Спечелете Bluetooth говорител LG XBOOM GO PL2

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: инж. Христомир Иванов

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Ако сега се регистрирате на страницата на LG автоматично участвате в тегленето за голямата награда - Bluetooth колонка LG XBOOM GO PL2! 🤩

В промоцията могат да участват само български граждани на възраст на и над 18 години с валидна лична карта, издадена от български органи, в съответствие с посочените по-долу условия, които отговарят на изискванията за участие в играта, описани в Част 5 и през периода на промоцията в Част 3.

Участникът трябва да се регистрира от 26 август 2022г, до 11 септември 2022г. чрез кликване върху елемента на менюто за регистриране на следната уеб страница https://sso.lg.com/oauth/page/signup?authorizeKey=3a4bf542-3823-4f1c-89d5-3d2a368220fe и да постави отметка в последното поле, като приеме правилата на играта, да участва в жребия, в които Участникът може да спечели 1 брой Bluetooth говорител LG XBOOM GO PL2.

По време на регистрирането участниците трябва да подадат следните данни: Фамилия, собствено име, имейл адрес, мобилен телефонен номер.

В случай, че има подозрения за измама или фалшификация, Организаторът има право да прекрати регистрацията и незабавно да изключи Участника от Играта. Взетото от организатора решение за изключване не може да се оспорва.

Награда
1 брой Bluetooth говорител LG XBOOM GO PL2.

Наградата не може да се разменя за пари, инструмент, заменящ парично плащане или други продукти. Наградата не може да се прехвърля на други лица.

Победителите ще бъдат уведомени от Организатора за тяхната награда не по-късно от 30 дни след края на Играта. Освен това победителят ще бъде обявен на уеб страницата на поканените в Играта. Публикацията във Facebook ще бъде обявена по всички канали във Facebook на LG България.

Организаторът ще уведоми участниците на посочения имейл адрес по време на регистрацията. Ако Участникът не отговори на известието в рамките на 5 работни дни или не получи наградата си в съгласуваното време, той/тя повече няма да може да участва в получаването й. Организаторът ще изключи от Играта Участник, чиято награда не може да бъде доставена поради посочените в регистрацията неверни лични данни, непълна или незавършена регистрация, или ако Участникът, който е подал регистрацията, не удовлетворява условията, описани в настоящата разпоредба поради друга причина. Организаторът не носи отговорност за подадена от Участника неверна информация.

В случай че Участникът не отговари в рамките на 5 дни или не изиска наградата си, тя ще бъде присъдена на друг изтеглен Участник.

Организаторът ще заплати възможните данъци и такси за наградата.

Наградата ще бъде доставена на псочения от Участника адрес от съгласувания с Участника куриер. Ак Участникът не се намира на посочения адрес и наградата не може да се достави, не се извършва друга доставка и Организаторът не носи отговорност за това.

Краен срок - 11 септември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара