Спечелете телевизор Sony Bravia KD-65X81J и футболни топки от МЕТРО и Carlsberg

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 ноември 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Carlsberg за поне 20 лв. от магазини МЕТРО и регистрация на касов бон/фактура.

Пълни правила:

Ела в МЕТРО от 1 до 30 ноември, купи Carlsberg кен или бутилка от 0,5 л, Carlsberg бутилка 0,33 л или Carlsberg 0,0% 0,33 л за поне 20 лв. и участвай в томбола за телевизор Sony Bravia KD-65X81J, 65", 4k Ultra HD или футболна топка! 

УЧАСТНИК е всяко юридическо лице и пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на МЕТРО, предоставяща право на пазаруване в магазините на МЕТРО, които закупи бира Carlsberg за минимум 20 лева от Участващ обект. В Промоцията нямат право да участват служителите на Организаторите, както и на рекламните агенции, които участват в организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“(„Участващи обекти“).

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, което направи покупка на бира Carlsberg, от който и да е Участващ обект, на стойност минимум 20 лева в опаковки по избор – Carlsberg бутилка 0,5 л, Carlsberg кен 0,5 л, Carlsberg бутилка 0,33 л или Carlsberg 0,0% 0,33 л и регистрира фактурата или касовата бележка на https://www.metro.bg/carlsberg взима участие в теглене за награда, подробнo описана в Раздел V от настоящите правила.

Всеки клиент може да се регистрира на https://www.metro.bg/carlsberg като въведе своите име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, клиентски номер и номер на фактурата/касовата бележка, удостоверяващ покупката на стойност минимум 20 лева с продукти Carlsberg.

За участие в Промоцията се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, и да потвърди, че е наясно, че личните му данни се обработват за целите на промоцията, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Промоцията. Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на стойност минимум 20 лева с продукти Carlsberg се счита за едно участие. Една фактура/касова бележка може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура/касова бележка няма да бъдат зачетени за валидно участие.

Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:

НАГРАДА 1: Долуописаната награда е със стойност под 100 лв. с ДДС и печелившият се определя чрез компютърна томбола на случаен принцип в присъствието на тричленна комисия

22 броя футболни топки

НАГРАДА 2: Долуописаната награда е със стойност над 100 лв. с ДДС и печелившият се определя чрез компютърна томбола на случаен принцип в присъствието на тричленна комисия.

1 брой телевизор Sony Bravia KD-65X81J, 65", 4k Ultra HD

Общ брой награди: 23 броя общо за всички магазини на МЕТРО за целия период на промоцията.
Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на МЕТРО за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 23 Печеливши, както и 23 резервни Участници.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

Наградите се осигуряват от „Карлсберг България“ АД както и същият организатор осигурява доставката на наградите.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол, съдържащ информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

Печелившите ще бъде информирани за спечелването на Наградата чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията за участие в Промоцията, в срок до 7 дни след края на Промоцията. В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъдат открити на предоставените данни за контакт в период от 10 (десет) дни от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

След установяване на контакт с печелившите и проверка на валидността на участията им, ще бъдат обявени с клиентски номер и на metro.bg/Carlsberg.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара