Спечелете дрон DJI MAVIC MINI 2, куфари и плажни кърпи Fanta WTF

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 4 септември 2022

Как се участва:

Чрез закупуване на Fanta WTF и регистрация на кодове в приложението COCA-COLA App.

Пълни правила:

Промоцията „Играй за яки награди с Fanta WTF“, която се провежда в COCA-COLA APP, стартира на 02.05.2022 г. и продължава до 04.09.2022 г. - последен ден за регистриране на кодове за проверка на код и завяка за участие в томбола в приложението.

В Промоцията „Играй за яки награди с Fanta WTF“ „Участващи опаковки" са 500ml Fantа WTF с информация на етикет за COCA-COLA APP и сребърна капачка COCA-COLA APP.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията „Играй за яки награди с Fanta WTF“, са следните:

            1. х 60 бр. – плажна кърпа Fanta WTF;

            2. х 20 бр. – куфар Fanta WTF;

            3. х 3 бр. – дрон DJI MAVIC MINI 2;

Наградите по точка 7.1.2., 7.1.3. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Закупете бутилка 500ML Fanta WTF с информация на етикет за COCA-COLA APP и сребърна капачка COCA-COLA APP. Под сребърната капачката ще откриете:

· уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в приложението. С необходимия брой код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

· Всеки 10-символен код под сребърна капачка на Fanta WTF е предназначен да се използва за регистрация за конкретната промоция и е с валидност до края на Промоцията (04.09.2022 г.), като след края на периода кодовете стават невалидни за използване в мобилното приложение COCA-COLA APP и с тях не може да се участва за други игри и награди в приложението.

Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP, съгласно правилата и общите условия на приложението. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението, съгласно правилата за регистрация на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.
·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.
·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.
·       Минималната възраст за участие в Кампанията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и закупуване на участие в теглене на награда в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на Кампанията.

Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на COCA-COLA APP могат да събират виртуална Fanta валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: WTF (знак „F”) в своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Fanta валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция.

Всяка бутилка от 500ML Fanta WTF има уникален код под сребърната капачката. С въвеждането на всеки код в приложението COCA-COLA APP автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл една фанта единица от валутата: 1 WTF (знак „F”), така че 1 код = 1 WTF (знак „F”) или 1 фанта единица от виртуалната валута.

С натрупването на определен брой WTF единици в своя портфейл в рамките на сроковете и правилата на настоящата промоция, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 3 кодa от участващите опаковки (всеки равняващ се на 1 Фанта = 1 WTF единица), след което да влезе в полето с промоционални игри, да отиде на „Играй за яки награди с Fanta WTF” и да избере да участва за една от 60 бр. плажни кърпи Fanta WTF;  като с това свое действие участникът автоматично се включва в томболата за наградата, описана в т. 7.1.1.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 5 кода от участващите опаковки (всеки равняващ се на 1 Фанта единица), след което да влезе в полето с промоционални игри, да отиде на „Играй за яки награди с Fanta WTF“  и да избере да участва за един от 20 бр. куфара Fanta WTF; като с това свое действие участникът автоматично се включва в  томболата за наградата, описана в т. 7.1.2.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.3., Участникът трябва да е регистрирал 10 кода от учасващите опаковки (равняващ се на 1 Фанта валута), след което да влезе в полето с промоционални игри, след което „Играй за яки награди с Fanta WTF“  и да избере да участва за един от 3 бр. дрон DJI MAVIC MINI 2; като с това свое действие участникът автоматично се включва в томболата за наградата, описана в т. 7.1.3.

Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

В Промоцията „Играй за яки награди с Fanta WTF“ няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.1.1., 7.1.2 или 7.1.3. от един потребител.

С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1.1., 7.1.2 и 7.1.3. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·       1во теглене (09.05.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       2ро теглене (16.05.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       3то теглене (23.05.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       4то теглене (30.05.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       5то теглене (06.06.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF; х1 дрон DJI MAVIC MINI 2;
·       6то теглене (13.06.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       7мо теглене (20.06.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       8мо теглене (27.06.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       9то теглене (04.07.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       10то теглене (11.07.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF; х1 дрон DJI MAVIC MINI 2;
·       11то теглене (18.07.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       12то теглене (25.07.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       13то теглене (01.08.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       14то теглене (08.08.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       15то теглене (15.08.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF; х1 дрон DJI MAVIC MINI 2;
·       16то теглене (22.08.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       17то теглене (29.08.2022 г.) – x6 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;
·       18то теглене (05.09.2022 г.) – x6 плажна кърпа Fanta WTF; х3 куфар Fanta WTF;

Тегленето на награди по точка 7.1.1., 7.1.2. и 7.1.3. ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица ще бъдат теглени определения брой награди, описани в точка 7.1.1, 7.1.2. и 7.1.3., по списъка и датите описани в точка 8.7., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето.

·       Участието в играта се извършва на седмична база след „закупуване“ на билет за вземане на участие в седмична томбола.

·       Една регистрация на един код и съответно заявка за участие за определена награда регистрира участниците в следващото най-близко по време седмично теглене, за което те участват за награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

Ако потребителят спечели награда, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

·       При спечелване на награда от точка 7.1.1. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, , адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

·       При спечелване на награда от точка 7.1.2., и 7.1.3. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.2.

o   Печелившият ще има срок от един месец след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от промоцията, че участникът няма необходимата възраст за участие.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара