Спечелете 3 ваучера по 500 лв, 30 плажни хавлии, 60 скрънчита и 90 бутилки Verano Azur

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://veranoazur.bg/winners/

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Verano Azur за поне 5,50 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участието в играта е обвързано с покупка на един от следните продукти от търговските обекти в страната: Verano Azur Совиньон Блан и Вионие, Verano Azur Глера, Verano Azur Рoзе, Verano Azur Сира и Марселан, независимо от типа разфасовка., но на стойност не по-малко от 5,50лв. с ДДС за един продукт.

Участващите в играта продукти могат да бъдат закупени от всички търговски обекти на територията на страната, които ги предлагат. Включват се, както магазинна мрежа, така и кафе-аперитиви, ресторанти, нощни заведения и т.н.

Наградата, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са:

- 3 броя ваучери за онлайн магазин – www.alessa.bg – на стойност 500 лв.

- 30 броя брандирани плажни хавлии Verano Azur;

- 60 броя скрънчита за коса; - 90 броя бутилки Верано Азур 750 мл.

Всяка една регистрирана касова бележка в профила на потребителя ще му предоставя възможност да спечели ваучер за 15% отстъпка в онлайн магазин www.alessa.bg. Всеки един от тези кодове на ваучерите важи за пазаруване в онлайн магазин www.alessa.bg до 30 септември 2022 г. Ваучерите не се отнасят за намалени продукти, не могат да се кумулират с други отстъпки за закупуване на продукти от посочения по-горе онлайн магазин.

Организаторът си запазва правото при изчерпване на наличните количества от наградите, по своя преценка да ги заменя с такива, със сходно предназначение и парична равностойност, като ги обяви на официалната интернет страница на www.veranoazur.bg.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участието в играта е обвързано с покупка на един продукт/или два на стойност не по-малка от 5,50 лв. с ДДС от марката Верано Азур от обектите, участващи в играта.

С регистрацията и участието си в Играта Участникът декларира и се съгласява, че предоставя на Организатора личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които може да придобие с участието си в нея, и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от него лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда. Участникът се съгласява, че в случай на получаване на награда, неговото име, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което Организаторът не дължи заплащане. В допълнение на горното Участникът дава съгласие оторизирани от Организатора лица да осъществяват с него контакт чрез предоставените от него данни за контакт (и-мейл, телефон, адрес) по време и във връзка с Играта, както и във връзка с други маркетингови акции на Организатора и доставката на спечелената награда. Участникът се съгласява, че в случай на получаване на награда, неговото име, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което Организаторът не дължи заплащане.
Участието в играта се осъществява след регистрация с две имена, електронна поща, тел. номер, снимка с номера касовия бон на сайта www.veranoazur.bg. Уникалният номер на бележката може да бъде регистриран само веднъж.

Тегленето на наградите ще се състои в офиса на организатора „Пауър Брандс“ ЕООД, в гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 5, описаните по-долу дати, в 15:00 часа, на случаен принцип.

- седмица 1 (период 18 юли 2022г. – 24 юли 2022г.) – теглене на печеливши на 25 юли – награди ще бъдат 5 бр. плажна хавлия, 10 бр. скрънчита, 15 бр. бутилки вино Verano Azur;

- седмица 2 (период 25 юли 2022г. – 31 юли 2022г.) – теглене на печеливши на 1 август награди ще бъдат 1 бр. ваучер на стойност 500 лв. за пазаруване в www.alessa.bg; 5 бр. плажна хавлия, 10 бр. скрънчита, 15 бр. бутилки вино Verano Azur;

- седмица 3 (период 1 август 2022г. – 7 август 2022г.) – теглене на печеливши на 8 август – награди ще бъдат 5 бр. плажна хавлия, 10 бр. скрънчита, 15 бр. бутилки вино Verano Azur;

- седмица 4 (период 8 август 2022г. – 14 август 2022г.) – теглене на печеливши на 15 август награди ще бъдат 1 бр. ваучер на стойност 500 лв. за пазаруване в www.alessa.bg; 5 бр. плажна хавлия, 10 бр. скрънчита, 15 бр. бутилки вино Verano Azur;

- седмица 5 (период 15 август 2022г. – 21 август 2022г.) – теглене на печеливши на 22 август – награди ще бъдат 5 бр. плажна хавлия, 10 бр. скрънчита, 15 бр. бутилки вино Verano Azur;

- седмица 6 (период 22 август 2022г. – 28 август 2022г.) – теглене на печеливши на 1 септември 2022г. - награди ще бъдат 1 бр. ваучер на стойност 500 лв. за пазаруване в www.alessa.bg; 5 бр. плажна хавлия, 10 бр. скрънчита, 15 бр. бутилки вино Verano Azur;

Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.veranoazur.bg не по-късно от 1 /един/ работен ден, след датата на тяхното изтегляне.

Всички печеливши ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон или електронна поща в регистрацията си в сайта.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани, заменяни или да им се предоставя паричната равностойност.

В срок до 10 (десет) календарни дни след обявяването на победителите на интернет страницата www.veranoazur.bg, победителите трябва да предоставят следните данни: три имена, номер мобилен телефон, регистриран в РБ, актуален и точен адрес за доставка на наградата на територията на страната. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той загубва правото си да получи наградата.

Ако в срок от 5 календарни дни след изпращането на уведомителното съобщение в гореуказания срок някой от печелившите не предостави необходимите данни, описани по-горе, не върне обратно съобщение, че приема наградата, то той се счита за отпаднал от играта и организаторът избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда, за който също важат правилата по т.9.4.1.Наградите ще бъдат изпращани до печелившия по куриер – Еконт от „ОРМ Дигитални решения“ ЕООД, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на получаване на пълни и точни данни по точка 9.4.1 за доставка на наградата, за сметка на Организатора. Организаторът на играта не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник грешна или неточна информация.

Наградата може да се получи само лично от печелившия срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.

Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт, се разпределят между резервни печеливши на случаен принцип.

Краен срок - 28 август 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара