши процес на валидация (одобрение) от техническо лице. Валидирането ще включва проверка за изпълнението на условията на т. 4 по-горе, на другите изисквания, посочени в настоящия раздел 5.1, както и на останалите условия на Промоцията, посочени в настоящите Официални правила. Включително, но не само ще бъде проверено дали е качена снимка от вътрешната страна на опаковката на Промоционален продукт, дали от тази снимка е ясно видим кодът, въведен в профила на участника, дали двата кода (въведеният в профила и този от качената снимка съвпадат) и дали Промоционалният код от качената снимка отговаря на изискването да не съдържа добавени ръчно или по друг начин преправяни символи. Регистрирани Промоционални кодове, които не отговарят на тези условия ще отпадат от играта.  Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, дали регистрираният Промоционален код е валидиран (одобрен) за участие в Промоцията или не.

    Всеки участник трябва да пази опаковките от Промоционални продукти, съдържащи Промоционалните кодове, които участникът е регистрирал, за да може чрез представянето на тези опаковки, в случай че такова бъде изискано, участникът да докаже валидното си участие в Промоцията и да получи наградата си, ако е спечелил такава.

    В случай че по време на текущата проверка за валидиране (одобряване) на регистрирани Промоционални кодове по т. 10 по-горе, от участник бъде изискано да представи опаковките от Промоционалните продукти, чиито Промоционални кодове е регистрирал и той/тя не може да представи тези опаковки или след представянето им се установи, че не е изпълнено някое от условията за валидиране, посочени в т. 10,  съответните регистрирани Кодове няма да бъдат одобрени и ще отдадат от играта.

    В случай че от печелившият/резервата бъде изискано да представи опаковки от Промоционалните продукти, чиито Промоционални кодове е регистрирал и той/тя не може да представи тези опаковки или след представянето им се установи, че не е изпълнено някое от условията за валидиране, посочени в тази т. 10, печелившият/ резервата ще бъде дисквалифициран и няма да получи наградата.

    Тегленето на наградите ще се проведе след края на Кампанията и печелившите ще бъдат уведомени по телефон, като информация относно спечелилите награда ще бъде публикувана и на Сайта съгласно условията, посочени в настоящите Официални правила. Всеки печеливш участник ще бъде потърсен на мобилния телефонен номер, който е въвел при регистрацията на профила си, за доуточняване на детайлите по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се осъществи контакт с печелившия в рамките на този период, Организаторът изпраща съобщение до печелившия на имейла, който е въвел при регистрацията на профила си. В случай че печелившият не отговори на имейла на Организатора в срок до 1 (един) работен ден от получаване на съобщението наградата ще се присъди на негова резерва.

Всички награди в Промоцията се присъждат на случаен принцип чрез томбола, организирана в присъствието на нотариус в периода 18.04 – 03.05.2023 г., както следва:

    Всички участници с поне 25 регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода в профила си, ще участват в тегленето за най-голямата награда - ваучер за пътуване до Рим на стойност 2200 лв.
    Всички участници с поне 12 регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода в профила си, ще участват в тегленето за голяма награда - ваучер за златно бижу от Victoria Gold на стойност 1000 лв.
    Всички участници с поне 6 регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода в профила си, ще участват в тегленето за по-малка награда - ваучер за онлайн пазаруване от уебсайта globalbrandsstore.com на стойност 500 лв.
    Всички участници с поне 1 регистриран и валидиран (одобрен) Промоционален код в профила си, ще участват в тегленето за най-малката награда – ваучер за онлайн пазаруване от уебсайта notino.bg на стойност 80 лв.

Тегленето на наградите ще се извърши от най-голямата към най-малката, както следва:

    Участник с поне 25 регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода в профила си, първо участва в томболата за спечелване на най-голямата награда (ваучер за пътуване до Рим на стойност 2200 лв.), а след това – ако не е спечелил тази награда, участва и в томболата за спечелване на голяма награда (ваучер за златно бижу от Victoria Gold на стойност 1000 лв.); в случай че участникът не е спечелил и тази награда, участва и в томболата за спечелване на по-малка награда (ваучер за онлайн пазаруване от уебсайта globalbrandsstore.com на стойност 500 лв.); в случай че участникът не е спечелил и тази награда, участва и в томболата за спечелване на най-малката награда (ваучер за онлайн пазаруване от уебсайта notino.bg на стойност 80 лв.);
    Участник с поне 12 (но по-малко от 25) регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода в профила си, първо участва в томболата за спечелване на голяма награда (ваучер за златно бижу от Victoria Gold на стойност 1000 лв.), в случай че участникът не е спечелил тази награда, участва и в томболата за спечелване на по-малка награда (ваучер за онлайн пазаруване от уебсайта globalbrandsstore.com на стойност 500 лв.), а след това – ако не е спечелил тази награда, участва и в томболата за спечелване на най-малката награда (ваучер за онлайн пазаруване от уебсайта notino.bg на стойност 80 лв.);
    Участник с поне 6 (но по-малко от 12) регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода в профила си, първо участва в томболата за спечелване на по-малка награда (ваучер за онлайн пазаруване от уебсайта globalbrandsstore.com на стойност 500 лв.), а след това – ако не е спечелил тази награда, участва и в томболата за спечелване на най-малката награда (ваучер за онлайн пазаруване от уебсайта notino.bg на стойност 80 лв.);
    Участник с поне 1 регистриран и валидиран (одобрен) Промоционален код, но по-малко от 6 регистрирани и валидирани (одобрени) Промоционални кода в профила си може да участва единствено в томболата за спечелване на най-малката награда (ваучер за онлайн пазаруване от уебсайта notino.bg на стойност 80 лв.).

За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни. В случай че не бъде установена връзка по телефон с даден печеливш в рамките на тези 9 опита, Организаторът ще изпрати имейл до съответния печеливш, за да го уведоми за спечелената награда и да изиска необходимите данни и информация за предоставянето й. В този случай съответният печеливш трябва да изпрати отговор на имейла на Организатора в срок до 1 (един) работен ден от получаването му. Ако в този срок печелившият не изпрати отговор на имейла на Организатора, този печеливш губи правото си да получи спечелената награда и наградата ще бъде присъдена на (следващата) резерва, изтеглена за съответната награда.

С цел прозрачност на резултатите от проведеното теглене на наградите Организаторът ще публикува на Сайта на Промоцията инициалите на всеки печеливш участник, последните четири цифри от телефонния му номер и наградата, която съответният участник печели.

Както е посочено в точка 10 от раздел 5.1 по-горе, за да валидира участието си в Промоцията (включително, но не само при наличие на съмнения относно автентичността на качената в профила снимка на регистрирания Промоционален код), от печеливш участник може да бъде изискано да  предостави в оригинал опаковките от закупените Промоционални продукти, показващи регистрираните Промоционални кодове, необходими за спечелването на съответния вид награда. В случай че печеливш участник не успее да предостави опаковките с регистрираните Промоционални кодове,  или след представянето им се установи, че не е изпълнено някое от условията за валидиране, посочени в точка 10 от раздел 5.1 по-горе, участникът ще бъде дисквалифициран и наградата ще бъде присъдена на (следващата) резерва, изтеглена за съответната награда.

След като печелившият е валидирал участието си (ако е приложимо), той/тя  трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена и мобилен телефонен номер, а в случаите, в които е необходимо за целите на връчване/получаване и/или използване на наградата, печелившият трябва да посочи в предоставяната информация и ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

Видовете и броят на наградите, които ще бъдат раздадени в рамките на Промоцията, са както следва:

    Първият вид награда (най-голямата награда) е поименен ваучер за пътуване до Рим на стойност 2200 лв.

    Ваучерът е валиден в срок от 12 месеца от датата на издаването му, като в рамките на този период печелившият следва да резервира пътуването (самото пътуване може да се осъществи и след посочения 12 месечен срок). Ваучерът може да бъде използван само за резервация на пътуване (екскурзия) до Рим, Италия, предлагано и организирано от туристическа агенция „Бохемия“ ООД (https://www.bohemia.bg/), съгласно каталога и предложенията на туристическата агенция за вид на пътуването и настаняването, които са валидни към датата, на която ваучерът се използва. Пътуването до Рим, Италия, следва да бъде резервирано от изтегления печеливш, чието име е посочено на ваучера, но ако желае печелившият може да сподели резервираното пътуване с избрано от него лице/лица. Стойността на ваучера може да се използва за основния пакет услуги, включени в резервацията за съответния вид пътуване до Рим за печелившия (в това число самолетни билети, настаняване и други услуги, така както са описани в офертата за конкретния вид пътуване до Рим). Стойността на ваучера не може да бъде използвана за други разходи, свързани с резервираното пътуване до Рим, Италия, които не са включени в резервацията на печелившия (като например входни такси за забележителности; храни; напитки; допълнителни транспортни разходи и пр.). Ваучерът не може да бъде използван за пътуване до Рим, Италия, предлагано от туристическа агенция или туроператор, различни от „Бохемия“ ООД, както и за пътуване до друга дестинация (различна от Рим, Италия), предлагана от „Бохемия“ ООД. В случай че стойността на избраното от печелившия пътуване до Рим, Италия, от каталога на Бохемия, е на стойност по-ниска от стойността на ваучера, разликата в сумите не се възстановява, а “Бохемия” ООД може да издаде друг ваучер на името на печелившия (като в този случай ограничението в дестинацията съгласно предходното изречение не се прилага). В случай че стойността на избраното от печелившия пътуване до Рим, Италия, от каталога на “Бохемия” ООД (независимо дали в пътуването ще участва само печелившият или той ще бъде придружен от трето лице/ лица), е на стойност по-висока от стойността на ваучера, разликата в сумите следва да се заплати от печелившия.

    Ваучерът ще бъде предоставен на печелившия в печатен вариант (а не в електронна версия). Печелившият няма право да предоставя за ползване спечеления ваучер на трето лице/а, но може да бъде придружен в резервираното пътуване от трето лица/лица при условията, посочени по-горе в настоящия раздел.

    Възможността и условията за комбинирането на ваучера с други видове промоционални кодове, кодове за отстъпки, промоционални цени, намаления и други подобни се определя от политиките на търговеца, приложими към момента на използване на ваучера.

    Възможността и условията за отказ от направена резервация за пътуване, се определят от политиките, прилагани от търговеца към момента на използване на ваучера.

    Ваучерът не може да се заменя срещу левовата му равностойност.

    Ще бъдe предоставенa една награда от този вид в рамките на Кампанията.
   
    Вторият вид награда (голяма награда) е поименен ваучер за златно бижу от Victoria Gold на стойност 1000 лв.

    Ваучерът е валиден в срок от 12 месеца  от датата на издаването му и може да бъде използван единствено от съответния печеливш за покупка на всякакви златни бижута от продуктовия каталог на  Victoria Gold. Ваучерът може да се използва или за онлайн поръчка от сайта https://www.victoria-gold.com или за покупка на място във физически магазин Victoria Gold & Silver (двата вида покупки – онлайн и на място в обекта за продажба не могат да бъдат комбинирани). Ваучерът е за еднократно ползване (може да бъде използван от съответния печеливш само в рамките на една единствена онлайн покупка от сайта https://www.victoria-gold.com или съответно в рамките на една единствена покупка на място във физически магазин), като в случай че сумата по него не бъде изразходвана изцяло при тази покупка, остатъкът от стойността на ваучера не се възстановява, (нито може да бъде използвана за плащането по друга покупка във физически магазин нито съответно по друга поръчка от сайта https://www.victoria-gold.com). В случай че печелившият желае да закупи продукт/и с по-висока стойност от наличната по ваучера сума, може да доплати разликата. Възможността и условията за комбинирането на ваучера с други видове промоционални кодове, кодове за отстъпки, промоционални цени, намаления, разпродажби и други подобни се определя от политиките на търговеца, приложими към момента на използване на ваучера.

    Ваучерът не може да се заменя срещу левовата му равностойност.

    Възможността и условията за връщане и възстановяване на сума или замяна на поръчка, при която ваучерът е използван за онлайн покупка, се определят от политиките, прилагани от търговеца към момента на използване на ваучера.

    Ваучерът ще бъде предоставен на печелившите в печатен вариант (а не в електронна версия). Печелившите нямат право да предоставят за ползване спечеления ваучер на трети лица.

    Ще бъдат предоставени общо 10 (десет) броя награди от този вид в рамките на Кампанията.
     
    Третият вид награда (малка награда) е поименен ваучер за онлайн пазаруване от уебсайта globalbrandsstore.com на стойност 500 лв.

    Ваучерът е валиден  в срок от 6  месеца от датата на издаването му и може да бъде използван единствено от съответния печеливш само за онлайн покупка от сайта https://www.globalbrandsstore.com на всякакви продукти от продуктовия каталог на  GLOBAL BRANDS STORE (ваучерът не може да се използва във физическите обекти на търговеца). Ваучерът е за еднократно ползване (може да бъде използван от съответния печеливш само в рамките на една единствена онлайн покупка от сайта https://www.globalbrandsstore.com), като в случай че сумата по него не бъде изразходвана изцяло при тази покупка, остатъкът от стойността на ваучера не се възстановява, нито може да бъде използвана за плащането по друга поръчка от сайта https://www.globalbrandsstore.com. В случай че печелившият желае да закупи продукт/и с по-висока стойност от наличната по ваучера сума, може да доплати разликата. Възможността и условията за комбинирането на ваучера с други видове промоционални кодове, кодове за отстъпки, промоционални цени, намаления, разпродажби и други подобни се определя от политиките на търговеца, приложими към момента на използване на ваучера.

    Ваучерът не може да се заменя срещу левовата му равностойност.

    Възможността и условията за връщане и възстановяване на сума или замяна на поръчка, при която ваучерът е използван за онлайн покупка, се определят от политиките, прилагани от търговеца към момента на използване на ваучера.

    Ваучерът ще бъде предоставен на печелившите в печатен вариант (а не в електронна версия). Печелившите нямат право да предоставят за ползване спечеления ваучер на трети лица.

    Ще бъдат предоставени общо 45 (четиридесет и пет) броя награди от този вид в рамките на Кампанията.
     
    Четвъртият вид награда (най-малката награда) е поименен ваучер за онлайн пазаруване от уебсайта notino.bg на стойност 80 лв.

    Ваучерът е валиден в срок от 12 месеца от датата на издаването му и може да бъде използван единствено от съответния печеливш само за онлайн покупка от сайта https://www.notino.bg на всякакви продукти от продуктовия каталог на NOTINO (ваучерът не може да се използва във физически магазин NOTINO). Ваучерът е за еднократно ползване (може да бъде използван от съответния печеливш само в рамките на една единствена онлайн покупка от сайта https://www.notino.bg), като в случай че сумата по него не бъде изразходвана изцяло при тази покупка, остатъкът от стойността на ваучера не се възстановява, нито може да бъде използвана за плащането по друга поръчка от сайта https://www.notino.bg.  В случай че печелившият желае да закупи продукт/и с по-висока стойност от наличната по ваучера сума, той/тя може да доплати разликата. Възможността и условията за комбинирането на ваучера с други видове промоционални кодове, кодове за отстъпки, промоционални цени, намаления, разпродажби и други подобни се определя от политиките на търговеца, приложими към момента на използване на ваучера.

    Ваучерът не може да се заменя срещу левовата му равностойност.

    Възможността и условията за връщане и възстановяване на сума  или замяна на поръчка, при която ваучерът е използван за онлайн покупка, се определят от политиките, прилагани от търговеца към момента на използване на ваучера.

    Ваучерът ще бъде предоставен на печелившите в печатен вариант (а не в електронна версия). Печелившите нямат право да предоставят за ползване спечелените ваучери на трети лица.

    Ще бъдат предоставени общо 150 (сто и петдесет) броя награди от този вид в рамките на Кампанията.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е алтернатива. Снимките/ изображенията на наградите върху промоционалните материали на Кампанията и/или в Сайта, са с илюстративна цел.

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

Наградите (съответния вид ваучери) ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения по имейл от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Всеки печеливш ще трябва да изпрати на Организатора и трите си имена, ЕГН или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице (в случаите в които тези данни са необходими за връчването/получаването или използването на наградата), точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите за   организацията и получаването на съответната награда. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и/или другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни, спечелилите не могат да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара