Спечелете 20 машини за сладолед и 80 сета за сладолед от Baileys

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://avendi.bg/icecream/winners/

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Baileys Original или Baileys Strawberry & Cream от Lidl и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Промо играта участват продуктите Baileys Original и Baileys Strawberry & Cream

За участие в кампанията всеки участник е необходимо да закупи минимум 1бр. Baileys Original или Baileys Strawberry & Cream от търговски обекти на „ЛИДЛ България“ ЕООД, ЕИК 130993772 (“ЛИДЛ България”).

Наградите, предвидени за Печелившите участници в томболата, са общо 100:

- 20 ( двадесет) броя машини за сладолед;

- 80 (осемдесет) броя сет за сладолед – 2 бр. лъжички, чаша за сладолед и купа за сладолед.

Наградите, показани в рекламните материали на Промо играта, са илюстративни и илюстрациите върху тях могат да се различават от реалните.

В Промо играта могат да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към момента на покупката, които пребивават на територията на Република България.

При покупка на 1бр. Baileys Original или Baileys Strawberry & Cream от търговски обекти на „ЛИДЛ България“ ЕООД, клиентът има възможност да участва в Промо играта за една от посочените в т. 3.1 награди.

След покупка на Baileys Original или Baileys Strawberry & Cream от ЛИДЛ България участникът регистрира номера на касовия бон/фактура за закупения продукт на www.avendi.bg/icecream .

Участникът следва да въведе следната информация при регистрация:

    Име;
    Фамилия;
    Тел. Номер за връзка;
    Номер на касова бележка или снимка на касова бележка, удостоверяваща покупката на Baileys Original или Baileys Strawberry & Cream;

С участието си в играта, потребителите потвърждават, че са съгласни с Официалните правила на играта;

С участието си в играта, потребителите потвърждават ,че са съгласни личните им данни, както са изброени в настоящия член, да бъдат обработвани за условията и периода на Играта.

За участие в Промо играта се изисква участникът да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на оригиналната фискалния бон/фактура и да изрази изричното си съгласие (на съответното за целта място в регистрационната форма) за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта.

Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/ продукти Baileys следва да бъде запазен от Участника в Промо играта. Непредставянето на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на награда.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура, удостоверяващ нова покупка на продукт/ продукти Baileys, различен от вече регистриран фискалния бон/фактура и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки Участник ще се счита за уникален посредством своя имейл и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените печеливши Участници имат един и същ имейл адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

Ако с един и същ фискален бон/фактура са закупени повече от един продукти Baileys, клиентът има право да направи само една регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в томболата само веднъж.

Независимо от броя на направените регистрации, всеки Участник може да спечели само по една от двата вида награди. Настоящото ограничение се отнася и в случай че Участникът се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.

Цената на участващите в Промо играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Не участват в разпределението на наградите лица, които са:

    участвали с фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от Baileys Original или Baileys Strawberry & Cream;
    участвали в Промо играта с фискални бонове/фактури за закупени Baileys Original или Baileys Strawberry & Cream, извън периода на Промо играта;
    направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези Официални правила (име, презиме и фамилия, e-mail, телефон за връзка, качена снимка на фискален бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/ продукти Baileys Original или Baileys Strawberry & Cream, както и такива, направили регистрации, с качени снимки на фискалния бон/фактура, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Промо играта.

Спечелилите участници ще бъдат определени чрез специален софтуер, спазващ случайния принцип.

Тегленето ще се извърши на 10.06.2022 г., като в тегленето ще участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.avendi.bg/icecream, в периода 05.05 – 01.06.2022 , 00:01, 23:59 българско време.

За резултатите от тегленето на печелившите Участници се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите.

Протоколът с резултатите от тегленето на наградите ще бъде публично оповестен до 10.06.2022г. на www.avendi.bg/icecream.

Всички печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00 часа на 10.06.2022г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер или на посочената от тях електронна поща.

В случай че, Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш Участник на посочения от него телефонен номер или на посочената електронна поща, този Участник отпада от участие, няма право да получи награда, като същата остава в полза на Организатора.

Всички печеливши Участници, желаещи да получат своята награда, следва да предоставят адрес за доставка на наградата.

Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от всеки вид. В случай че Участник бъде изтеглен повече от един път за една и съща награда, със същата регистрация или с друга, той се замества от друг Участник, по реда за определяне на спечелили участници, определен в настоящите правила.

Наградите, се доставят чрез куриер на адреса, посочен от съответния печеливш Участник в срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата.

При получаването на наградата печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност и оригинал на фискалния бон/фактура, регистрирани за участие в томболата и свидетелстващи за закупени продукти с марка Baileys Original или Baileys Strawberry & Cream, както и да предостави на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на печелившия Участник е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на печелившия Участник не се изисква. Отказът на печелившия Участник да предостави на Организатора тези допълнителни лични данни (ЕГН и постоянен адрес) ще доведе до невъзможност Организатора да предостави на печелившия Участник наградата, тъй като Организаторът ще бъде в нарушение на данъчното законодателство на Република България относно задължението си да декларира изплатените и обложени с окончателен данък предметни награди по смисъла на чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметната награда в настоящата Промо игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. 

Краен срок - 1 юни 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара