Спечелете 115 големи награди - перилен препарат Persil за една година

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://henkel-promo.bg/#winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Persil за минимум 6,99 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от търговската мрежа, които продават Persil, наричани за целите на Кампанията „търговски обекти“.

В Кампанията участват всички продукти с търговска марка Persil.
Върху участващите в Кампанията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

Начин за провеждане на Кампанията, награди и получаване на наградите

В Кампанията могат да бъдат спечелени следните награди: Общо 115 броя големи награди перилен препарат Persil за една година (калкулирани на принципа 5 пранета на седмица, за 52 седмици). Всяка награда Persil за 1 година се състои от 3 бр. Persil Discs Universal 60 бр. и 3 бр. Persil Discs Color 60 бр., с единична стойност на придобиване 299,94 лв. с ДДС.

За да участва за спечелването на награда, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Кампанията на стойност над 6,99 (шест и деветдесет и девет) лв. с ДДС по време на периода на Кампанията. При покупка на стойност над 6,99 (шест и деветдесет и девет) лв. с ДДС, участникът може да участва в томбола за спечелване на една голяма награда, като за тази цел участникът трябва да се регистрира с три имена, телефон, номер на касовата бележка, дата и снимка на касовата бележка на страницата на кампанията – www.henkel-promo.bg.

Наградите по т. 11 ще бъдат изтеглени на лотариен принцип, в периода 01-07.12.2022 г. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва измежду участниците.

Победителите ще бъдат известени по телефона за това, че печелят и как да получат наградата си. Регистрираната касова бележка/фактура, с която е спечелена награда, следва да бъде предоставена на Организатора, с цел да се удостовери направената покупка.

Наградите по т. 11 ще бъдат предоставени на съответните печеливши от представител на „Хем енд Егс” EООД.

Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

Всеки участник може да участва в Кампанията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на промоционални продукти в промоционалния период, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на промоционални продукти в размер на над 6,99 (шест и деветдесет и девет) лв. с ДДС.

За избягване на неясноти, един участник в Кампанията може да спечели само една награда по т. 11, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал на www.henkel-promo.bg. С една касова бележка може да бъде направена само една регистрация, независимо от стойността на направените с нея продукти с търговска марка Persil.

Печелившите на награда в Кампанията са длъжни:
• При получаване на наградата да докажат, че данните им съответстват на данните, описани в регистрацията, която са направили на www.henkel-promo.bg;
• Да предоставят техни лични данни: три имена, ЕГН, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

В случай, че Организаторът не може да се свърже с победител или победителят не иска наградата си или не я потърси, от 07.12.2022 до 14.12.2022 Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната награда, както е описано в настоящите Официални правила. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора в периода 15.12 -21.12.2022 г.

Краен срок - 30 ноември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара