Спечелете велосипеди, блендери и ваучери за пазаруване в Лили Дрогерие от Palmolive

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 август 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Palmolive за поне 4.99 лв. от магазини Лили Дрогерие и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участват всички физически обекти и онлайн магазина на Лили Дрогерие ЕООД на територията на Република България.

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:

    3 бр. велосипеди, всеки от които на стойност 415,84 лв. без ДДС
    10 бр.блендера, всеки от които на стойност 90,83 лв. без ДДС
    30 бр. Ваучера за пазаруване в Лили Дрогерие, всеки от които на стойност 20 лв.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

Наградите ще бъдат предоставени само ако участникът и участието му/ѝ отговарят на условията на настоящите Официални правила.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

    МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.

Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукт на Организатора с марка Палмолив (Palmolive), с изключение на твърди сапуни, на минимална стойност от 4.99 лв. с ДДС от който и да е от участващите магазини от търговската верига Лили Дрогерие в България, в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма. Продукти на Организатора твърди сапуни с марка Палмолив (Palmolive) не участват в Промоцията/Играта.

С една касова бележка участникът може да направи само една регистрация, независимо от броя и стойността закупените с нея продукти.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. Оригиналът на касовата бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез интернет адреса посочен в раздел 8.2., дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с марка Палмолив (Palmolive).

Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

    РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

Тегленето на печелившите участници се организира и провежда от Организатора до 14 работни дни след края на Промоцията, и ще бъде проведено в офис на адреса на управление на Организатора, в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 43 печеливши участници и 43 резервни.

В рамките на 1 седмица след тегленето на печелившите участници от томболата Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай, че Организаторът не успее да се свърже с печелившия на посочения от него мобилен телефон, след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.

Ако участникът не представи изисканите от него данни в рамките на една седмица от неговото уведомяване, по някаква причина, за която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правотото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организатора на посочения от печелившия участник адрес в срок от 30 дни след свързване с печелившия участник, и валидиране на спечелената награда.

Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само след представяне на изрично писмено пълномощно

заверено от нотариус. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да покаже оригиналната касова бележка на куриера. Оригиналът на касовата бележка остава при участника.

    ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Някои от Наградите по раздел 8 са на единична стойност над 100 лв. без ДДС. Следователно следва те да бъдат обложени на окончателен данък от 10%, който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.

За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на чл. 10.1, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Партньора три имена, мобилен телефон и номер на касовата бележка, а на Организатора – необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ.

Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара