Спечелете телефони Samsung, фотоапарати Fujifilm и ваучери по 80 лв от Queen's

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.queens.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Queen's за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта е обвързана с покупка. При закупуване на някои от посочените по-долу продукти, участникът трябва да регистрира касова бележка и участва в томбола за награди. Играта е с натрупващи се суми. 

Играта включва следните продукти Queen’s:
        Queen’s 1L box – всички вкусове
        Queen’s 2L box - всички вкусове
        Queen’s 2L PET – всички вкусове
        Queen’s 250 ml Classic – всички вкусове
        Queen’s 250 ml Lifestyle – всички вкусове
        Queen’s 500 ml Lifestyle – всички вкусове
        Queen’s 200 ml Disney – всички вкусове, наричани по-долу Продуктите.
        Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.

    Продажбите на продуктите, свързани с Играта, започват на 21.11.2021 г. и продължават до 31.12.2021 г. Продукти могат да бъдат налични и продавани, извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в Играта.

    Касовата бележка за закупения продукт се приема за валидна, независимо от мястото, от което продуктът е закупен, стига да е на територията на Република България и на касовия бон ясно и недвусмислено се вижда обектът, от който е закупен продукта, наличието на продукти Queen’s и тяхната стойност.

В Играта има право да участва всяко физическо лице, отговарящо на условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните изисквания:

 а/ да създаде свой потребителски профил на уеб сайта на Играта: http://promo.queens.bg/ в периода от 00:00:00 часа на 21.11.2021г. до 23:59:59 часа на 31.12.2021 г., след като потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила и попълни задължителните полета с личните си данни: име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 21.11.2021 г. до 23:59:59 часа на 31.12.2021 г. на следния сайт: http://promo.queens.bg/.

б/ да регистрира стойност и номер на касова бележка, която доказва закупуването на продуктите посочени в раздел III, т.1, като въведе точна сума до два знака след десетичната запетая.

в/ да качи ясна и видима снимка на касовата бележка в профила си на сайта на Играта http://promo.queens.bg/, от която, ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са Queen’s, тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.

г/ участникът може да се включи в седмично теглене за ваучер от Sodexo (Содексо) на стойност 80 лв., както и в тегленето за моментен фотоапарат Fujifilm Instax Mini 40, ако е закупил продукти за минимална стойност 5 лв.

д/ Участникът може да участва за голяма награда – смарт телефон Samsung Galaxy A53 5G (Самсунг Галакси А53 5Г), ако е закупил продукти за минимална стойност 10 лв.

ж/В случай, че потребителят се е включил в седмично теглене за определен период, съгласно раздел VII, но не е спечелил, то той има право да продължи участието си в останалите седмични тегления за награди. Стойността на касовата бележка, регистрирана вече от него не се изважда от акумулираната до момента сума в профила на потребителя. Потребители, които не са качили ясна снимка на касова бележка, посочената стойност е невярна или включват различни продукти от посочените в раздел III, т.1 се смятат за невалидни и Организаторът си запазва правото да не ги включи в седмичното теглене на играта. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

    За целия срок на Играта, един потребител може да спечели максимално 1 брой ваучер, 1 брой моментен фотоапарат и 1 брой смарт телефон.

    Със завършване на регистрацията физическото лице дава съгласието си за обработване на собствените си лични данни за целите на настоящата игра.

    Участникът трябва да направи своята регистрация за участие в играта еднократно. При регистрацията участникът вписва e-mail адрес и той става неговото потребителско име и създава своя парола. В случай на закупуване на следващ продукт участникът регистрира номера на касовата бележка от закупения продукт и сумата на закупените Queen’s продукти, като влиза на сайта http://promo.queens.bg/ , използвайки потребителското си име и паролата си.

    Всеки участник трябва да запази до края на Играта касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/ . При предоставяне на награда на участник, Организаторът или негов представител може да изиска всички касови бележки, вписани от участника на сайта http://promo.queens.bg/.

   Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, като регистрацията на всяка бележка се свързва със закупуването на продукт, посочен в раздел III, т.1 от настоящите правила. Касовите бележки и стойността на закупените Queen’s продукти се регистрира еднократно на http://promo.queens.bg/ и след натрупване на определена сума, може да се участва в томболата за една от посочените награди в раздел VI.

    Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.

    Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да може при решение от страна на Организатора да докаже участието си в Играта и да получи наградата си, ако е изтеглен като печеливш.

    Един участник може да участва повече от веднъж, като регистрира данните от касовите бележки, които отговарят на условията на Играта.

    За участие в томбола се изискват покупки на следната стойност:

    а/ ваучер Sodexo на стойност 80 лв. – минимум 5 лв.;
    б/ моментен фотоапарат Fujifilm Instax Mini 40 – минимум 5 лв.;
    в/ смарт телефон Samsung Galaxy A53 5G – минимум 10 лв.;

    В случай, че потребителят се е включил в седмично теглене за определен период, съгласно раздел VII, но не е спечелил, то той има право да продължи участието си в останалите седмични тегления за награди. Стойността на касовата бележка, регистрирана вече от него не се изважда от акумулираната до момента сума в профила на потребителя.

    Три вида награди, общо 520 награди:

а/ ваучер Sodexo на стойност 80 лв. – 500 бр. за целия период, 80 за 5 седмици и 100 за последната шеста седмица (26.12 – 31.12.2022)

б/ моментен фотоапарат Fujifilm Instax Mini 40  – 10 бр. за целия период, по 2 броя за 5 седмици (21.11-25.12.2022)

в/ смарт телефон Samsung Galaxy A53 5G – 10 бр.. Тегленето ще се състои на 3-ти януари 2023. В тегленето влизат касови бележки, закупени до  31.12.2022.

Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.

    Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта и рекламните материали.
    Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели в седмично теглене е 1 бр. ваучер Sodexo и 1 брой фотоапарат Fujifilm Instax Mini 40

    Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на играта е 1 бр. ваучер Sodexo, 1 брой фотоапарат Fujifilm Instax Mini 40, 1бр. смарт телефон Samsung Galaxy A53 5G.

ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез томбола, в която участват всички регистрирани. Ако броят регистрирани е по-малък от броя седмични награди, съответните се прехвърлят за следващото теглене.

Тегленето на наградите ще се организира на датите описани по долу:

a/ Теглене седмица 1 (21.11. – 27.11.2022г.) – 28.11.2022г. – теглене на печеливши за 80 ваучера х 80лв и 2 бр. моментни фотоапарата.

б/ Теглене седмица 2 (28.11. – 04.12.2022г.) – 05.12.2022г. – теглене на  печеливши за 80 ваучера х 80лв и 2 бр. моментни фотоапарата.

в/ Теглене седмица 3 (05.12. – 11.12.2022г.) – 12.12.2022г. – теглене на печеливши за 80 ваучера х 80лв и 2 бр. моментни фотоапарата.

г/ Теглене седмица 4 (12.12. – 18.12.2022г.) – 19.12.2022г. – теглене на печеливши за 80 ваучера х 80лв и 2 бр. моментни фотоапарата.

д/ Теглене седмица 5 (19.12. – 25.12.2022г.) – 29.12.2022г. – теглене на  печеливши за 80 ваучера х 80лв и 2 бр. моментни фотоапарата.

ж/ Теглене седмица 6 (26.12. – 31.12.2022г.) – 03.01.2023г.  – теглене на печеливши за 100 ваучера х 80лв и 10 бр. смарт телефона.

и / За всяка една категория награди, ще бъдат изтеглени следните печеливши за първите пет тегления: 400 печеливши за ваучер Sodexo, 10 печеливши за моментен фотоапарат и 10 резерви през първите пет седмици. При последното 6-то теглене на Играта ще бъдат изтеглени 100 печеливши за ваучер Sodexo, 10 печеливши за смарт телефон и 10 резерви.

й) В случай, че участникът се е включил в седмично теглене, но не е спечелил, то той има право да продължи участието си в останалите тегления за  награди. Стойността на касовата бележка, регистрирана вече от него не се изважда от акумулираната до момента сума в профила на потребителя.

    Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

    В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък. За тази цел всеки печелившият участник получава от Организатора специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият участник трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера или лично.

    Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/ и информирани, чрез телефонно обаждане в рамките на 7 календарни дни с информация за спечелената от тях награда. За да бъде установено, че участникът отговаря на условията на настоящите правила за получаване на наградата, същият следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти посочени в раздел III, т.1 на тези правила.

    Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, точен адрес или адрес на офис на куриерска фирма “Speedy”, мобилен телефон, или не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец след края на седмичното теглене или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта; има липса на касови бележки; въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни; спечелил участник, не е предоставил валиден и пълен адрес на територията на Република България или адрес на офис на куриерска фирма “Speedy”; или спечелилият откаже наградата си може да бъде ограничен от Организаторът, като не получи спечелената награда.

    Доставките ще бъдат осъществявани съгласно работното време на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

Краен срок - 31 декември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара