Спечелете миксери Tefal и комплекти с продукти Калиакра

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 16 април 2023

Как се участва:

Чрез качване на снимка във фейсбук.

Пълни правила:

Този Великден ще е наистина чуден. Само играй за 1 от 4 миксера Tefal и 1 от 28 сета Калиакра Първа преса с ароматни билки на нашата страница. 🐣

Участието в Промоцията не е обвързано с покупка.

Всяка седмица през периода на Промоцията на Facebook страницата на олио Калиакра ще бъде публикувана публикация, свързана с Промоцията. Всяка Публикация ще съдържа изрично указание, че е свързана с Промоцията.

За да получи правото да участва в Промоцията и да играе за награда, всеки Участник, трябва да изпълни следните условия:
1. Регистрира се или има валиден и активен  профил в социалната мрежа Facebook (съгласно правилата на социалната мрежа).
2. Публикува в коментар под съответната Публикация снимка на приготвено от него/нея ястие с бутилка олио Калиакра Първа преса, поставена до ястието.
●        Снимката трябва да бъде публикувана като коментар под Публикацията.
●        Снимки, изпратени като лично съобщение, няма да бъдат зачитани за участие в Играта.

В снимката е необходимо да присъства поне един от следните продукти с марка Калиакра Първа преса:
●        Калиакра Първа преса 1 л.;
●        Калиакра Първа преса с ароматни билки - розмарин, риган и босилек;
●        Калиакра Първа преса с ароматни билки – домати, чесън и босилек;
●        Калиакра Първа преса с ароматни билки - лют пипер, босилек и домати;

Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, като публикува в коментар под Публикация снимка с различно ястие. За да се счита всяка снимка за отделно участие, всяка от снимките трябва да отговаря на условията за участие съгласно настоящия член, да е публикувана през Периода на Промоцията и да съдържа различно ястие. Всяка снимка, публикувана под Публикация, която отговаря на условието на настоящата т. 4, се счита за отделно участие за съответното седмично теглене в рамките на Промоцията за съответния Участник.

Всяка снимка участва само в тегленето за съответната седмица, през която снимката е публикувана под Публикация.
 
За всяко седмично теглене в рамките на Промоцията Организаторът провежда 4 (четири) седмични тегления за всяка седмица от периода на Промоцията. Организаторът предоставя награди, както следва:
●        За седмицата от 20.03.2023 г. до 26.03.2023 г. включително - 7 бр. комплект олио Калиакра с ароматни билки; 1 бр. миксер Tefal;
●        За седмицата от 27.03.2023 г. до 02.04.2023 г. включително - 7 бр. комплект олио Калиакра с ароматни билки; 1 бр. миксер Tefal;
●        За седмицата от 03.04.2023 г. до 09.04.2023 г. включително - 7 бр. комплект олио Калиакра с ароматни билки; 1 бр. миксер Tefal;
●        За седмицата от 10.04.2023 г. до 16.04.2023 г. включително -7 бр. комплект олио Калиакра с ароматни билки; 1 бр. миксер Tefal;

 *Не се допуска замяна на спечеления продукт срещу паричната му стойност.
Наградите не подлежат на замяна или връщане.
 
Тегленето на печелившите участници ще се извършва на следните дати:
●        Тегления за седмичните награди по т.5.1. ще се състоят както следва:
●        За седмицата от 20.03.2023 г. до 26.03.2023 г. - на 27.03.2023 г.;
●        За седмицата от 27.03.2023 г. до 02.04.2023 г. - на 03.04.2023 г.;
●        За седмицата от 03.04.2023 г. до 09.04.2023 г. - на 10.04.2023 г.;
●        За седмицата от 10.04.2023 г. до 16.04.2023 г. - на 18.04.2023 г.

Печелившите участници ще бъдат обявени в рамките на 24 часа след тегленето с публикация в профила на олио Калиакра във Facebook, като всеки Печеливш ще бъде отбелязан с името на профила във Facebook, който е бил използван за участие в Промоцията.

След изтеглянето на Печелившите и на резервните печеливши Участници ще се извършва проверка от страна на Организатора, за да се потвърди, че всеки Печеливш отговаря на условията посочени в настоящите Правила. В случай че Печеливш не отговаря на условията за получаване на награда, за Печеливш ще бъде определен следващият резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.
 
В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на Печелившите по реда на предходната т.6, същите ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването й чрез лично съобщение във Facebook.

Печелившите трябва да представят всички данни (три имена, телефон, адрес или имейл адрес), които са необходими за получаването на наградата, както и писмено си съгласие данните им да бъдат обработвани и използвани за предоставянето на конкретната награда.

Наградата се изпраща по куриер на адреса, посочен от Печелившия. Организаторът не носи отговорност за евентуални закъснения в доставката на наградите, които са следствие на действия на куриера.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара