Спечелете страхотни прахосмукачки от Rowenta

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 11 декември 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

За валидна регистрация в Кампанията е необходимо кумулативното изпълнение на следните условия:
а) Участникът може да се регистрира в Кампанията единствено чрез попълване на регистрационния формуляр, достъпен на уебсайта www.rowenta.bg или чрез регистрационния формуляр (водеща реклама), популяризиран чрез платформата Facebook, при спазване на изискваните условия, посочени в Раздел 5.2 по-долу;
б) За да се регистрира, участникът следва да използва собственото и фамилното си име и валиден личен e-mail адрес;

Един Участник може да се регистрира в Кампанията само веднъж за целия период на провеждане на Кампанията. Всяка друга регистрация, направена след първата през периода на Кампанията, няма да бъде зачетена, Организаторът не носи отговорност за регистрациите, които Участникът не може да осъществи поради тази причина;

Всеки отделен участник не трябва да се е отписвал по време на кампанията и след това да е правил опит отново да се регистрира по време на кампанията;

В края на Кампанията, на случаен принцип, чрез томбола, ще бъдат раздадени следните категории награди:

Прахосмукачка-робот Rowenta X-PLORER SERIE 120AI RR7867

Мултифункционална прахосмукачка Rowenta X-FORCE FLEX 11.60 RH9890

3в1 прахосмукачка с пара Rowenta CLEAN & STEAM MULTI RY8561

В рамките на настоящата Кампания един отделен участник може да спечели не повече от 1 награда за цялата продължителност на кампанията.

В рамките на до три седмици след края на Кампанията, ще се тегли жребий за определяне на печеливши измежду всички валидни регистрации, направени през целия период на Кампанията, съответно от 28.10.2022 г. - 11.12.2022 г. По време на тегленето на жребия печелившите участници ще бъдат определени в следния ред:
• 1 печеливш за наградата, състояща се от "Прахосмукачка-робот Rowenta X-PLORER SERIES 120AI RR7867";
• 1 печеливш за наградата, състояща се от "Mултифункционална прахосмукачка Rowenta X-FORCE FLEX 11.60 RH9890";
• 1 печеливш за наградата, състояща се от „3в1 прахосмукачка с пара Rowenta CLEAN & STEAM MULTI RY8561”
• 9 резерви, по 3 резерви за всеки отделен печеливш.

Тегленето на жребий за определяне на печелившите в рамките на Кампанията предполага използването на компютърна програма за избор на случаен принцип чрез разпределение и извличане, която ще избере победителите и резервите от базата данни, съдържаща валидните регистрации в Кампанията. Тегленето ще се извърши чрез използването на софтуер и в присъствието на комисия от двама души, служители на „ДЕНТСУ СОФИЯ“ ООД, наричана по-долу „Комисията“, в централата на „ДЕНТСУ СОФИЯ“ ООД на адрес: гр. София, п.к.1000, пл. „Света Неделя“ No 16. Комисията изготвя изричен протокол, с който се записва датата, мястото, присъстващите лица и начинът на провеждане на жребия. В него се записват две имена и e-mail адрес на изтеглените печеливши играчи в поредността на тяхното изтегляне. В допълнение, в
протокла се записват и данните на по трима резервни участници в Кампанията – по три
резерви за всяка награда. Резервите се теглят според поредността на съответния
печеливш участник. Протоколът се подписва от членовете на Комисията и служи за
удостоверяване на начина, по който са определени печелившите играчи.

Организаторът, с помощта на Техническия Администратор, следва да изпрати съобщение до посочения имейл адрес в регистрационните данни на изтегления като потенциален печеливш участник, с който той ще бъде уведомен, че е печеливш на една от предвидените награди в рамките на Кампанията, като същевременно ще бъде посочен и видът на наградата. Участникът, който е изтеглен като печеливш, следва да върне обратно потвърдителен мейл, като предостави и допълнителни данни за доставка. В рамките на максимум 5 (пет) работни дни от датата на
тегленето, Техническият Администратор ще се свърже с всеки победител по електронната поща във връзка с процеса на валидиране. В случай, че не може да се установи връзка с Участника или той не отговори на изпратения имейл, след 5 работни дни, ще се пристъпи към установяване на контакт с резервите.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара