Спечелете Цифрови термометри TFA BBQ Core 14.1504 Collection от Maggi


Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

1. 0895162*** (346465)
2. 0899618*** (159720)
3. 0898740*** (344463)
4. 0897456*** (239430)
5. 0896930*** (195010)
6. 0895133*** (637441)
7. 0889565*** (309090)
8. 0884217*** (54759)
9. 0889331*** (273901)
10. 0899270*** (487300)
11. 0889148*** (84982)
12. 0888466*** (240594)
13. 0899928*** (284846)
14. 0898471*** (263581)
15. 0894690*** (679326)
16. 0898416*** (540649)
17. 0886308*** (480773)
18. 0886552*** (712452)
19. 0896528*** (357639)
20. 0888232*** (496099)
21. 0888531*** (1249310014)
22. 0888283*** (34023)
23. 0885716*** (590501)
24. 0894324*** (72691)
25. 0899252*** (92631)
26. 0895300*** (4879470087)
27. 0878909*** (241055)
28. 0876644*** (4677)
29. 0898715*** (382357)
30. 0895609*** (1507260080)
31. 0883360*** (3849830153)
32. 0895240*** (761863)
33. 0898855*** (1315765556)
34. 0885297*** (94802)
35. 0885295*** (124702)
36. 0888818*** (701665)
37. 0885554*** (249933)
38. 0897010*** (331803)
39. 0896625*** (803480064)
40. 0878176*** (3915260261)
41. 0884788*** (361037)
42. 0876237*** (816720272)
43. 0895817*** (266885)
44. 0886858*** (166429)
45. 0886117*** (37209)
46. 0884585*** (46248)

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Maggi за поне 4 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда на национално ниво във всички търговски вериги на територията на Република България.

ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В Играта участват всички продукти под марката MAGGI®, предлагани на територията на България

НАГРАДИ

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 46  (четеридесет и шест) Цифрови термометъра TFA BBQ Core 14.1504 Collection.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор от участващите продукти MAGGI®  на стойност минимум 4 (четири) лева с ДДС в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в само в  периода на Играта, посочен в т.2 (1).

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефон и номер на фискален бон/ове или фактура/и( при покупка, направена в „МЕТРО Кеш енд Кери“ЕООД), снимка на фискалния бон/ове или фактура/и на интернет адрес: www.nestle.bg/BBQTHERMO  („Сайта на Играта“) и приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да се участва еднократно само в една Игра с продукти MAGGI®, организирана в периода 20.6.2022 г. - 20.7.2022 г.

Приложете фискалния бон със закупените продукти.

След това участникът въвежда номера на фискалния/те бон/ове или фактура/и от закупените продукти, участващи в Играта, като задължително прикрепя снимка на фискалният/те бон/ове или фактура/и. Снимките на фискалния/те бон/ове или фактура/и трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалният/те бон/ове или фактура/и трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност от 4 лева, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове или фактура/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон/ фактура само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/ фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/ фактури.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/фактури, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.  

След приключване на Играта (23.59 ч. на 20.7.2022 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 46 (четеридесет и шест ) печеливши и 6 (шест) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  29.07.2022 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/BBQTHERMO .

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

Наградите се предоставят от Организатора чрез „Тип Топ куриер“АД на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта. За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и имейл адрес и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон/фактура, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Краен срок - 20 юли 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара