Спечелете 50 броя барбарони от сокчета Tedi Play

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.tedi.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на 2 продукта Tedi Play и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ.

Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 2 /два/ продукта с вкус по избор с търговската марка Tedi Play, наричани по-долу „продукти“. Продуктите, участващи в играта не са обозначени със специална маркировка.

При закупуване на два продукта по избор с търговската марка Tedi Play и след регистрация на касовата бележка на уебсайта: www.promo.tedi.bg, участникът участва в томбола за спечелване на наградите, упоменати в т.11.1.

Продуктите Tedi Play ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), но регистрирането на касови бонове, участието в играта на www.promo.tedi.bg и възможността за спечелване на награда ще бъде възможно в периода 27.06.2022г, 00:00ч -  31.07.2022 23:59ч.,

Един касов бон може да се регистрира само веднъж и да спечели само една награда.

Броят на касовите бонове, които даден участник има право да регистрира не е ограничен.

За валиден се счита всеки  касов бон, в който фигурират, като закупени, два продукта Tedi Play.

В случай, че на касовият бон, поради специфики на системата за отчетност, използвана в съответния обект не се вижда името на марката – Tedi Play се изисква снимка на касовата бележка, заедно със закупените продукти.. Снимката по предходното изречение следва да се прикачи на сайта при регистрацията за участие. При съмнение за злоупотреба Организаторът си запазва правото да провери дали по отношение на касовия апарат в съответния обект са налице споменатите технически ограничения.

Наградите ще бъдат изтеглени на томболен принцип, чрез специализиран софтуер в за  пет различни периода, както следва:

-  За Период 1: теглене на 04.07.2022г за касови бележки, регистрирани в седмица 27.06 – 03.07. 2022г.

-  За Период 2: теглене на 11.07.2022г за касови бележки, регистрирани в седмица 04. 07 – 10.07. 2022г.

-  За Период 3: теглене на 18.07.2022г за касови бележки, регистрирани в седмица 11.07 – 17.07. 2022г.

-  За Период 4: теглене на 25.07.2022г за касови бележки, регистрирани в седмица 18.07– 24.07.2022г.

-  За Период 5: теглене на 01.08.2022г за касови бележки, регистрирани в седмица 25.07 – 31.07.2022г.

Всеки валидно регистриран касов бон участва в последващи тегления за другите периоди на Играта, с изключение на печелившите от предходно теглене касови бележки.

Награди: 50 Tedi барбарона.

За спечелване на наградите описани в точка 11.1. е необходимо да се регистрира номера на касовия бон, отговарящ на условията на играта.

Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък. За тази цел всеки печелившият участник получава от Организатора специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият участник трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера или лично.

Всеки потребител, спечелил награда по т.11.1., ще получи телефонно обаждане на номера, с който е направил своята регистрация на www.promo.tedi.bg и е регистрирал съответния печеливш касов бон.

Организаторът се свързва с всеки спечелил участник на телефонния номер, който той е предоставил в срок до 10 дни след приключването на играта, като изисква от него да посочи адрес за доставка на наградата.

Краен срок - 31 юли 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара