Спечелете 9 големи награди до 500 лв. от напитки VIDAS

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 2 октомври 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Vidas за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Продуктите, които участват в кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“, са:

    Газирана напитка VIDAS Нар с черен кимион, 500 мл
    Газирана напитка VIDAS с листа от смокиня, 500 мл
    Газирана напитка VIDAS Бял бъз с лимон, 500 мл
    Газирана напитка VIDAS Нар с черен кимион, 1 л
    Газирана напитка VIDAS с листа от смокиня, 1 л
    Газирана напитка VIDAS Бял бъз с лимон, 1 л
    Газирана напитка VIDAS Нар с черен кимион, 275 мл
    Газирана напитка VIDAS с листа от смокиня, 275 мл
    Газирана напитка VIDAS Бял бъз с лимон, 275 мл
    Студен Чай VIDAS Праскова с Жълт Кантарион , 500 мл
    Студен Чай VIDAS Мурсалски Чай с Лимон , 500 мл
    Студен Чай VIDAS Праскова с Жълт Кантарион , 1 л
    Студен Чай VIDAS Мурсалски Чай с Лимон , 1 л
    Студен Чай VIDAS Праскова с Жълт Кантарион , 240 мл
    Студен Чай VIDAS Мурсалски Чай с Лимон , 240 мл

След приключването на кампанията участващите продукти губят качеството си на участващи в кампанията и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че кампанията все още продължава действието си.

Общ брой и вид на наградите:

9 (девет) големи награди, посочени по избор от печелившите участници в процеса на регистрацията в кампанията на сайта: www.vidas.bg/promo. Стойността на посочената награда не може да надвишава 500 лв. с ДДС. Стойността на наградата се определя на база пазарната стойност на посочената от печелившия участник награда и трябва да е налична за закупуване на територията на Р.България към периода на кампанията.

Не се допуска замяна на спечелените награди с паричната им равностойност или с друга награда.

В тази активност право на участие има всяко дееспособно физическо лице с местоживеене в България, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в кампанията, с изключение на лицата, работещи за Организатора, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

Начин за участие в кампанията

Всеки, желаещ да участва в кампанията на VIDAS, участва в томбола за описаните в т. 4.1. награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу стъпки, а именно:

Да е закупил продукти VIDAS за миниум 5 (пет) лева с ДДС, в каквато и да е комбинация от видове напитки (газирани и/или студен чай), разфасовки (240 мл, 275 мл, 1 л и/или 500 мл) и вкусове (Бял бъз с лимон; Нар с черен кимион; Листа от смокиня; Мурсалски чай с лимон; и/или Праскова с жълт кантарион).

Да се е регистрирал за участие в сайта на кампанията: http://www.vidas.bg/promo, като е попълнил всички задължителни полета, а именно:
а) име и фамилия на лице за контакт;
б) телефонен номер;
в) имейл;
г) четлива снимка на касовата бележка (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB). Важно! - на касовата бележка следва да са видимо изписани името, количеството и стойността на закупения продукт с търговска марка „VIDAS”; нечетливи снимки на фискални бонове се дисквалифицират;
д) да опише в указаните полета датата на фискалния бон, както и неговият индивидуализиращ номер (най-често в долния ляв ъгъл, близо до датата);
е) да напише в свободен текст голямата награда, която би желал да получи от Организаторите, в случай че бъде изтеглен на случаен принцип за печеливш. Посочената награда трябва да не е в разрез със закона, моралните норми и да е налична в търговската мрежа на територията на Р.България в периода на кампанията.
ж) потвърждение (чрез отметка за съгласие), че приема Официалните правила на кампанията и е съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години и живее на територията на Република България.

Един касов бон може да бъде регистриран еднократно за целия период на кампанията, съгласно чл.2. Тази регистрация дава право на участие в конкретната седмична томбола, съответстваща на датата на регистрацията му.

Регистрираните касови бележки подлежат на задължителна проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответната касова бележка се счита за невалидна, както и всички други участия на участника.

Тегленето на печелившите участници за голямата награда ще се извършва до 3 работни дни след изтичането на всяка пълна календарна седмица от кампанията чрез специално разработен за целта софтуер, като за право за участие в съответната седмична томбола имат само фискалните бонове, регистрирани в сайта в календарната седмица (понеделник – петък), предхождаща тегленето.

Всички печеливши ще бъдат обявени на официалната страница на кампанията: www.vidas.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

На база предоставения мобилен номер и имейл адрес, представител на Организатора на кампанията ще се свърже с печелившия участник, за да потвърди коректността на данните и да получи допълнителна информация за доставка на наградата. Ако печелившите не могат да бъдат открити по телефон или електронна поща, или не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Спечелените награди ще бъдат доставени за сметка на Организатора до всеки валидиран участник, в срок до 30 работни дни след след установяване на успешен контакт между Победител и организатор и уточняване на всички необходими детайли, ако естеството на наградатата го позволява. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара