Спечелете 9 екзотични екскурзии за двама до остров Тенерифе

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез безконтактно плащане с Visa карта в софийския градски транспорт.

Пълни правила:

Столичният градски транспорт те отвежда почти навсякъде в София, но понякога искаш да стигнеш и по-далеч. Например на почивка на остров Тенерифе!

Visa ти дава този шанс.

Плащай за пътуване с Visa на валидиращите устройства в софийския градски транспорт и може да спечелиш незабравимо изживяване за двама на Тенерифе, за да забравиш напълно за забързания градски ритъм.

Участвай за награда от 06.03. до 28.05.2023 г. Плащай с Visa за пътуване поне веднъж всяка седмица в рамките на месечен подпериод от промоцията (1-ви подпериод: 06.03. – 02.04., 2-ри подпериод: 03.04. – 30.04. и 3-ти подпериод: 01.05. – 28.05.) и участваш за една от три почивки за съответния подпериод.

Промоцията се организира и провежда на територията на Столична община в обществения градски транспорт, включващ всички линии на трамвайния, тролейбусния, автобусния транспорт и метрото.

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени в Република България преди началната дата на Промоцията (6 март 2023 г.), от някоя от изброените в списъка по-долу организации, включително добавени към мобилен телефон или
друго устройство с безконтактен интерфейс с включена опция за плащане с виртуална карта Visa:
● “Айкарт” АД
● „Аксес Файнанс“ ООД (Бяла карта)
● „Алианц Банк България“
● “Банка ДСК” АД
● “Българо-американска кредитна банка” АД
● “Инвестбанк” АД
● “Кей Би Си Банк България” ЕАД
● “Обединена българска банка” АД
● “Пейнетикс” ЕАД
● “ПроКредит Банк (България)” ЕАД
● “Първа инвестиционна банка” АД
● “Тексим Банк” АД
● „Ти Би Ай Банк“ ЕАД
● “Транзакт Юръп” ЕАД
● “УниКредит Булбанк” АД
● “Централна кооперативна банка” АД
● “Юробанк България” АД

Във всеки месечен подпериод на Промоцията могат да участват всички лица, притежатели на Участваща карта, с която (включително и чрез мобилно устройство) е било извършено поне едно безконтактно плащане на превозен документ през всяка от седмиците от съответния месечен подпериод в обществения градски транспорт на Столична община

Плащанията на превозни документи в обществения градски транспорт на Столична община с
Участваща карта се извършват на устройство - валидатор, позиционирано в превозно средство (автобус, трамвай, тролейбус) или на бариера за вход на метростанция. Видовете превозни документи, които могат да бъдат платени на валидатор с Участваща карта, и техните цени, са определени в Наредбата на Столичен общински съвет за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община. Информация за видовете
превозни документи, които могат да бъдат платени на валидатор с Участваща карта, както и за техните цени, е достъпна и на сайта на Център за градска мобилност -
https://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/tarifa-i-prevozni-dokumenti/1394/prevozni-dokumenti-ot-01-01.

Право на участие в тегленето на месечни награди за съответния месечен подпериод от Промоцията дават 4 (четири) отделни плащания, направени с една и съща Участваща карта през всяка от седмиците от съответния месечен подпериод - по едно плащане седмично. За избягване на всякакво съмнение, сбор от четири плащания, направени в рамките на една и съща седмица от даден месечен подпериод, не дават право на участие в тегленето за месечни награди; сбор от четири плащания, две, от които са направени в рамките на една и съща седмица от даден месечен
подпериод, а останалите две - в различни седмици от месечния подпериод, не дават право на участие в тегленето за месечни награди, и пр. 

Натрупването на повече от 4 отделни плащания, направени през всяка седмица от съответния месечен подпериод, не дават право на повече от едно участие в тегленето за награди. Например: 8 (осем) отделни плащания, направени с една и съща Участваща карта през всяка седмица от съответния месечен подпериод - по две плащания седмично, не дават право на две участия в тегленето за награди за дадения месечен подпериод.

Ако един Допустим Участник притежава повече от една Участваща карта, то същият получава право да участва в тегленията на месечни награди за всяка Участваща карта поотделно при изпълнение на горните условия.

Плащанията, направени в рамките на съответен месечен подпериод на Промоцията, участват в тегленето на месечни награди само за съответния месечен подпериод на Промоцията и не участват за другите месечни подпериоди.

За всеки месечен подпериод на Промоцията (общо 3 месечни подпериода) се предоставят следните месечни награди, като тегленето се осъществява измежду всички участници, направили поне едно безконтактно плащане с Участващата карта през всяка седмица от съответния месечен подпериод, съгласно Раздел 5, в обществения градски транспорт на Столична община:

За всеки един от трите месечни подпериода: ● По 3 екзотични екскурзии за двама до остров Тенерифе. 

Всяка от наградите включва:

- Двупосочни самолетни билети за двама от летище София с прекачване през Мадрид -
София-Мадрид-Тенерифе / Тенерифе-Мадрид-София;
- 7 нощувки на база закуска и вечеря в хотел 3 или 4 звезди;
- Двупосочен индивидуален трансфер летище-хотел-летище;
- Застраховка помощ при пътуване.

За целия Период на Промоцията се раздават общо 9 (девет) награди. Всяка награда е на стойност над 100,00 (сто) лева, като точната стойност на всяка от екскурзиите се определя в зависимост от датите, на които ще бъдат осъществени пътуванията от печелившите. Стойността на всяка от наградите не може да надвишава 5 000,00 (пет хиляди) лева. В стойността на наградите не се включват други услуги, освен изброените по-горе (например: обяд; входни такси за забележителности; допълнителни транспортни разходи; парични средства за покупки и пр.). 

Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Всяка от екскурзиите, предоставена като награда от Промоцията, трябва да бъде осъществена до 31.12.2023 г., като в рамките на този период трябва да бъде направена резервация на пътуването и да бъде осъществено самото пътуване.

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. При всяко теглене ще се определят по 3 (трима) печеливши на награди и по 6 (шест) резервни печеливши.

Датите за тегленията на месечните награди за съответните месечни подпериоди са както следва:
● За първия месечен подпериод, който започва в 00:00 часа на 6 март 2023 г. и продължава до 23:59 часа на 2 април 2023 г. – тегленето се извършва на 25 април 2023 г.;
● За втория месечен подпериод, който започва в 00:00 часа на 3 април 2023 г. и продължава до 23:59 часа на 30 април 2023 г. – тегленето се извършва на 23 май 2023 г.;
● За третия месечен подпериод, който започва в 00:00 часа на 1 май 2023 г. и продължава до 23:59 часа на 28 май 2023 г. – тегленето се извършва на 20 юни, 2023 г.

След всяко теглене Възложителят ще информира съответните Участващи организации – издатели на Участващите карти, с които са извършени изтеглените печеливши плащания, за техните печеливши Допустими Участници, като им предостави единствено номерата на печелившите плащания („Печеливши“). Всяка Участваща организация трябва да потвърди на Възложителя валидността на направените плащания на своите Печеливши. В случай че валидността на направените плащания на даден Печеливш не бъде потвърдена от Участващата организация, се прилага предвидената в този абзац процедура и по отношение на съответните изтеглени резервни Печеливши. 

След потвърждаване валидността на съответните печеливши плащания, всяка Участваща организация уведомява своите Печеливши писмено по имейл за спечелването на награда от тяхна страна. Всеки Печеливш следва да потвърди писмено чрез изпращане на имейл в
отговор на уведомителния имейл на съответната Участваща организация, че приема и желае да получи спечелената награда, в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на уведомителния имейл. След потвърждение от страна на съответния Печеливш, че желае да получи наградата, всяка Участваща организация изпраща на Възложителя и на Организатора данни за контакт на своите Печеливши с цел предоставяне на наградите. Организаторът, по възлагане на Възложителя, съдейства на всеки Печеливш при получаването на наградата и при резервирането на пътуването до остров Тенерифе посредством туристическа агенция (посочена от Организатора по възлагане на Възложителя), като Организаторът ще уведоми допълнително Печелившия за всички данни и детайли, както и ще даде указания на Печелившия какви са необходимите действия от негова страна за получаването на наградата.

Краен срок - 28 май 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара