Спечелете планетарен миксер и кафе машина от BAILEYS

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Петя П.
Мария Я.

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

За да се включат в Кампанията, Участниците трябва да отговорят на четирите въпроса, като влязат на уебсайта www.sweetmoments.drinklink.bg  и след това попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:
(*) Име и фамилия
(*) Електронен адрес
(*) Телефонен номер

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в кампанията „BAILEYS – Sweet Moments” и са се регистрирали успешно на сайта www.sweetmoments.drinklink.bg, имат възможност да участват в жребий, който на произволен принцип определя печеливши участници. Печелившите участници ще бъдат избирани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат публикувани на 05.04.2023 г. на сайта www.sweetmoments.drinklink.bg

Печелившите се определят чрез електронно теглене, което ще бъде проведено на 03.04.2023 г.

В тегленето участват всички валидни регистрации на един и същ участник, но във всеки случай един участник има право да получи само една награда в хода на цялата игра.

Изтеглените печеливши от Кампанията нямат право да прехвърлят правата за получаването на наградата на други лица.

Печелившите от Кампанията, не могат да получат паричния еквивалент на наградите или да ги заменят за други продукти, услуги или разновидности на наградата.

Наградите:
1 брой планетарен миксер;
1 брой кафе машина.

Печелившите участици се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиресет и осем) часа, след като са били изтеглени.

Изтеглен печеливш участник, който е бил уведомен по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърди данните си и желанието си да получи наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес www.sweetmoments.drinklink.bg в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако печелившия участник откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок 72 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен печеливш участник.

Изтегленият печеливш участник за награда на пазарна стойност над 100 лв трябва да изпрати три имена и ЕГН, за да му бъде издадена служебна бележка по чл.11 от настоящите общи условия

Изтегленият печеливш участник се обявява на сайта чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

След уведомлението, изтегленият печеливш участник трябва да потвърди метод на получаването ѝ:
По куриер за сметка на Организаторите: В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, което изтегленият печеливш участник следва да потвърди писмено по електронна поща.
Ако изтегленият печеливш участник откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на Ноу Уей ООД, на адрес ул. Николай Гогол 28, София в работен ден от 11 до 18 часа (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на печелившия участник).

Краен срок - 31 март 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара