Спечелете 5 броя Soundbar система SONY HT-X8500 и 100 футболни топки от Heineken

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://www.heineken.com/bg/bg/uclfantastiko

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Heineken от магазини Фантастико и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта е валидна само за магазини Фантастико в градовете: София, Кюстендил, Перник, Елин Пелин, Банкя и Ботевград.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците: 100 броя Футболни топки Heineken и 5 броя Soundbar система SONY HT-X8500

    Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

    Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

        Да закупи минимум 4 броя продукти с марката Heineken или 1бр. опаковка Heineken мултипак кен 4x0.5л или 1 бр. кег Heineken 5л. в еднa покупка от магазин от веригата Фантастико, в който се провежда активността.

        Да запази касовата бележка.

        Да регистрира касовата бележка на https://heineken.com/bg, като при регистрацията посочи име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес и да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла касовата бележка в цялост, с всички посочени в нея реквизити, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

        Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе в т.12.1, даващи право на участие в Играта, ако регистрацията на касовата бележка е извършена преди началото или след края на Играта, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не отговаря на други изисвкания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.

        Един участник може да спечели само една награда от Играта, независимо колко продукти е закупил и колко касови бележки е регистрирал.

        Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в Срока на Играта – наведнъж или на няколко пъти, при спазване на ограниченията в т. 13.2 по-долу

Печелившите участници се определят на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер като тегленето ще бъде записано. Организаторът ще обяви победителите като публикува инициалите им (първата буква от първо име и първа буква от фамилно име), заедно с телефонен номер със заличени последни три цифри на сайта https://heineken.com/bg не по-късно от 5 работни дни от датата на теглене - 07.04.2023 г.

    Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали.

Участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, с което увеличава шансовете си в томболата за награди.

Един потребител може да регистрира до 20 бележки в рамките на 24 часа.

Наградите се предоставят само и единствено на печеливши участници, отговарящи на Правилата на Играта, срещу представяне на регистрирана печеливша касова бележка и документ за самоличност, удостоверяващ пълнолетие.

Спечелилите награда футболна топка Heineken ще получат наградата си на посочения от тях адрес за доставка в срок до 45 (четиридесет и пет) дни от деня, в който наградата е била изтеглена. При доставка на наградата печелившият трябва да представи на куриера регистрираната печеливша касова бележка и документ за самоличност.

Печелившите участници ще бъдат уведомени за наградата си от Организатора на предоставения при регистрацията телефонен номер.

Спечелилите Soundbar система SONY HT-X8500 ще бъдат помолени да предоставят и три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС.

Краен срок - 1 април 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара