Спечелете PlayStation 5, 5 giftcard * 500 лв, 50 giftcard * 50 лв и 25 NFC ключодържателя

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 11 февруари 2023

Как се участва:

Чрез превод на пари от iCard към Visa карта.

Пълни правила:

В Периода на Кампанията, всеки Участник, който изпрати парична сума от своята iCard Сметка до платежна карта Visa, не заплаща такса за Изпращане на средства до карта Visa за изпратената парична сума от неговата от iCard Сметка до платежна карта Visa. 

Няма ограничение в броя пъти, в които Участникът може да изпрати парична сума от своята iCard Сметка до платежна карта Visa в периода на Кампанията. Възможно е да се дължи такса/и от получателя на паричните средства (вкл. ако е същото лице като изпращача) за изплащане на
средства по карта или друго подобно, съгласно приложимите условия на съответния доставчик
на платежна услуга.

В Периода на Кампанията, всеки Участник, който изпрати парична сума на стойност не
по-малко от 10.00 (десет) лева от своята iCard Сметка до платежна карта Visa, ще може дa участва в томбола за следните награди: GiftCard или NFC ключодържател, или PlayStation 5.

Включването в томболата е автоматично.

Всеки участник се включва и участва в томболата за награди толкова пъти, колкото преводи на стойност не по-малко от 10.00 (десет) лева от своята iCard Сметка до платежна карта Visa е направил. Един и същ участник може да спечели само една от наградите, посочени по-горе, независимо от броя направени от него преводи на стойност не по-малко от 10.00 (десет) лева от своята iCard Сметка до платежна карта Visa . Ако участник вече е спечелил награда от съответното теглене, то името му няма да бъде включено в тегленето на последващите награди,
независимо от броя направени от него преводи на стойност не по-малко от 10.00 (десет) лева от
своята iCard Сметка до платежна карта Visa. Поредността на теглене на наградите се определя
от Организатора и е посочена по-долу.

Организаторът ще определи печелившите участници чрез извършване на томбола на
случаен принцип посредством електронен способ - безплатен уеб инструмент, определен от
Организатора и действащ на случаен принцип. Тегленето ще се осъществи в помещенията на
Организатора от определени за целта служители на Организатора - Комисия. Организаторът има
право да изтегли и резервни победители (по един за всяка отделна награда). Тегленето е
окончателно и не може да бъде оспорвано от участниците.

Томболата ще се извърши в срок от 3 (три) работни дни след приключване на периода
на кампанията - на 15.02.2023 г.

Наградите, които Организаторът раздава са: 50 (петдесет) броя физически платежни карти GiftCard с парична наличност в размер на 50.00 (петдесет) лева; 5 (пет) броя физически
платежни карти GiftCard с парична наличност в размер на 500 (петстотин) лева, 25 (двадесет и
пет) броя NFC ключодържател и 1 (един) брой PlayStation 5. 

Поредността на теглене на наградите, определена от Организатора е, както следва: първо се изтегля печелившият участник, който печели 1 (един) брой PlayStation 5; на второ място се изтеглят петимата печеливши участници, всеки от които печели по 1 (един) брой физическа платежна карта GiftCard с парична наличност в размер на 500.00 (петстотин) лева; на трето място се изтеглят петдесетте печеливши участници, всеки от които печели по 1 (един) брой физическа платежна карта GiftCard с парична наличност в размер на 50.00 (петдесет) лева; на четвърто място се изтеглят двадесет и петте печеливши участници, всеки от които печели по 1 (един) брой NFC ключодържател

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен за спечелена награда по някой от следните начини: на регистрирания за iCard Wallet iCard Сметка мобилен номер или на регистрирания за iCard Wallet iCard Сметка адрес на електронна поща (email) и в срок от 5 (пет) работни дни след
изтегляне на наградите. Организаторът се свързва с печелившия Участник, за да бъде потвърдено получаването на наградата. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник и печелившият участник не потвърди получаването на наградата в рамките на три работни дни от тегленето на наградата, или при отказ от участие от негова страна, или отказ да получи награда, или не се появи за да получи наградата, същият губи правото си да получи наградата, а Организаторът има право да я предостави на друг Участник в Кампанията, изтеглен като резерва.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара