Спечелете хибридни часовници Smartwatch Huawei Watch GT2 от BIC

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 октомври 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти BIC за поне 10 лв. и регистрация чрез SMS.

Пълни правила:

Всички долупосочени продукти BIC Hybrid Flex са включени в Кампанията („Участващи продукти“):
BIC Flex 3 Hybrid система с 1 дръжка + 4 ножчета
BIC Flex 3 Hybrid пакет с 4 ножчета
BIC Flex 3 Hybrid Sensitive система с 1 дръжка + 4 ножчета
BIC Flex 3 Hybrid Sensitive пакет с 4 ножчета
BIC Flex 5 Hybrid система с 1 дръжка + 2 ножчета
BIC Flex 5 Hybrid пакет с 4 ножчета

Механизъм на Кампанията

За да може да се регистрират за участие в Кампанията и да имат възможност да спечелят една от седмичните награди, участниците трябва да изпълнят всяка от следните стъпки:

1. Да закупят Участващи продукти на стойност от минимум 10,00 (десет) лв. с включен ДДС;

2. Да регистрират 10 цифрения номер от касовата бележка/фактура за закупените Участващи продукти за минимум 10,00 лв. с ДДС чрез SMS на безплатен номер 108004.

3. Да запазят оригиналната фактура/касова бележка за удостоверяване на покупката, в случай че спечелят награда.

След успешна регистрация на кода от фактурата, участниците ще получат обратен SMS. Той ще ги уведомява, че са били успешно регистрирани за участие в Кампанията.

Ако регистрацията на номера на фактурата е била грешна, участникът ще получи уведомително SMS съобщение за неуспешна регистрация, както и телефонен номер на Центъра за обслужване на клиенти на Кампанията, където ще може да получи помощ.

Всеки участник може да се регистрира в Кампанията с повече от една касова бележка / фактура за Участващи продукти, при условие че всяка от тях е на стойност от минимум 10,00 (десет) лв. с ДДС.

Една касова бележка/ фактура за закупени Участващи продукти дава право само на една регистрация за участие в Кампанията, независимо от стойността на закупените стоки, посочена в касовата бележка / фактурата.

Всяка регистрирана касова бележка /фактура, която не е спечелила награда по време на съответното седмично теглене, продължава да участва във всички тегления за награди до края на
Кампанията

Седмичният печеливш участник ще се тегли веднъж седмично през периода на Кампанията чрез специализиран софтуер измежду всички Участници, регистрирали валидни касови бележки / фактури през съответната седмица и регистрираните валидни касови бележки/фактури от
всички предишни седмици от Периода на Кампанията, които не са спечелили седмична награда. Участникът, който спечели седмичната награда ще получи SMS и обаждане, с инструкции как да
получи наградата си. Последната награда ще бъде изтеглена една седмица след приключване на Кампанията.

В Кампанията ще бъдат изтеглени и могат да бъдат спечелени следните награди:

4 (четири) броя хибридни часовници Smartwatch Huawei Watch GT2 – 4 (четири) награди за цялата Кампания, по един смарт часовник за всяка седмица от Кампанията (Седмична награда).

В периода на Кампанията ще се проведат 4 (четири) тегления на награди, в четири последователни седмици, на следните дати:
Седмица 1 - 12.10.2022 (Вторник)
Седмица 2 - 19.10.2022 (Вторник)
Седмица 3 - 26.10.2022 (Вторник)
Седмица 4 - 02.11.2022 (Вторник)

В случай, че Рекламната агенция не успее да се свърже с печелившия участник в срок от от 4 (четири) календарни дни след датата на теглене, то наградата от съответната категория ще бъде
предоставена на следващия изтеглен по ред резервен печеливш.

За да получат своята награда, всички печеливши е необходимо да предоставят:
• Оригиналната фактура/ касова бележка, с която са се регистрирали за участие в Кампанията
• Лична карта за удостоверяване на самоличността на спечелилия След осъществяване на контакт с печеливш участник, Организаторът и съответният печеливш участник ще се
договорят как ще бъде предоставена наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара