Спечелете 5 ваучера по 500 лв. за почивка, 100 плажни хавлии и 150 бутилки розов джин

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.savoy.bg/gin/#s4

Как се участва:

Чрез покупка на джин Savoy и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участващите в промоцията търговски марки и опаковки са:

· Джин Savoy 500мл;
· Джин Savoy 700мл;
· Джин Savoy 1л;
· Розов джин Savoy 700мл.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Участието в играта е обвързано с покупка.

Всеки потребител, закупил една от изброените в РАЗДЕЛ 5 опаковки на Джин Savoy и разполагащ с касова бележка по време на промоционалния период, има възможност да участва в промоцията.

При покупката, на който и да било от посочените в РАЗДЕЛ 5 продукти, участникът следва да запази касовата бележка, на която изрично е записано като покупка една от изброените промоционални опаковки джин Savoy.

С ЕДИН КАСОВ ДОКУМЕНТ(КАСОВА БЕЛЕЖКА) МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА САМО ВЕДНЪЖ В РАМКИТЕ НА ЦЯЛАТА ПРОМОЦИЯ.

Организаторът стартира играта с промо страница в интернет www.savoy.bg/gin, публикуване на Общите условия във Facebook (www.facebook.com/Savoy.Vodka), както и разпространява рекламни материали в част от търговските обекти. Всеки участник е необходимо да закупи 1 бутилка Джин Savoy от изброените в Раздел 5 и да се регистрира за участие на страницата на играта като въведе номера на касовия бон/фактура за закупеният продукт, както и лични данни, изискани при процеса на регистрацията във връзка с теглене на жребия и получаване на наградите от спечелилите участници.

Участникът трябва да снима касовата бележка от покупката/поръчката и да я качи на www.savoy.bg/gin, като попълни идентификационния код на бележката и личните данни в съответните полета.

Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg или png и в размер до 5 МБ. Необходимо е да е видима цялата, разгъната касова бележка, заедно с прилежащите реквизити – обект, дата, код, QR код, както и тя да е четима и с ненарушена цялост. Регистрираният код на бележката трябва да съвпада с кода от снимката на бележката от същото участие.

С участието си в играта, потребителите потвърждават, че са съгласни с официалните правила на играта.

Участниците са длъжни да пазят своята касова бележка/фактура, за да получат своята награда, ако спечелят. В противен случай Организаторът има право да откаже да предостави наградата.

Всеки участник може да участва с неограничен брой касови бележки.

НАГРАДИ

Общият брой награди в промоиграта на джин Savoy са:

5 ваучера за покупка по избор на почивка в уебсайта www.vipoferta.bg на стойност 500 лв.

Ваучерите могат да се използват в рамките на 1 година за закупуване на почивка в уебсайта www.vipoferta.bg. Печелившият си избира почивка от посочените оферти в уебсайта и се свързва с Vipoferta.bg на следните телефонни номера: 0889/ 22 00 49 и 0882/ 21 49 20, за да заяви използването на своя ваучер. Ако избраната почивка е на по-висока стойност, печелившият ще има възможност да доплати до сумата по оферта за да изполва тази конкретна почивка. Ако избраната сума е по-ниска от 500 лв, печелившият има възможност да използва останалата сума от ваучера за друга почивка. Ваучерът има срок на валидност до 31 Август 2023 г.. След тази дата, той става невалиден и неизползваната сума от ваучера се запазва за последващи игри на Организатора.

100 броя плажни хавлии джин Savoy с размер 80 см х 160см и илюстративна визия:

150 броя бутилка розов джин Savoy:

Теглене на наградния фонд:

Наградите ще бъдат изтеглени наелектронен лотариен принцип, като ще бъдат разиграни 5 седмични тегления, както следва:

Теглене 1 на 25.07.2022 г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.savoy.bg/gin, в периода 18.07.2022, 00:01 – 24.07.2022, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 51 награди:

Ø  1 ваучер за покупка по избор на почивка в уебсайта www.vipoferta.bg на стойност 500 лв.
Ø  20 броя плажни хавлии джин Savoy
Ø  30 броя бутилка розов джин Savoy

Теглене 2 на 1.08.2022 г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.savoy.bg/gin, в периода 25.07.2022, 00:01 – 31.07.2022, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 51 награди:

Ø 1 ваучер за покупка по избор на почивка в уебсайта www.vipoferta.bg на стойност 500 лв.
Ø  20 броя плажни хавлии джин Savoy
Ø  30 броя бутилка розов джин Savoy

Теглене 38.08.2022 г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.savoy/gin, в периода 1.08.2022, 00:01 – 7.08.2022, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 51 награди:

Ø  1 ваучер за покупка по избор на почивка в уебсайта www.vipoferta.bg на стойност 500 лв.
Ø  20 броя плажни хавлии джин Savoy
Ø  30 броя бутилка розов джин Savoy

Теглене 4 на 15.08.2022 г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.savoy.bg/gin, в периода 8 .08.2022, 00:01 – 14.08.2022, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 51 награди:

Ø  1 ваучер за покупка по избор на почивка в уебсайта www.vipoferta.bg на стойност 500 лв.
Ø  20 броя плажни хавлии джин Savoy
Ø  30 броя бутилка розов джин Savoy

Теглене 5 на 22.08.2022 г. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.savoy/gin, в периода 15.08.2022, 00:01 – 21.08.2022, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 51 награди:  

Ø 1 ваучер за покупка по избор на почивка в уебсайта www.vipoferta.bg на стойност 500 лв.
Ø  20 броя плажни хавлии джин Savoy
Ø  30 броя бутилка розов джин Savoy

В случай, че през дадена седмица от периода на промоцията поради липсата на достатъчно участници не бъдат спечелени предвиденитенагради, то наградите предвидени за съответната седмица ще бъдат прехвърлени и добавени към следващата.

Изображенията на наградите на промоционалния уебсайт и всички рекламни материали по промоцията са с илюстративен характер.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), наградите и предметните печалби от игри на случайността, със стойност над 100 (сто) лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. "СИС ИНДУСТРИЙС" ООД внася за своя сметка дължимия от печелившия участник данък, и издава служебна бележка по образец. Подаването на годишна данъчна декларация от всеки спечелил участник е личен ангажимент, като се спазват сроковете и реда, регламентирани в ЗДДФЛ.   

Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организатора или подизпълнителя следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева без ДДС) в декларация по чл.73 от ЗДДФЛ. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата

Наградите, които са със стойност над 100 лв. са:

5 ваучера за покупка по избор на почивка в уебсайта www.vipoferta.bg на стойност 500 лв.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

Тегленето на наградите става на произволен принцип, по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, на база седмични периоди. Компанията, обслужваща платформата за регистрации и разпределението на наградите, е „МЕДИЯПОСТ ХИТ МЕЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Всеки участник, може да регистрира неограничен брой касови бележки. Всеки участник може да спечели всяка седмица неограничен брой награди от описаните в раздел 7.  Една касова бележка, може да спечели максимум една награда.

В случай че регистрираната от участник касова бележка не отговаря на изискванията, посочени в раздел 6, то регистрацията няма да бъде зачитана за валидна и наградата ще бъде предоставена на резервен участник.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друг вид изгода.

В случай на неяснота относно участие в промоцията или получаване на награда, всеки участник може да се свърже с Изпълнителя на играта чрез изпращане на и-мейл към:savoypromo@mediaposthitmail.bg

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на касовите бележки, с които са спечелили награда, а при получаване на спечелена награда доброволно да предадат касовата бележка/и от печелившото участие на куриера на Изпълнителя.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на интернет сайта на Организатора на промоцията –www.savoy.bg/gin

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившите участници се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в промоцията.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

Наградата се изпраща чрез куриерска фирма „Спиди“на посочения от печелившия участник адрес, след като печелившият е предоставил адресните си данни на Организатора/Изпълнителя.

Доставката е за сметка на Организатора на промоцията чрез куриер до 45 дни, след края на промоционалния период. Наградите ще започнат да се доставят от 1-ви Август 2022 г., в зависимост от броя на потвърдени награди от първата томбола.

Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният оставя бележка на вратата с телефонен номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и срок от 14 календарни дни от датата на посещението в който може да си я потърси там.

Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

Организаторът на промоцията не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт, невалиден имейл адрес, или не кореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

В случай, че печелившият участник е на възраст под 18 години, той бива дисквалифициран от промоцията автоматично и няма да получи награда.

Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че може да получи наградата от името на печелившия. Това условие важи за всички награди от промоцията. Спечелилият наградата трябва да предостави документ /или лична карта/, удостоверяващ навършени 18 год.

Печеливш участник, не потърсил наградата си (не предоставил точен адрес, на който да бъде доставена наградата) в срок от 15 работни дни след края на промоцията (12.09.2022 г.) автоматично губи спечелената награда.

Краен срок - 21 август 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара