Спечелете 4 тематични уикенда и 60 комплекта по спорт, изкуство, наука и музика

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 13 март 2023

Как се участва:

Чрез покупка за поне 50 лв. в МЕТРO, плащане безконтактно с Mastercard и регистрация на POS бележка.

Пълни правила:

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 19.09.2022 г. до 12.03.2023г. в три вълни:

Първа вълна от 19.09.2022г. до 13.11.2022г.
Втора вълна от 21.11.2022г. до 31.12.2023г.
Трета вълна от 16.01.2023г. до 13.03.2023г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на Клиентите по доставка) („Участващи обекти“).

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

За участие в Промоционалната кампания и включване в теглене на награди даден Клиент трябва да:

1. Направи покупка на стойност минимум 50 лв. с ДДС в някой от Участващите обекти

2. Заплати своята сметка безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находяща се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания 19.09.2022 г.

3. Регистрира и качи четима снимка на POS бележката от трансакцията на https://promo.metro.bg, попълвайки всички задължителни полета с валидни данни

o Име и фамилия
o сума и дата на покупката
o имейл
o телефон за връзка
o номер на клиентска МЕТРО карта, с която е извършена покупката
o голяма награда, за която би участвал, при натрупване на общо регистрирани POS бележки за минимум 200 лв. с ДДС

Всяка регистрирана уникална POS бележка, изпълняваща условията за минимална сума, се счита за едно участие за спечелване на “ малка награда”.

Всеки натрупани 200 лв. с ДДС от регистрирани POS бележки се считат за едно участие за спечелване на „голяма награда“.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

При спечелване, Участникът трябва да представи печелившата POS бележка, която доказва валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания спрямо настоящите общи условия.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

В Първата вълна на промоционалната кампания се раздават общо 60 (шестдесет) малки награди, разделени в три тегления и 4 (четири) големи награди теглени в края на кампанията.

Тегления за Първа вълна:

1-во теглене на 10.10.2022г.

Малки награди:
20 комплекта по спорт, изкуство, наука и музика.

2-ро теглене на 31.10.2022г.

Малки награди:
20 комплекта по спорт, изкуство, наука и музика.

3-то теглене на 14.11.2022г.

Малки награди:
20 комплекта по спорт, изкуство, наука и музика.

Теглене големи награди 14.11.2022г.:

1 тенис уикенд със Сесил Каратанчева
1 музикален уикенд с Voice Academy
1 робоуикенд с Академия Роботика
1 артуикенд с Nasimo

Всеки участник има право да получи само една малка награда за периода на всяка вълна.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

За Първа вълна:

Освен 64 (шестдесет и четири) печеливши участника, ще бъдат изтеглени и 64 (шестдесет и четири) резерви.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на https://promo.metro.bg/ , в срок до 7 дни след изтеглянето им.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившитев срок от 7дни след първи опит за свързване, печелившите не потвърдят съгласието си до 7 дни след първото свързване или не изпратят документи до 7 дни след първо поискване Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора https://promo.metro.bg/ след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда.

Участниците трябва да съхраняват регистрираните POS бележки. При изтегляне на победителите, от тях може да се изиска предоставяне на оригинални печеливши POS бележки, отговарящи на общите условия на Играта, за сверяване на регистрираните данни. Победителите трябва да ги предоставят в срок от 7 дни след поискване.

Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фото заснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора и/или Mastercard по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.

Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Печелившите могат да вземат наградата си от посочения от тях обект до два месеца след уведомяване от Организатора, след което губят право.

Награди са с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара