Спечелете пътуване с кемпер, 50 суитшърта и 150 тениски от Загорка

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 август 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Загорка за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Видът на наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците за целия период на Играта, зависят от механизма за участие в съответната томбола.

Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците за целия период на Играта, са:
● Пътуване с Кемпер – 1 брой
● Суитшърт Загорка – 50 броя
● Тениски Загорка – 150 броя

Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора „Загорка“ АД.

Продукти, даващи право на участие в Играта:

1 Загорка пластмасова бутилка 1 л
2 Загорка пластмасова бутилка 2 л
3 Загорка стъклена бутилика за многократна употреба 500 мл
4 Загорка Ретро стъклена бутилика за многократна употреба 500 мл
5 Загорка Ретро кен 500 мл
6 Загорка кен 500 мл
7 Загорка 0.0 кен 500 мл
8 Загорка мултипак кен 4 x 500 мл

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. Да закупи от които и да е от продуктите, изброени в т. 11 по-горе, или комбинация от тях, в една покупка за минимум 5 лв., регистрирана на една касова бележка.

2. Да запази и регистрира касовата бележка на https://zagorka.bg/dostapivko, като при регистрацията посочи своите данни за контакт - име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, брой закупени продукти, даващи право на участие в Играта, стойността им и да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. На снимката трябва да се виждат и четирите ъгъла на касовата бележка в цялост с всички посочени в нея реквизити, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не съдържа продукт и/или продукти, посочени в т. 11.1 на стойност минимум 5 лв., даващи право на участие в Играта, ако регистрацията на касовата бележка е извършена преди началото или след края на Играта, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не отговаря на други изисквания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.

Участникът трябва да регистрира поне 1 (една) касова бележка с продукт(и) с марка Загорка, посочени в т. 11.1, на стойност минимум 5 лв , за да участва с 1 (едно) валидно участие в тегленето за:
● за един от 50 броя Суитшърти Загорка
● за една от 150 броя Тениски Загорка

Участникът трябва да регистрира поне 2 (две) касови бележки с продукт(и) с марка Загорка, посочени в т. 11.1, за минимум 5 лв , за да участва с 1 (едно) валидно участие в тегленето за:
● Ваучер за пътуване с кемпер – 1 брой

Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в Срока на Играта по т. 8 от тези Правила – наведнъж или на няколко пъти.

Една касова бележка може да се регистрира само веднъж.

Печелившите участници се определят на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер на 06.09.2022г, като тегленето ще бъде записано. Имената на победителите ще бъдат публикувани в сайта https://zagorka.bg/DostaPivko, не по – късно 7 дена след тегленето.

Ще бъдат изтеглени и 1 резервен печеливш участник за наградата Пътуване с Кемпер и 10 резервни печеливши за наградата Суитшърт Загорка; 20 резервни печеливши за наградата Тениска Загорка.

Печелившите ще бъдат изтеглени в следната последователност: Пътуване с Кемпер; Суитшърт Загорка и Тениска Загорка

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали.

Участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, с което увеличава шансовете си в томболата за награди.

Един потребител може да регистрира до 2 бележки в рамките на 24 часа.

Един участник може да спечели само една награда от Играта, независимо колко продукти е закупил и колко касови бележки е регистрирал.

При тегленето се теглят печеливши участници според броя на наградите.

Наградите Тениска Загорка и Суитшърт Загорка се предоставят само и единствено на печеливши участници, отговарящи на Правилата на Играта, срещу представяне на регистрирана печеливша касова бележка и документ за самоличност, удостоверяващ пълнолетие. При доставка на ваучер за Пътуване с кемпер печелившият участник представя на куриера регистрираните печеливши касови бележки и документ за самоличност.

Спечелилите награда Тениска и Суитшърт, ще получат наградата си на посочения от тях адрес за доставка в срок до 60 (шестдесет) дни от деня, в който наградата е била изтеглена.

Печелившите участници ще бъдат уведомени за наградата си от партньор на Организатора „Загорка“ АД – „Метрика“ ООД на предоставения при регистрацията телефонен номер.

Спечелилият ваучер за пътуване с кемпер ще бъде помолен да предостави и три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, 4 ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС. Данните ще бъдат събирани и обработвани от партньор на Организатора – „Метрика“ ООД. В случай, че печелившият участник не желае да предостави информацията, наградата няма да може да му бъде връчена.

В рамките на 20 (двадесет) работни дни, след предоставяне на данни по т. 13.6 наградата ваучер за пътуване с кемпер ще бъде доставена на печелившия участник с куриер на посочения адрес. При доставяне на наградата на посочен адрес, печелившият трябва да представи регистрираните печеливши бележки на куриера, както и да подпише приемо – предавателен протокол в два екземпляра.

Наградата се предоставя при следните условия:
● Спечелилият участник и неговите спътници не могат да имат претенции
към Организатора „Загорка“ АД в случай, че е невъзможно пътуването да се
осъществи на пожеланата от тях дата (пожелания от тях период) по
обективни причини (заетост, невъзможност за запазване на кемпери поради
запълнен капацитет, не отговарят на условията на фирмата наемодател др).
● При неявяване на спечелил участник, който е потвърдил присъствието си, по
каквато и да е лична причина (включително по здравословни причини) или
каквото и да е форсмажорно обстоятелство), не се допуска повторна
организация на пътуването.
● Спечелилият поема пълна отговорност за доброто си здравословно
състояние, както и това на своите придружители, по време на преживяването.
● Наградата може да се използва в периода 31.09.2022 – 30.03.2023г. само на
територията на Р. България и според свободните дати за наемане на кемпер.
● Наградата може да се използва от максимум 4 човека (печелившият и трима
негови спътници). Ползването е в рамките на 3 дена (2 нощувки)
● Водачите трябват да имат минимум 3 години стаж като шофьори кат. Б и
навършени 21 години.
● Не се допуска отдаването на спечеления кемпер на други лица,
задължително резервацията се прави от спечелилото лице, което трябва да
бъде и водач или пътник.
● Ваучерът за пътуване с кемпер включва и оборудване на кемпер (спални
комплекти, кухненско оборудване, маса със столове, такса почистване и
подготовка), както и пълен резервоар с вместимост от 60 л.
● Получаването и връщането на кемпера е от София
Участникът, спечелил ваучер за пътуване с кемпер, ще е необходимо да заплати
гаранционен депозит в размер на 300 лв. на дружеството- собственик на кемпера, като
депозитът подлежи на възстановяване при условията за използването на кемпера, с
които можете да се запознаете тук: https://cutt.ly/Kvj76M0.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара