Спечелете един от седем автомобила Volkswagen Taigo с Kaufland Card

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 3 юли 2022

Как се участва:

Чрез регистрация на физическа или виртуална Kaufland Card.

Пълни правила:

Участието НЕ Е обвързано с покупка.

Ето какво трябва да направиш, за да се включиш в тегленето за 1 от 7 VW Taigo:   
✓ В периода от 16.05. до 03.07.2022 г. регистрирай своята Kaufland Card онлайн или в нашите хипермаркети.
✓ Всяка седмица теглим по един щастливец.

Регистрация и потребителски профил (акаунт)

1. За да може да използва Kaufland Card, участникът трябва първо да се регистрира в Програмата.

2. Регистрацията включва наличие на клиентски профил в Kaufland, както и успешно потвърдена регистрация за Програмата Kaufland Card. Ако клиентът вече притежава клиентски профил в Kaufland, той може да го допълни чрез създаване на регистрация за Програмата Kaufland Card.

3. Чрез успешна регистрация участникът сключва договор за ползване на Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card. Тъй като Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card се предоставя доброволно и безплатно, Kaufland запазва правото си в отделни случаи да откаже създаването на профил Kaufland Card, без да посочва причина. Не е налице субективно право на участие в Програмата Kaufland Card.

4. Предоставеният от участника адрес на електронна поща, както и номерът на мобилния телефон не могат да бъдат присвоени към друг профил. Забранено е също така да се предоставя адрес на електронна поща, номер на мобилен телефон или други данни за контакт, които не принадлежат на участника, включително използване на така наречените „електронни адреси за еднократна употреба“.

5. Участникът трябва да пази своите данни за достъп. Забранено е да се предоставя достъп на други лица до профила на участника.

6. Всяко взаимодействие с Kaufland, което се осъществява чрез профила на участника, се счита за извършено от участника. Това важи и ако трети лица са действали чрез профила на участника, в случай че са имали достъп до профила поради причини, за които участникът отговаря.

7. Участникът е длъжен незабавно да информира Kaufland за всяко неразрешено използване на профила и е длъжен незабавно да промени данните за достъп, ако има индикации, че профилът се използва неправомерно от трети лица.

8. Участникът има следните възможности за регистрация в Програмата Kaufland Card:

- чрез мобилното приложение на Kaufland, което е достъпно за различни мобилни платформи, или

- чрез уебсайта kaufland.bg

- освен това във всички магазини Kaufland на клиентите са на разположение терминали, чрез които може да се извърши регистрация за участие в Програмата Kaufland Card.

Всеки клиент може да получи физическа карта Kaufland Card във всеки един магазин на Кауфланд на Информация. В случай на повредена или загубена физическа карта, клиентът трябва да вземе нова такава и да се свърже с нашия отдел за обслужване на клиенти на безплатния телефонен номер 0800 / 12 220 от понеделник до петък между 8:00 и 18:30 часа. Нашите служители ще активират новата карта и ще деактивират изгубената карта.

Ако участникът се е регистрирал в Програмата за лоялни клиенти Kaufland Card в България, Kaufland Card може съответно да се използва само в магазини Kaufland на територията на Република България и при онлайн покупки от Kaufland България през glovo.bg.

Всички участници в Програмата Kaufland Card, които пребивават на територията на Република България и са направили покупка в магазин Kaufland България или онлайн през периода на обявена кампания/игра, автоматично участват в съответната Кампания/Игра, доколкото отговарят на условията за участие.

С участието си в Програмата Kaufland Card клиентът автоматично се съгласява да участва в кампания/игра по т. 9.1, като може да откаже получаване на наградата.

Само първата покупка за деня, направена с Kaufland Card в магазин Kaufland в България или онлайн чрез Glovo.bg, се счита за талон за участие в съответната Кампания/Игра.

Печелившите ще бъдат изтеглени чрез жребий в рамките на две седмици от крайната дата на съответната кампания/игра и ще бъдат уведомени писмено чрез регистрирания от клиента канал за комуникация в рамките на още две седмици.

Правото на участие и наградата не могат да се прехвърлят на трети лица.

По своя инициатива Кауфланд ще организира временни кампании „Колелото на наградите“, в които могат да участват всички притежатели на Kaufland Card, които са си свалили мобилното приложение на Kaufland. Участие в „Колелото на наградите“ не е възможно за притежатели само на физическа карта.

След покупка над определена стойност ще имате право да завъртите дигитално „Колелото на наградите“ чрез мобилното приложение на Kaufland. За да направите това, натиснете символа на „Колелото на наградите”, след което кликнете върху бутона „Завърти“. „Колелото на наградите“ ще започне да се върти автоматично. В края на завъртането ще ви бъде съобщено дали сте спечелили.

Следваща възможност за завъртане на “Колелото на наградите” може да получите само при повторна покупка, която трябва да бъде направена не по-рано от следващия календарен ден след предишната покупка, с която сте участвали в “Колелото на наградите”.

Периодът на съответната Кампания „Колелото на наградите“, броят на наличните в Кампанията завъртания, минималната стойност на покупката, както и конкретните за Кампанията награди може да проследите, натискайки върху иконата/бутона с „въпросителен знак“ в горния десен ъгъл на екрана с „Колелото на наградите“. След изтичане на периода на конкретната Кампания или след изчерпване на завъртанията участието в тегленето на награди чрез вече не е възможно.

Наградите се теглят автоматично на случаен принцип и участникът веднага научава дали печели. Съществува вероятност да не бъдете изтеглен като печеливш.

Като награди в конкретната Кампания могат да бъдат предоставяни например точки за лоялност или различни ограничени във времето купони за отстъпки за определени продукти или групи продукти (10%, 20% и т.н.) и др.

Печеливши купони за отстъпка ще бъдат показани на спечелилия участник изключително като цифров купон в раздел „Моите купони“ на неговото приложение Kaufland и могат за бъдат използвани при следните условия:      

- купонът може да се използва във всички магазини Kaufland в България;
- купонът трябва да бъде активиран и използван през посочения на купона период на валидност;
- купонът може да бъде използван само при следваща покупка;
- правата по купона не могат да бъдат прехвърляни на трети лица и да бъдат разменяни за плащане в брой;
   - купонът не може да бъде разпечатан.

Със съгласието на участника той ще получава допълнителна информация за Програмата на редовни интервали от време по електронна поща и/или SMS. Съдържанието на допълнителната информация за Програмата включва по-специално информация за оферти от нови партньори на Kaufland или талони за отстъпка, до които участникът има достъп чрез мобилното приложение на Kaufland или при пазаруване онлайн чрез glovo.bg. За повече информация относно получаването на допълнителната информация за Програмата, моля, вижте актуалната Политика за защита на данните за Програмата Kaufland Card.

За да използвате Kaufland Card, е необходим валиден номер на мобилен телефон или имейл адрес.

За да използвате Kaufland Card чрез мобилното приложение на Kaufland е необходимо да изтеглите софтуера от магазин за приложения. За различните видове мобилни телефони се предлагат специфични версии на софтуера. За някои видове не може да се предложи подходящ софтуер по технически причини. Ако за съответния мобилен телефон на участника не е налична подходяща версия на софтуера, този участник не може да използва услугите. Kaufland Stiftung, като оператор на мобилното приложение на Kaufland, се стреми да предлага софтуера за възможно най-много различни видове модели. Поради постоянно променящите се продуктови гами на пазара на мобилни крайни устройства Kaufland Stiftung не може да предложи актуален списък на всички мобилни телефони, с които е възможно да се използват услугите.

Използването на услугата Kaufland Card изисква също така достатъчна мощност на батерията и яркост на екрана за сканиране на QR кодовете в процеса на проверка.

Препоръчително е редовно да изтегляте и инсталирате актуализациите, предлагани за мобилното приложение на Kaufland, за да можете винаги да използвате всички функции на Kaufland Card чрез мобилното приложение на Kaufland. При неактуални версии на мобилното приложение на Kaufland има вероятност абонатът да не може да използва всички функции на Kaufland Card.

16.7. Използването на услугата Kaufland Card на манипулирани крайни устройства (напр. чрез джейлбрейк/маршрутизация) не е разрешено. Kaufland запазва правото си, в случай на злоупотреба или съмнение за злоупотреба с програмата за лоялност на клиентите „Kaufland Card“:

- временно да блокира картата, за която се наблюдава съмнителна активност. Употребата на Kaufland Card и събирането на точки за лоялност няма да бъде възможно докато картата е блокирана. В този случай точки няма да бъдат добавени със задна дата след повторното активиране на картата;

- да блокира напълно картата и да изключи съответния клиентски профил от Програмата;

- да блокира отделни компоненти на приложението или да изтрие неправомерно придобитите от потребителя точки;

-да анулира участието на потребителя в кампании/игри с награди и правото му за получаване на евентуално спечелените награди от тези кампании/игри в случай че участието в тях и евентуалното спечелване на награди се основава на неправомерно придобити точки или използване на картата в разрез с условията на Програмата Kaufland Card.
VII. Отговорност

17. Ние носим отговорност за вреди съгласно действащото законодателство. Не носим отговорност, ако по независещи от нас причини:

- мобилното приложение на Kaufland, функциите на Kaufland Card в рамките на мобилното приложение на Kaufland и/или уебсайта не работят или работят само в ограничена степен;

- не е налична или е налична само ограничена WLAN връзка;

- сканиращото устройство на касата не работи правилно;

- офертите не са налични.

По повод стартиране на Програмата Kaufland Card организираме за Вас специална кампания с награди „Спечели един от седем Volkswagen Taigo с Kaufland Card“, която ще се проведе през периода от 16.05.2022 г. до 03.07.2022 г.

За участие в Кампанията е необходимо единствено да се регистрирате като участник в Програмата Kaufland Card съгласно Общите условия за участие в Програмата, като регистрацията следва да бъде направена в периода по т. 19.1 от настоящия раздел.

Кампанията НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА. За да участвате в Кампанията не е необходимо да използвате картата по какъвто и да е начин, включително за пазаруване. Достатъчно е единствено да се регистрирате в рамките на посочения период.

Успешната Ви регистрация в Програма Kaufland Card през периода на действие на Кампания „Спечели един от седем Volkswagen Taigo с Kaufland Card“ Ви дава възможност за спечелите един от 7 автомобила марка Volkswagen, модел Taigo. Всеки регистрирал се участва в тегленето, валидно за седмицата, в която е извършена регистрацията.

Тегленето на наградите се провежда, както следва:

Всяка седмица след първата седмица на кампанията до първата седмицата след изтичане на периода по т. 19.1 на случаен принцип ще бъде изтеглян по един участник, който ще печели един от седемте автомобила. Във всяко седмично теглене се включват участниците, регистрирали профил в Програмата през предходната седмица.

Участниците ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане до 3 (три) работни дни след тегленето на наградите.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Имената на спечелилите награда автомобил, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България - https://www.kaufland.bg/ след успешно свързване с тях.

Спечелилият награда – автомобил следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час, сключи съответния писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, ако за прехвърлянето на собствеността върху наградата това се изисква съгласно закона, да предостави необходимите данни и да удостовери писмено, че е получил наградата.

В случай че в срок до 1 месец след свързване с участника, спечелил автомобил, същият не се е явил за получаване на наградата, правото преминава върху резервен участник.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара