Спечелете PlayStation 5, прахосмукачки робот и травел раници от ELiTbars

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Конзола PlayStation 5
1. Anatoli Uzuntonev 0897307***
2. Mihail Grublev 0884693***

Прахосмукачка робот IROBOT ROOMBA
1. Дария Ганчова 0876663***
2. Гергана Дойкова 0899274***
3. Кирил Мирчев 0895064***

Травел раница PATAGONIA
1. Тодор Богданов 0888669***
2. Вероника Колева 0887428***
3. Николай Тънковски 0899944***
4. Събина Маринова 0886579***
5. Християна Иванова 0888030***

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Elitbars за поне 2 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Всички ние сме крадци на време! Да си откраднем някоя екстра минута, която лакомо да хвърлим на любимите си активности – ето това искаме!

Още малко да поспортуваме, още малко да потанцуваме, още малко в планината, още малко на компа – с любимата ни геймърска мания! Искаме още малко!

С вкусовете на ELiTbars успешно крадем време от глада, за да продължим да правим нещата, които обичаме – поне още малко! А този октомври, освен още малко, ти предлагаме и още повече! От 10 октомври до 10 ноември отлагаме глада, но не и наградите с играта на ELiTbars – „ГЛАДНИ ЗА ОЩЕ“

Как да се включиш? Купи барчета ELiTbars на стойност минимум 2 лева, без значение от грамажа или вкуса – всички са ни хубави! После регистрираш номера от касовата бележка и си кандидат за чудна награда! Имаме 2 бр. конзоли PlayStation! Но имаме и още – 3 бр. прахосмукачки робот IROBOT ROOMBA и 5 бр. травел раница Patagonia!

Остана само да ти пожелаем късмет! Ето, пожелахме ти го! После да се похвалиш колко много ти върви!

Механизъм на Играта:

Стъпка 1: Купи ядкови барчета ELiTbars за минимум 2 лв. Необходимо условие е закупуването на ядкови барчета ELiTbars на обща стойност от не по-малко от 2 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирай две имена, валиден мобилен телефонен номер, валиден имейл адрес и номера на касовата бележка на интернет страницата www.elitbarsgame.elitfoods.eu.

При регистрацията участникът трябва:

да въведе две имена
да въведе валиден имейл адрес
да въведен валиден мобилен телефон
да въведе номера на касовата бележка
да въведе/отбележи наградата, за която участва
да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Играта, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.elitbarsgame.elitfoods.eu, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0888102***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.elitbarsgame.elitfoods.eu

да потвърди (чрез чекбокс), че се е запознал с Политиката за поверителност и с начина на обработване на личните му данни

да потвърди (чрез чекбокс), че ще пази и предостави по електронен път, всички печеливши касови бележи в случай на печалба.

Да изпрати информацията, чрез натискане на бутон „ИЗПРАТИ“

    Награди:

Общо 9 бр. награди, разпределени както следва:

– 2 бр. конзоли PlayStation (наричана по-долу „1-ва награда“)
– 3 бр.  прахосмукачки робот IROBOT ROOMBA (наричани по-долу „2-ра награда“)
– 5 бр. туристически раница Patagonia (наричани по-долу „3-та награда“)

За участие за 1 бр. туристическа раница от 3-та награда e необходимо потребител да регистрира ЕДНА КАСОВА бележка на стойност минимум 2 лв.

За участие за 1 бр. прахосмукачка робот от 2-ра награда e необходимо потребител да регистрира ТРИ КАСОВИ бележки, всяка от които на стойност минимум 2 лв.

За участие за 1 бр. конзола от 1-ва награда e необходимо потребител да регистрира ШЕСТ КАСОВИ бележки, всяка от които на стойност минимум 2 лв.

При успешна регистрация на една касова бележа, участникът трябва да избере за кой вид награда иска да участва чрез бутона „ИЗПРАТИ“. След успешна регистрация на една касова бележка с отбелязана 3-та награда, потребителят е регистрирал едно валидно участие за тази награда. След успешна регистрация на три касови бележки с отбелязана 2-ра награда, потребителят е регистрирал едно валидно участие за тази награда. След успешна регистрация на шест касови бележки с отбелязана 1-ва награда, потребителят е регистрирал едно валидно участие за тази награда.

Всички регистрирани участия са валидни до изтичане на Играта. Една касова бележка може да бъде регистриран един път. Един потребител може да регистрира неограничен брой касови бележки и да регистрира неограничен брой участия за всяка награда.

Разпределение на наградите

2 бр. конзоли PlayStation, 3 бр. прахосмукачки робот IROBOT ROOMBA, 5 бр. туристически раница Patagonia за периода на Играта – общо 10 броя награди. Ще бъдат направени общо 10 тегления на награди. Всички печеливши касови бележки не участват в следващите тегления. Едно лице може да спечели по 1 бр. награди от всеки вид – общо 3 бр. награди. Тегленето на наградите ще се извършва посредством конкретно разработен за нуждите на играта алгоритъм. Тегленето на победители ще се извърши между 11 -15 ноември 2022 г.

Печелившите ще бъдат публикувани до 17 октомври 2022 г. на www.elitbarsgame.elitfoods.eu и на стори в социалните мрежи на ELiTbars, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0888201***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

    Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Играта. Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. конзоли PlayStation, 1 бр. прахосмукачки робот IROBOT ROOMBA, 1 бр. туристически раница Patagonia.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ имейл адрес.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение! Печелившите ще трябва да отговорят обратно с имейл на office@brgd.bg, изпращайки валидни данни за доставка на наградата и приложени снимка/и на печелившата касова/и бележка/и. Ако печелившите не отговорят на имейла в рамките на 5 дни от получаване на имейл известието, Организаторът ще се свърже с тях еднократно на посочения при регистрацията телефон. Ако печелившите не приемат обаждането или не върнат обаждане до 20:00 ч. на същия ден, в който са били потърсени посредством телефонно обаждане, губят правото си да получат наградата. В случай че печеливш участник не предостави тази информация, награда не се предава и се изтегля друг участник на негово място.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и имейл и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им.

    Един участник може да регистрира неограничен брой касови бележки. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените на ядкови барове ELiTbars, посредством имейл на office@brgd.bg. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер на фирма Спиди до всеки печеливш в срок от 20 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Краен срок - 10 ноември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара