Спечелете семейна екскурзия до Италия, колонки и торбички с кексчета Milkiss

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://milkissland.ovisari.com/

Как се участва:

Чрез покупка на поне 2 продукта Milkiss 50 гр и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : Да закупи 2 или повече продукта с търговска марка „Milkiss” 50гр. в периода на Играта от търговски обект, находящ се на територията на Република България.

Стъпка 2 : Да влезе на интернет страницата на Играта – https://milkissland.ovisari.com/ ; да се регистрира, като попълни всички задължителни полета, а именно:

- три имена
- валиден мобилен телефонен номер
- валиден емайл адрес
– номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта) Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Важно! – Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано ясно и четливо името на закупения продукт с търговска марка „ MILKISS“, както и да е изпълнено изискването за закупуване на минимум 2 продукта с бранд “MILKISS”!

– потвърждение, че приема Правила на Играта и политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъдe публикуван на https://milkissland.ovisari.com/

Награди:

- Голяма награда: Екскурзия до Италия и посещение на луна парк „Gardaland”. Екскурзията ще бъде организирана от Inifinity Travel. Екскурзията ще бъде за 3 дни, 2 нощувки от петък-неделя. Наградата важи за семейство до 4 човека. Организаторът поема самолетни билети, настаняване с включени закуска и вечеря и билети за луна парк “Gardaland” . За да участва в тегленето потребителят трябва да е закупил печеливша опаковка, в която е намерил билета/стикера и е регистрирал уникалния номер на конкретния билет/стикер.

- Малки награди на Промоцията (Играта):

5бр.  Bluetooth колонка SONY SRSXB13LI

5бр. Bluetooth колонка SONY SRSXB13Y

20бр. брандирани торбички с 15бр. кексчета 50гр. Milkiss

След успешна регистрация на валиден касов бон, три имен, телефон и емайл, отговарящи на изискванията от т.6, участникът автоматично влиза в томболата за наградите. Томболата ще се проведе до 10 работни дни след края на Промоцията (Играта).

Един участник може да регистрира номера от касовата бележка не повече от веднъж!

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Един уникален номер може да бъде регистрирана само веднъж

Единният идентификатор на всеки участник са реални и действащи мобилен номер, емайл адрес и три имена. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер, три имена и валиден емайл телефон. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

    Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация, или чрез емайл на посочения адрес. Печелившите ще трябва да позвънят на 0882000040 или да върнат отговор на изпратения емайл, за да подадат валидни данни за доставка на наградата.(цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Печелившите участници получават наградите си след представяне (на живо или чрез снимков материал) на печелившия касов бон, отговарящ на Официалните правила на тази промоция.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИЯ БОН И  ДА СЪХРАНИ НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ!

    Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставен печеливш касов бон. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Краен срок - 31 май 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара