Спечелете ваучери за почивка за 2000 лв., 310 продуктови пакета Milka и семейни фотосесии

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://potursinejnostta.milka.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Milka и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Механизъм на Промоцията (Играта):

    Стъпка 1: Купи продукти Milka (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията, без ограничение за минимална и максимална стойност на покупката.

    Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти Milka, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата https://potursinejnostta.milka.bg/ За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените продукти Мilka от фактурата.

    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе валиден мобилен номер;
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД;
        да въведе общата сума от закупените продукти Мilka;
        да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД;
        да потвърди, че не е робот;
        да потвърди (чрез чекбокс), че е прочел/съгласен с Официалните правила на Промоцията и желае да участва, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта https://potursinejnostta.milka.bg/, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://potursinejnostta.milka.bg/

    Стъпка 3: Сумата се преобразува в точки. Всяка стотинка е равна на 1 точка. Потребителят натрупва точките си към наградата, която желае. Потребителят ще може да види натрупаните до момента точки за всяка награда, преди да завърши регистрацията си, като завършването на регистрацията се отбелязва с избор към коя награда да натрупа точките си, а след като избере наградата, ще получи съобщение със статус на екрана.

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер, за да продължат към избора на награда, към която да натрупат своите точки. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към избора на награда. Също така, след като завършат своята първа регистрация, потребителите може да се абонират да получат информация за следващата промоция на организатора, като те имат право да се откажат от това по всяко време, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359890477775.

Награди:

    Награда 1: продуктов пакет Milka, 310 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Моментна награда“) - за възможност да спечели Моментна награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 600 точки за тази награда. След като е натрупал тези точки, веднага разбира дали печели. Ако не печели, точките му се нулират.

    Награда 2: семейна фотосесия, 20 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Седмична награда“) – за възможност да спечели Седмична награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 1000 точки за тази награда. Тегленето за Седмична награда се извършва всеки седмичен период сред всички потребители, които са изпълнили горните условия. Разпределението на периодите за теглене на седмична награда на Промоцията (Играта) е както следва:
        Период 1 – 01.12. – 08.12.2022 включително – 5 семейни фотосесии
        Период 2 – 09.12. – 15.12.2022 включително – 5 семейни фотосесии
        Период 3 – 16.12. – 22.12.2022 включително – 5 семейни фотосесии
        Период 4 – 23.12. – 31.12.2022 включително – 5 семейни фотосесии

    Награда Семейна фотосесия може да се използва до 30.04.2023 г. по предварително уговорен с печелившите график. Фотосесиите се осъществяват в градовете на съответните печеливши. Всяка от семейните фотосесии включва фотограф, обработка и изпълнение на фотосесиите в работни дни в диапазона 10:00 -18:00 ч. Времетраенето на фотосесията е 1час. Печелившите получават между 35 и 45 обработени снимки в рамките на 7 работни дни след датата на осъществяване на фотосесията.

    Потребителите, които са регистрирали нужния брой точки към „Седмична награда“ и не са спечелили в съответния период от активността, участват и в следващите седмични тегления.

Голяма награда: ваучер за почивка на стойност 2000 лв., 15 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Голяма награда“) - за да участва в тегленето на седмични награди, потребителят трябва да регистрира поне веднъж 2000 точки за тази награда. Тегленето за Голяма награда се извършва в края на Промоцията, тоест на 03.01.2023 г.

    Валидността на ваучера за почивка е 1 година – от 01.02.2023 г. до 31.01.2024 г. включително.
    Общата стойност на ваучера е до 2000 лв., като резервирана ваканция/почивка над тази сума печелившият следва да заплати с лични средства. Ваучерът е валиден за обекти на територията на България.

    За да участва в тегленето на която и да е награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж необходимите точки за нея.

Потребителят може да натрупа своите точки с няколко последователни регистрации и не е задължително да регистрира наведнъж необходимия брой точки за съответната награда. След успешна регистрация на необходимия брой от 600 точки за Момента награда, потребителят веднага разбира дали печели. След успешна регистрация на необходимия брой от 1000 точки за Седмична награда, потребителят влиза в седмичното теглене с 1 участие за тази конкретна награда (1000 точки = 1 участие в тегленето). След успешна регистрация на необходимия брой от 2000 точки за Голяма награда, потребителят влиза в тегленето с 1 участие за тази конкретна награда (2000 точки = 1 участие в тегленето).

    Ако потребителят има повече точки за натрупване към Mоментна наградa, тогава тези точки се анулират, в случай че потребителят не печели Момента награда.

    Например: Потребителят вече има 550 точки за Моментна награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Моментна награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще разбере веднага дали печели със съобщение на екрана и SMS, а в случай че не е печеливш, той ще види статус за това на екрана и при следващото си влизане на https://potursinejnostta.milka.bg/ за нова регистрация ще има натрупани 0 точки към Моментна награда.

    Ако потребителят има повече точки за натрупване за Седмична награда, отколкото изисквания минимум от 1000 точки за нея, тогава тези точки се натрупват към следващото участие в тегленето за тази конкретна награда.

    Например: Потребителят вече има 950 точки за Седмична награда. Предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Седмична награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за Седмична награда и ще има още 10 точки, натрупани за следващото си участие в тегленето за Седмична награда.

    Ако потребителят има повече точки за натрупване за Голяма награда, отколкото изисквания минимум от 2000 точки за нея, тогава тези точки се натрупват към следващото участие в тегленето за тази конкретна награда.

    Например: Потребителят вече има 1950 точки за Голяма награда. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Голяма награда. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за Голяма награда и ще има още 10 точки, натрупани за следващото си участие в тегленето за Голяма награда.
    Потребителят не може да разделя точки от 1 касова бележка между 2 или повече награди.
    Потребителят няма право да прехвърля вече регистрирани точки за конкретна награда към друга. Направеният избор в момента на регистрацията остава само за избраната награда.
    Потребителят може да трупа точки за различни награди едновременно, но с различни касови бележки. Не е задължително потребителят да е натрупал всички необходими точки към една награда, за да започне да трупа точки за друга награда.
    Например: Потребителят има 950 точки за Голяма награда и при следващата си регистрация на касова бележка, потребителят може да натрупа точките си и за Моментна награда или Седмична награда.
    Един потребител може да спечели само една награда от вид. Това означава, че след спечелена Mоментна награда, тя няма да бъде активна за потребителя и той няма да може да натрупва точките си за нейното спечелване повторно.
    Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една награда.
    Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

Теглене на наградите

    Тегленето на Моментна награда се извършва в момента, в който потребител натрупа минимум 600 за нея. С натрупването на минимум 600 точки към Момента награда, потребителят веднага разбира дали я печели.

    Тегленето на печелившите участници на седмична награда ще се извърши по предварително изготвен план чрез специално разработен за целта софтуер, а именно:
        За първи период – печелившите се теглят на 09.12.2022 г.
        За втори период – печелившите се теглят на 16.12.2022 г.
        За трети период – печелившите се теглят на 23.12.2022 г.
        За четвърти период – печелившите се теглят на 03.01.2023 г.

Печелившите ще бъдат обявени на https://potursinejnostta.milka.bg/ до 72 часа след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. продуктов пакет Milka, 1бр. семейна фотосесия и 1 бр. ваучер за почивка на стойност 2000 лв.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
    Един участник може да направи максимум 3 регистрации в рамките на денонощие.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0882618984 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички спечелили Седмична награда и Голяма награда след края на Промоцията да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

    Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребителят е необходимо да регистрира 10-цифрения номер на фактурата, датата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Краен срок - 13 януари 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара