Спечелете iPhone 13, 4 броя iPhone 12 и 300 ваучера

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 май 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта и/или коментар във фейсбук.

Пълни правила:

GIVEAWAY - спечели iPhone 13 - последвай страницата ни и отбележи приятел в коментар под снимката. 

Регистрацията за участие в Томболата може да се направи само по електронен път по следните начини:

1. чрез въвеждане на две имена и имейл адрес във форма в сайта https://flip.bg. При зареждането на интернет страницата, на екрана на участника ще се визуализира форма за регистрация с полета за попълване, които съдържат следната информация: име и фамилия, e-mail, специално обособено поле, в което участникът да потвърди, че приема настоящите Общи условия, както и
допълнителни, специално обособени полета, чрез които участникът може да потвърди, че е запознат с Уведомлението за поверителност във връзка с обработването на лични данни, както и да даде съгласие за обработването на личните му данни за целите на провеждане на директен маркетинг. Даването на съгласие относно обработването на лични данни за целите на провеждане на директен маркетинг НЕ представлява задължително условие за участие в
Томболата;

2. чрез публикуване на коментар под нарочна публикация и нейното харесване в профилите, описани в т. 1.3. от настоящите Общи условия от личния профил на участника в съответната социална мрежа, както и последване на профилите на Организатора. Във всяка публикация ще има линк към настоящите Общи условия, както и към Уведомлението за поверителност. С
публикуването на коментар под конкретната публикация, участникът се съгласява с настоящите Общи условия и с Уведомлението за поверителност. Участниците, които са се регистрирали за участие по описания в настоящата точка начин, могат допълнително да посетят уебсайта https://flip.bg, където да преценят дали желаят да дадат своето съгласие за обработването на личните им данни за целите на провеждане на директен маркетинг спрямо тях.

Даването на съгласие относно обработването на лични данни за целите на провеждане на директен маркетинг НЕ представлява задължително условие за участие в Томболата;

Задължителните полета за регистрация, които участникът трябва да попълни са име, имейл и да кликне, като постави „√“ (отметка) в специално обособеното поле за приемане на Общите условия, както и в полето за запознаване с Уведомлението за поверителност. Всички
задължителни полета са означени със символ „*“.

В случай че участникът не е попълнил всички задължителни полета, няма да може да завърши успешно своята регистрация. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

При завършване на регистрацията на екрана на участника ще се визуализира потвърждение за успешно завършена регистрация.

Всеки участник има право да направи една онлайн регистрация. Всяка една онлайн регистрация ще бъде включена в жребия за наградите.

ТОМБОЛАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА

Регистрацията за участие в Томболата дава възможност за спечелване на следните награди:

- 1 бр. iPhone 13 Pro 256gb, втора ръка, ремонтиран, в отлично състояние;
- 2 бр. iPhone 12 128gb, втора ръка, ремонтиран, в отлично състояние;
- 2 бр. iPhone 13 512gb, втора ръка, ремонтиран, в отлично състояние;
- 300 бр. ваучер на стойност 20 лв. /двеста лева/ за закупуване от страна на участника на първия му смартфон от FLIP.BG. Наградите по настоящото тире са под формата на ваучери, които могат да бъдат използвани като еднократно разплащателно средство при първото пазаруване в сайта на Организатора. Участниците, спечелили ваучер за еднократно пазаруване, могат да го
използват не по-късно от 31.12.2022 г.

Тегленето на печелившите участници ще се осъществи на 07.06.2022 г. на случаен принцип, в
присъствието на Комисия, съставена от трима представители на Организатора.

При изтеглянето на печелившите участници Организаторът проверява дали са изпълнени всички
изисквания на настоящите Общи условия. В случай че някои от печелившите участници не е изпълнил условията за участие, на негово място се изтегля друг печеливш участник

Организаторът ще обяви печелившите участници на своята официална интернет страница https://flip.bg, както и в профилите на рекламните лица, посочени в чл. 1.3. от настоящите Общи условия, в стори, в срок от 5 (пет) календарни дни от тегленето на наградите.

Организаторът ще обяви печелившите участници чрез упоменаване на потребителското им име в профила на социалната мрежа, чрез която са се регистрирали, и/или упоменаване на първите 6 знака от имейл адреса, с който са се регистрирали за участие в Томболата през сайта на
Организатора.

Печелившите участници ще бъдат уведомени до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградата, чрез изпращане на съобщение до посочения от тях имейл адрес, чрез който са се регистрирали за участие в Томболата. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившите участници в рамките на 5 (пет) работни дни като Организаторът ще прави опит да се свърже с печелившия участник до 2 пъти в различен часови диапазон и ден и печелившият участник не потърси Организатора в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на съответното съобщение, правото за
получаване на наградата преминава върху резервен участник.

В случай че в срок от 10 (десет) работни дни след уговорената дата за получаване на наградите, някои от участниците не е потърсил Организатора и не се е явил за получаване на своята награда, правото за получаване на наградата преминава върху резервен участник.

Печелившите участници ще получат наградата си по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда, печелившият участник задължително следва да подпише приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата е доставена успешно.

Организаторът поема разходите за получаване на наградите, в това число: разходите по доставяне на наградите до мястото на получаване, данъци и други разноски, ако такива са дължими. Не се поемат разходите, свързани с ползването на наградите от
печелившите участници.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара