Спечелете парични награди на обща стойност 6000 лв. в конкурса на София Мел

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

Стоян Атанасов
Кристиян Димитров
Теодора Симеонова - teosida

Как се участва:

Чрез изпращане на дизайн.

Пълни правила:

„ГудМилс България“ стартира нов проект - отворена покана за “Street art” /улично изкуство/ под мотото „От сиво в красиво”! Основната цел на проекта е подобряване на средата в производствено-административната база на дружеството, намираща се в София, ул. Павлина Унуфриева 4 и като резултат – създаване на градска и цветна зона чрез превръщането на девет бетонни силоза в шедьовър на градските графити-артисти.

Идеята на тази инициатива е да насърчим и вдъхновим млади и талантливи дизайнери/художници, които да представят своите уникални проекти, за да можем да направим силозите от сиво-бетонен обект в уникална творба.

Към кого е адресиран конкурса:

Кандидати навършили 18 години, български или чуждестранни граждани. Участниците трябва да се регистрират и изпратят дизайна заедно с кратко писмено обяснение на grey2great.sofiamel.bg. При регистрирането те трябва да въведат валидни лични данни и данни за контакт. Участващите дизайнери прилагат съответния дизайн и визуализацията му върху силозите. Един участник може да представи повече от един дизайн.

Условия за участие:

Заедно с проекта, всеки участник е длъжен да прочете и да се съгласи с настоящите Правила, с което декларира, че е запознат и приема условията на конкурса. Едновременно с това, декларира всички точки от Декларацията, която представлява Приложение 1 към Правилата. В случай, че кандидатът не отбележи, че се съгласява с Правилата и Декларацията заедно с предаването на проекта, същият няма да бъде допуснат до участие в конкурса.

Един кандидат може да представи няколко проекта, но те трябва да отговарят на заданието (Брийф), което може да се намери в сайта grey2great.sofiamel.bg.

Участието в конкурса е безплатно.

За да вземе участие в конкурса, всеки желаещ трябва да изготви проект за дизайн на силози, който проект да отговаря на изискванията, посочени в т. 3 по-долу.

Изисквания към проектния дизайни.

От регистрираните участници се очаква да представят своя уникален дизайн, вдъхновен от СПЛОТЕННОСТТА като основна концепция. Дизайнът трябва да отговаря, но не се ограничава, на следните теми: символи като слънце, природа, основни съставки на фирменото производство пшеница и брашно; да изразява емоции като щастие, любов и загриженост.

Задължителни елементи на дизайна: използване на пастелни цветове, с присъствие на палетните цветове на бранда „София Мел“.

Дизайни, които не отговарят на указанията за дизайн или съдържат вулгарни или обидни послания, няма да бъдат публикувани на уеб сайта.

Срокове и етапи:

- Качване на дизайни – от 15.03 до 15.06.2023 г.
- Гласуване на дизайни от публиката– 15.06 до 15.07.2023 г.
- Публикуване на победител – 31.07.2023 г.
- Старт на реализация след 01.08.2023 г.

Гласуване и избор на победители в конкурса.

Всички подадени до 15 юни 2023 г. дизайни ще бъдат обект на гласуване от публиката. Първите десет дизайни, спечелили най-много гласове ще бъдат разгледани от жури, което ще избере трите най-добри дизайна.

Журито, което оценява е в състав: представители на ГудМилс България, представител на партньорската агенцията и Станислав Трифонов – Насимо.
Тежест на гласовете на публиката - 25%.
Тежест на гласовете на журито – 75%.

Наградите за тримата класирани дизайнери са:
1 място – 3000 лв
2 място – 2000 лв
3 място – 1000 лв.

Наградите в конкурса ще бъдат изплатени след като номинираните за първо, второ и трето място кандидати подпишат с „ГудМилс България“ договор съгласно т. 7 и следващи по-долу и съгласно декларацията по Приложение 1. В случай че номиниран участник откаже да подпише такъв договор, същият губи номинацията и се дисквалифицира от конкурса, като на негово място се номинира друг участник.

С участието си в конкурса кандидатите признават, че популярността, която ще получи техният дизайн чрез „ГудМилс България“ е също част от правата, дадени по силата на договора по т. 7 и 8 по-долу.

С участието си всеки кандидат разрешава безвъзмездно „ГудМилс България“ ЕООД и/ или неговите партньори в рамките на настоящия конкурс да използва за търговски и/или рекламни цели името, фамилията, адреса и електронната му поща в рамките на комуникацията на настоящия конкурс за дизайн.

Краен срок - 15 юни 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара