Спечелете SonyPlaystation 5, FIFA 23, футболни топки, колонки и слушалки от Боровец

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 20 декември 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Боровец за поне 4 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

    При регистрирани касови бележки от покупка на стойност 4 лв, участникът участва за спечелването на игра FIFA 23, футболна топка, преносима колонка SONY или Bluetooth слушалки SONY.  Покупката може да бъде отразена на повече от ЕДНА касова бележка.

    При регистрирани касови бележки от покупка на стойност поне 16 лв, участникът участва за спечелването на “ SONY PLAYSTATION 5. Покупката може да бъде отразена на повече от ЕДНА касова бележка.

Общо награди:

10 бр. Футболни топки
10 бр. Пренoсими колонки SONY
10 бр. Blueetooth слушалки SONY
10 бр. FIFA 23
1 бр. SONY PLAYSTATION 5

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За да участва в Играта, всеки участник трябва:

Стъпка 1: Да закупи продукти Боровец с минимална стойност 4 лв (за да участва в томбола за игра FIFA 23, футболна топка, преносима колонка SONY или Bluetooth слушалки SONY)  от търговски обект, находящ се на територията на Република България и да вземе касов бон за закупените продукти;

Стъпка 2: да влезе на сайта на Играта – https://borovestspromo.com/; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:

а) две имена;
б) телефонен номер;
в) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта);
г) да качи снимка на касовия бон (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB).

Важно: На касовия бон следва да е изписано името на закупения продукт (пример: бисквити “вафла Боровец“).

Д) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, навършил е 15 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани https://borovestspromo.com/ и във Фейсбук и Инстаграм профилите на Боровец (Ден и Нощ).

Важно: Спечелилите участници под 18 години трябва да имат съгласието на родител или настойник, за да участват в играта! Спечелената награда може да бъде предадена само и единствено в присъствието на родител или друг законен представител.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации и регистрирани касови бележки, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице. Регистрирането на повече касови бележки увеличава общата стойност на регистрираните бележки и шансовете за спечелване на една от наградите.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила.

При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Важно: Участникът трябва да запази касовата бележка за покупката, тъй като представянето на касовата бележка е едно от условията за получаване на награда.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта на “Боровец” има, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден. Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект извън Република България.

Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки със сума поне 4 лв, участва в томбола за игра FIFA 23, футболна топка, преносима колонка SONY или Bluetooth слушалки SONY,  която ще се проведе на 20.12.2022г.

Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки с обща сума поне 16 лв, участва в томбола за SONY PLAYSTATION 5, която ще се проведе на 20.12.2022г.

Важно: Един участник може да спечели една награда, независимо от броя касови бележки, които е регистрирал.

Тегленето на печелившите ще се извърши на 20.12.2022г. измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез софтуер.

В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез обаждане на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. От спечелилите ще бъдат изискани лични данни с цел получаване на наградите. За големите награди ще бъдe поискано и ЕГН съгласно част 12.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 20 резерви. В случай, че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организаторът не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 8.5 двудневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 2 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 8.5 начин, трябва да изпрати необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: https:/borovestspromo.com/, както и във Фейсбук и Инстаграм профилите на Боровец (Ден и Нощ). Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците. Телефонните номера се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример: +359887 123***). Обявяването на участниците, изпратили необходимите данни за доставка по т. 8.5., ще се извърши до 22.12.2022 г. В случай че до тази дата техният брой е по-малък от обявения общ брой награди по т. 6, то Организаторът ще се свърже допълнително с необходимия брой резерви, така че всички обявени награди да бъдат раздадени. Допълнително изтеглените по настоящата точка резерви, които са изпратили необходимите данни за доставка, ще бъдат обявени.

Важно: В деня на получаване на наградата печелившият участник трябва да предостави на куриера касовите бележки, с които е участвал в Играта. Всяка една касова бележка ще бъде проверена ръчно от представител на Организатора.

Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците върху физическите лица Ви Уведомяваме, че получената по т. 6 награда подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара