Спечелете телевизор Phillips 50PUS8505 THE ONE и 3 часовника Huawei Watch 3 Pro

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Калоян Михайлов
Никол Николова
Джем Инов
Станиела Неделчева

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участник в играта може да бъде всяко пълнолетно лице, което отговаря на условията за участие в програмата за лоялни клиенти на Vivacom - VivaClub преди 15.07.2022 г.

Регистрирането за участие в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.

Пълна информация за членство въвVivaClub може да бъде получена на: http://www.vivacom.bg/bg/vivaclub или при обаждане на номер (087) 123.

Механизъм и етапи на играта:

1. Регистрирането и участието в играта ще се проведе на корпоративния сайт на VivaClub:  http://www.vivacom.bg/bg/vivaclub/, меню Играй и спечели.

2. Участниците се регистрират в играта като отговорят правилно на зададения въпрос на сайта. Въпросът има три възможни отговора, като само един от тях е верен.

3. При даване на верен отговор участниците задължително трябва да въведат име и фамилия, валиден e-mail адрес, телефонен номер за контакти номер на валидна карта за лоялен клиент VivaClub.

Право да участват в играта „Играй и спечели с Vivacom и ViasatHistory” имат само участници, въвели номер на валидна карта за лоялен клиент на Vivacom, която е издадена на тяхно име.

Всеки участник може да се регистрира максимум веднъжв периода на регистрация за участие. В случай, че участник се регистрира повече от веднъж, за валидна ще се счита единствено първата извършена регистрация.

За да е валидна регистрацията, участникът следва да е дал своето съгласие за обработка на лични данни, свързани с участието му/й в играта.

Награди:

1 (един) бр. телевизор Phillips 50PUS8505 THE ONE;

3 (три) бр. смарт часовник Huawei Watch 3 Pro;

Определяне на печелившите:

От общата база данни с регистрирани за участие потребители, които са въвели номер на валидна карта за лоялен клиент на Vivacom, която е издадена на тяхно име и са отговорили правилно на зададения в играта въпрос, ще бъдат изтеглени 4 (четири) печеливши.

Печелившите ще бъде обявени на корпоративния сайт на http://www.vivacom.bg/bg/vivaclub/на 02.08.2022 г., като с тяхно съгласие с цел прозрачност и популяризиране на организираната игра ще бъдат публикувани техните две имена и последните 4 цифри от номера на VivaClub картата.

Представител на Организатора ще се свърже със спечелилия чрез телефонно обаждане и/или имейл (клиентът трябва да остави актуален телефонен номер за връзка и имейл адрес), за да го уведоми за наградата и за начина за получаване на наградата. Връзката с него ще става до 5 работни дни след обявяване на печелившите.

След обаждането и/или изпращането на имейл от Организатора печелившият участник трябва в срок от 5 (пет) дни да изпрати на имейл адреса: tvgame@vivacom.bg адрес на офис на куриер „Еконт експрес“ ООД, където да бъде доставена  наградата. В случай, че печелившият не го направи, то той губи правото си на наградата и същата остава неспечелена.

Организаторът ще изпрати по куриер за своя сметка наградите до съответните печеливши, предоставили валиден адрес за доставка, в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на адреса за доставка по имейл, но не по-късно от 02.09.2022 г.

Организаторът предоставя възможност на печелившите да получат своята награда и от централния офис на Vivacom, находящ се в гр. София, бул. Цариградско шосе 115и. В този случай печелившите заявяват това в имейла си до Организатора, съгласно чл. 6.4. от настоящите правила.

Организаторът проверява валидността на картите за лоялен клиентна Vivacom, посочени от победителите.В случай, че номерата не са от базата с номера на валидни карти за лоялни клиенти на Vivacom и не отговарят на името на участника, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира печелившия.

Наградата се получава на посочения от печелившия адрес за доставка на наградата. В случай че печелившият не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена. Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

При получаване на наградата, всеки от печелившите участници следва да попълни в 2 екземпляра, издаден от БТК документ за обработката на неговите лични данни, с цел подаване на декларация и изплащане от страна на БТК на дължимия данък съгласно Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) върху стойността на наградата.

Краен срок - 31 юли 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара