Спечелете уреди за хот дог, платнени торби и сосове за хот дог Heinz

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - различни за различните вериги магазини

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Heinz и пускане в кутия на касова бележка на място в магазина.

Пълни правила:

Всеки клиент, закупил продукт на Heinz, изписал името и телефона си на гърба на касовата бележка и пуснал касовата бележка в специално поставена на територията на търговкия обект кутия, участва в томбола за награди:

    Уреди за хот дог Ариете
    Сосове за хот дог Heinz
    Платнени торби с лого heinz

Кампанията стартира,както следва:

Верига Май Маркет- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Магазини Анет 2 и Анет 3- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Магазини Анет 4- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Магазини Бозмов- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Магазини Болеро- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Магазини Буров- считано от 00:00 ч. На 31.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 20.06.2022 г.
Магазини Вирея Замфирови СД- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Магазини Дария- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Магазини Едеа- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Магазини Жанет 4- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Магазини Зари- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 12.06.2022 г.
Магазини Крид ООД- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Верига магазини Лекси- считано от 00:00 ч. На 11.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 10.06.2022 г.
Верига магазини Макс Станчев- считано от 00:00 ч. На 07.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 27.06.2022 г.
Верига магазини Мандарин- считано от 00:00 ч. На 01.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 30.06.2022 г.
Верига магазини Омега- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Верига магазини Риволи- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г
Верига магазини СиБиЕс- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Верига магазини Слънчеви лъчи- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Верига Съни Маркет- считано от 00:00 ч. На 01.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 31.05.2022 г.
Верига магазини ЦБА- считано от 00:00 ч. На 01.06.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 30.06.2022 г.
Верига магазини Life- считано от 00:00 ч. На 09.05.2022 г. и продължава до 23:59 ч. На 09.06.2022 г.

Кампанията се провежда единствено в търговските обекти на магазини Май Маркет,Анет 2 и Анет3, Анет 4, Бозмов, Болеро, Буров, Вирея Замфирови СД, Дария, Едеа, Жанет 4,Зари, Крид ООД, Лекси, Макс Станчев, Мандарин, Омега, Риволи, СиБиЕс, Слънчеви лъчи, Съни Маркет, ЦБА, Life, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Кампанията участват следните продукти: всички продукти с търговска марка “HEINZ“.

Участващите в Кампанията продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Кампанията.

За да участва в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : Да закупи поне 1 бр. продукт с марката „HEINZ“ от търговски обект на магазини Май Маркет, Анет 2 и Анет 3, Анет 4, Бозмов, Болеро, Буров, Вирея Замфирови СД, Дария, Едеа, Жанет 4,Зари, Крид ООД, Лекси, Макс Станчев, Мандарин, Омега, Риволи, СиБиЕс,Слънчеви лъчи, Съни Маркет, ЦБА, Life, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2 : Да изпише собственоръчно с химикал или перманентен маркер на гърба на касовата бележка съдържаща и удостоверяваща покупката на продукт Heinz данни за връзка, а именно:
а) Мобилен телефонен номер;
б) Име и Презиме;

Стъпка 3 : Да сгъне и пусне касовата бележка в специално пригодена за целите на Кампанията непрозрачна кутия, поставена на територията на търговския обект.

Всеки участник, има правото да участва с неограничен брой касови бележки.
С извършването на горните стъпки, участникът декларира, че приема и е напълно съгласен с официалните правила на Кампанията и Политиката за поверителност и обработка на лични данни.

Единният идентификатор на всеки участник в Кампанията е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бележки, подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Кампанията. Всеки последващ опит за участие в Кампанията с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. Освен това, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Кампанията, независимо колко отделни регистрации за участие е направил.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „HEINZ“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : Тегленето на печелившите ще се извърши чрез ръчно изтегляне от представител на Фортуна- Ком ООД. Тегленията се извършват след края на промоцията на следната дата:

Дата на Теглене:
6.06.2022 за верига магазини Май Маркет
6.06.2022 за верига магазини Анет 2 и Анет 3
6.06.2022 за верига магазини Анет 4
6.06.2022 за верига магазини Бозмов
7.06.2022 за верига магазини Болеро
22.06.2022 за верига магазини Буров
6.06.2022 за верига магазини Вирея Замфирови СД
7.06.2022 за верига магазини Дария
14.06.2022 за верига магазини Едеа
7.06.2022 за верига магазини Жанет 4
13.06.2022 за верига магазини Зари
7.06.2022 за верига магазини Крид ООД
13.06.2022 за верига магазини Лекси
30.06.2022 за верига магазини Макс Станчев
2.07.2022 за верига магазини Мандарин
6.06.2022 за верига магазини Омега
8.06.2022 за верига магазини Риволи
6.06.2022 за верига магазини СиБиЕс
7.06.2022 за верига магазини Слънчеви лъчи
8.06.2022 за верига магазини Съни Маркет
7.07.2022 за верига магазини ЦБА
13.06.2022 за верига магазини Life

Печелившите участници ще бъдат известени чрез обаждане на посочения от тяхна страна телефонен номер.

Освен печелившите участници, в тегленето ще бъдат изтеглени и 3 резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за спечелил участник; или участникът не е намерен на посочения телефон ; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Кампанията бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : обявяването на печелившите се извършва до 24 часа от съответното теглене по реда на т. 6.3.3 по-горе . Печелившите се обявяват и на интернет страницата на Кампанията: www.heinz-bbq.eu Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност (пример :+359887 123***).

Наградите ще бъдат предадени лично на спечелилите в обекта, в който са участвали от представител на фирма Фортуна- КОМ ООД, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4 по-горе.. В случай че участникът не посети обекта, в който е участвал за награда, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара