Спечелете 100 ваучера по 100 лв. и 200 ваучера по 50 лв. от KUBETI

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.kubetigame.bg/winners

Как се участва:

Чрез закупуване на промоционални продукти Kubeti и регистрация на кодове.

Пълни правила:

УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

В Играта участват продукти с търговска марка KUBETI®, върху чиято опаковка е поставена специална промоционална лента с надпис „Влез в Kubeti вселената“ (наричана по-долу за краткост „Промо лентата“).

Наградите в Играта са:

1. Електронен ваучер на стойност 50 (петдесет) лева (за периода на Играта ще бъдат раздадени общо 200 броя ваучери);

2. Електронен ваучер на стойност 100 (сто) лева (за периода на Играта ще бъдат раздадени общо 100 броя ваучери).

Ваучерите важат единствено за електронен магазин https://sundayhabit.com/kubeti, като с тях могат да се купуват само Kubeti мърч бокс от секцията „Kubeti Магазин“. С ваучерите може да се пазарува считано от 25.04.2022 г. Ваучерите са валидни до 31.08.2022 г. Организаторът не носи отговорност за невалидност на ваучер след посочената дата.

Спечелен ваучер може да се използва само еднократно. Когато закупен артикул е на стойност по-ниска от стойността на спечеления ваучер, разликата несе възстановява и не може да бъде използвана за други покупки.

За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Не се допуска замяна на спечелен ваучер срещу паричната му равностойност, нито други замени.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват трябва да закупят продукти с търговска марка KUBETI ® , обозначени с Промо лента. Под всяка Промо лента има уникален промоционален код („промо код“). Участникът следва да регистрира промо кода на kubetigame.bg. При регистрация на промо код от опаковка KUBETI ® , 35 гр., участникът получава 1 точка, а при регистрация на промо код от опаковка KUBETI ® , 70 гр., участникът получава 2 точки. Събираните от участниците точки са от значение за правото им да участват в томболата за разпределение на седмичните награди. Точният брой точки, необходими за участие в томболата за наградите по т. 6.1 е описан в т. 7.3. Друга функция на точките е, че с тях участниците отключват „истории“ в Играта. Всяка точка отключва една „история“. Регистрация на уникален промо код може да бъде направена само след регистрацията на профил. Регистрацията на профил е безплатна и изисква единствено предоставянето на актуален имейл адрес на участника и въвеждане на избрана от него парола за достъп. От участниците не се събират имена, телефонен номер, адрес или каквито и да било други данни, които биха могли да бъдат определени като лични данни, съгласно действащото
законодателство. При регистрация от участниците ще бъде поискано да се съгласят с настоящите Правила, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с тях. Поставянето на отметка в съответното поле е задължително условие за успешна регистрация на профил.

При първа регистрация на промо код, от участника ще бъде поискано да потвърди, че има навършени 16 години. Потвърждаването се извършва чрез отметка в съответното поле. Регистрираните промо кодове и точките, които дават тези регистрации се отнасят автоматично към съответно регистрирания профил на участника, като точките се натрупват там автоматично на седмична база, с което участникът повишава шансът си за спечелване на седмична награда.

Минималният брой регистрирани кодове и точки за участие в томболата за наградите по т. 6.1 е както следва:

1. За да вземе участие в седмичното теглене за ваучери на стойност 50 (петдесет) лева, участникът трябва да е събрал минимум 2 точки от регистрация на промо кодове в рамките на предходната седмица (промо код от опаковка KUBETI ® , 35 гр. = 1 точка, промо код от опаковка KUBETI ® , 70 гр. = 2 точки).

2. За да вземе участие в седмичното тегленето за ваучери на стойност 100 (сто) лева, участникът трябва да е събрал минимум 4 точки от регистрация на промо кодове в рамките на предходната седмица (промо код от опаковка KUBETI ® , 35 гр. = 1 точка, промо код от опаковка KUBETI ® , 70 гр. = 2 точки).

Важно!!! Регистрираните в съответна седмица промо кодове и точките, които дават тези регистрации, губят своята валидност и не участват в последващи тегления, след извършване на тегленето за седмица, за която са били регистрирани.

За да бъдат допуснати за участие в тегленето за спечелване на определена награда, участниците трябва да са навършили 16 години и да отговарят на другите изисквания, упоменати в настоящите Правила.

Всеки участник има право на многократно участие в Играта, както в рамките на седмичното теглене, така и за целия период на Играта. С регистрацията на повече промо кодове участникът получава повече точки, съответно повишава своя шанс в седмичното теглене за спечелване на награда по т. 6.1.

Наградите се теглят след края на всяка седмица от периода на Играта, указан в т. 3.1, при спазване на посочения в т. 8.2 ред за теглене. Тегленето се извършва на случаен принцип измежду всички регистрирани за съответната седмица.

Ред за теглене на наградите:

Първо се теглят печелившите за ваучерите на стойност 100 (сто) лева;

След тегленето по т.8.2.1 се преминава към теглене на печелившите за ваучерите на стойност 50 (петдесет) лева.

Играта е разделена на 10 седмици по 7 дни като всяка седмица започва в 00.01 часа в понеделник и завършва в 23.59 часа в неделя.

Тегленето на седмичните награди се извършва всеки понеделник между 12:00 часа и 24:00 часа и се извършва, както следва:

    Седмица 1 - От 18.04.2022 г. до 24.04.2022 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 25.04. Теглене на 10/десет/ ваучера на стойност 100 (сто) лева и теглене на 20 /двадесет/ ваучера на стойност 50 (петдесет) лева;
    Седмица 2 - От 25.04.2022 г. до 01.05.2022 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 02.05. Теглене на 10/десет/ ваучера на стойност 100 (сто) лева и теглене на 20 /двадесет/ ваучера на стойност 50 (петдесет);
    Седмица 3 - От 02.05.2022 г. до 08.05.2022 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 09.05. Теглене на 10/десет/ ваучера на стойност 100 (сто) лева и теглене на 20 /двадесет/ ваучера на стойност 50 (петдесет) лева;
    Седмица 4 - От 09.05.2022 г. до 15.05.2022 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 16.05. Теглене на 10/десет/ ваучера на стойност 100 (сто) лева и теглене на 20 /двадесет/ ваучера на стойност 50 (петдесет) лева;
    Седмица 5 - От 16.05.2022 г. до 22.05.202 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 23.05. Теглене на 10/десет/ ваучера на стойност 100 (сто) лева и теглене на 20 /двадесет/ ваучера на стойност 50 (петдесет) лева;
    Седмица 6 - От 23.05.2022 г. до 29.05.2022 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 30.05. Теглене на 10/десет/ ваучера на стойност 100 (сто) лева и теглене на 20 /двадесет/ ваучера на стойност 50 (петдесет) лева;
    Седмица 7 - От 30.05.2022 г. до 05.06.2022 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 06.06. Теглене на 10/десет/ ваучера на стойност 100 (сто) лева и теглене на 20 /двадесет/ ваучера на стойност 50 (петдесет) лева;
    Седмица 8 - От 06.06.2022 г. до 12.06.2022 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 13.06.2022 г. Теглене на 10/десет/ ваучера на стойност 100 (сто) лева и теглене на 20 /двадесет/ ваучера на стойност 50 (петдесет) лева;
    Седмица 9 - От 13.06.2022 г. до 19.06.2022 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 20.06.2022 г. Теглене на 10/десет/ ваучера на стойност 100 (сто) лева и теглене на 20 /двадесет/ ваучера на стойност 50 (петдесет) лева;
    Седмица 10 - От 20.06.2022 г. до 26.06.2022 г. регистриране на промо кодове, теглене на наградите на 27.06.2022 г. Теглене на 10/десет/ ваучера на стойност 100 (сто) лева и теглене на 20 /двадесет/ ваучера на стойност 50 (петдесет) лева;

Всеки участник в седмичното теглене може да спечели само една голяма и само една малка награди за съответното теглене.

Печелившите от всяка седмична томбола се обявяват на интернет страницата на Играта: kubetigame.bg. Обявяването става чрез публикуване на имейл адресите на участниците, които са изтеглени за печеливши. Имейл адресите се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (Пример: iХХХХХХv@gmail.com).

Организаторът изпраща индивидуално електронно съобщение до всеки от спечелилите участници, в което ги информира, че са спечелили съответно ваучер на стойност 100 (сто) лева или ваучер на стойност 50 (петдесет) лева.

Информация за електронния ваучер се изпраща на печелившия участник на
посочения от него при регистрация имейл адрес.

Краен срок - 26 юни 2022

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара