Спечелете 11 ваучера по 7200 лв, 11 саундбар системи и 11 телевизора от МЕТРО

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 11 декември 2022

Как се участва:

Чрез покупка в МЕТРО за поне 99 лв. и регистрация на касов бон/фактура.

Пълни правила:

СТАНИ ЧАСТ ОТ ПЕЧЕЛИВШАТА ЕДИНАЙСЕТОРКА

Коледната украса и футболните страсти обикновено не вървят ръка за ръка, но тази година е по-различна.

Ела в МЕТРО от 15.11 до 11.12.2022 г. и си осигури участие за страхотна награда. Ето как:

    Пазарувай в МЕТРО за поне 99 лв.
    Регистрирай покупката си.
    Отговори на въпроса “Кой ще е новият шампион по футбол?”.

Дори и да не познаеш, участваш в тегленията за награди – и ние имаме 2 полувремена:

    11 саундбар системи LG SN4 – теглене на 28.11.2022 г., по 1 награда във всеки МЕТРО магазин.

    11 телевизора LG LED 43UP751C 43” – теглене на 12.12.2022 г., по 1 награда във всеки МЕТРО магазин.

А ако познаеш големия победител, участваш и за шампионската ни награда – по 1 за всеки от 11-те ни магазина:

    11 x 7200 лв. за годишно пазаруване в МЕТРО – отново за 1 късметлия от всеки наш магазин.

Звучи добре, а? Струва си да запишеш своето участие – успех!

За участие в Промоционалната кампания и включване в теглене на награди даден Клиент трябва да:
1. Направи покупка на стойност минимум 99 лв. с ДДС в някой от Участващите обекти.
2. Регистрира фактурата/касовата бележка попълвайки всички задължителни полета с валидни данни:
o име и фамилия
o имейл
o телефон за връзка
o номер на клиентска МЕТРО карта, с която е извършена покупката
o магазин, в който е извършена покупката
o дата на покупката
o стойност на покупката
o отговори правилно на посочения въпрос “Кой ще е новият шампион по футбол?”

Всяка регистрирана фактура, изпълняваща условията за минимална сума, се счита за едно участие за спечелване на “бонус награда”* в двете тегления за малки награди на 28.11.2022г. и 12.12.2022г. 

Всеки отговорил правилно** на въпроса: “Кой ще е новият шампион по футбол?” през целия период на играта от 15.11.2022 г. до 11.12.2022 г., участва в тегленето на 19.12.2022 г. за „голяма награда“. За правилен отговор се счита името на държавата, спечелила световното първенство по футбол на 18.12.2022 г.

*Спечелването на „бонус награда“ не изключва участникът от тегленето за „голяма награда“.
**В случай, че при тегленето на големите награди на 19.12.2022г., няма 11 участника с валидни участия, отговорили правилно на посочения въпрос, организаторът ще изтегли 11 печеливши и 11 резерви на случаен принцип, като не взима предвид подадените отговори.

При спечелване, Участникът трябва да представи печелившата фактура/касова бележка, която доказва валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания спрямо настоящите общи условия.

В промоционалната кампания се раздават общо 22 (двадесет и две) бонус награди, разделени в 2 (две) тегления и 11 (единадесет) големи награди теглени в края на кампанията.
Бонус награди:
• 11 бр. саундбар система LG SN4
• 11 бр. телевизор LG LED 43UP751C
Големи награди:
• 11 бр. – годишно пазаруване в МЕТРО на обща стойност 7 200 лв. с ДДС. – по един печеливш за всеки от 11-те МЕТРО магазини в страната.

За всеки магазин МЕТРО в България, ще бъде изтеглен по 1 (един) печеливш, който е пазарувал в съответният магазин и е регистрирал фактурата/касовата си бележка на сайта https://www.metro.bg/igri/winner.

Спечелилите голяма награда ще получат сумата на 4 (четири) равни части през равни интервали в периода от 02.01.2023г. до 31.12.2023г. „Годишното пазаруване“ ще бъде предоставено на печелившите под формата на „Edenred Mastercard Карта подарък“, по която ще получат наградата си съгласно настоящите Общи условия – на 4 (четири) равни части през равни интервали от време за периода 02.01.2023г – 31.12.2023г.

Наградите годишно пазаруване ще могат да бъдат използвани за пазаруване САМО в МЕТРО магазините на територията на България. При предоставяне на „Карта подарък“ на печелившите, те ще получат подробни инструкции за използването.

Наградата „годишно пазаруване“ е изчислена на база данни от НСИ за среден разход на домакинство за храна, алкохолни напитки и тютюневи изделия за 2021 г. (408.92 лв./месец) и вземайки предвид годишната инфлацията към септември 2022 г. (18.7%).

Тегления за периода на кампанията: 1-во теглене на 28.11.2022г.
Бонус награди:
11 бр. Саундбар система LG SN4
2-ро теглене на 12.12.2022г.
Бонус награди:
11 бр. Телевизор LG LED 43UP751C
3-то теглене големи награди на 19.11.2022г.
11 бр. награди - годишно пазаруване в МЕТРО на стойност 7 200 лв. с ДДС всяка.

Всеки участник има право да получи само една малка награда за периода на всяка вълна.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на https://www.metro.bg/igri/winner след проверка на валидността на участието им.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите в срок от 7 календарни дни след първи опит за свързване, печелившите не потвърдят съгласието си до 7 календарни дни след първото свързване или не изпратят документи до 7 календарни дни след първо поискване Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора
https://www.metro.bg/igri/winner след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда.

Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си да бъдат фото заснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели, без да дължат възнаграждение за това.

Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Наградите са с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара