Спечелете 4 телевизора LG LED 32LQ570B6LA, 32"

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 септември 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участник в промоционалната кампания може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което:
1 е навършило 18 години;
2 има постоянен адрес в Република България;

Право на участие в промоционалната кампания придобива всяко лице, което се е регистрирало за участие в томболата в онлайн формата на сайта на дружеството www.citycash.bg или е оставилo своите данни – 3 имена, е-маil, телефон и адрес – град, квартал или улица в един от следните офиси на CITYCASH - Пловдив 4, Първомай, Смолян, Хасково, Шумен, Варна 4, Люлин 1, Младост 1, Враца 1, Петрич, Обеля, Надежда, Бургас Меден рудник, Плевен 2 и никога не е сключвало договор за кредит с CITYCASH до 05.09.2022 г.
и не е имало активен кредит с CITYCASH в последните четири години

Промоционални награди:

Телевизор - 4 броя, модел: LG LED 32LQ570B6LA, 32" (80 см), Smart, HD, Клас E

Участието в настоящата промоционална кампания не е обвързано със сключването на договор за потребителски кредит.

Всеки участник има право на една регистрация за участие в настоящата промоционална кампания.

Печелившите участници се определят от организатора измежду регистрираните в периода на промоцията участници, при условията и в съответствие с настоящите правила.

Печелившите частници в настоящата промоционална кампания се определят на случаен принцип – измежду всички участници в кампанията, чрез електронно теглене. За определяне на печелившите участници се използва специализиран софтуер. Тегленето се провежда в централния офис на организатора на адрес: 1000, София, ул.”Славянска” № 29 в определен от него ден и час.

Електронното теглене за определяне на печелившите в промоцията ще се състои в периода 03 – 07 октомври 2022 година.

Определянето на печелившите участници се извършва от тричленна комисия, съставена от служители на организатора. Комисията определя печелившите участници при спазване на настоящите правила. След определяне на печелившите участници, членовете на комисията определят още трима резервни участници по горепосочения ред. Резултатите от извършените от членовете на комисията действия се вписват в протокол.

В случай че някой от определените за печеливши участници откаже да получи наградата, да окаже необходимото съдействие (в т.ч. чрез представяне на документи) за нейното получаване или не може да бъде намерен на посочения от него телефон, същият се замества от следващия по ред резервен печеливш участник.

След определяне на печелившите участници, същите се уведомяват от организатора в рамките на три работни дни - на предоставените от участниците телефон и за контакт.

Имената на печелившите участници ще обявят в официалната facebook страница на организатора CITYCASH при спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни.

Организаторът информира печелившия участник за вида на наградата и реда за нейното получаване.

Участникът може да получи наградата до тридесет работни дни от известяването, че е определен за печеливш. Печелившият участник е длъжен да осигури на организатора необходимите документи, както и да окаже съдействие, ако такова е нужно за получаването на наградата. В случай че същият откаже да предостави съдействие или да осигури документи, необходими за получаване на наградата, същият губи правото да я получи, а организаторът преминава към следващия по ред печеливш участник.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара