Спечелете 100 ваучера по 100 лв. за магазини Т-МАРКЕТ

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши от първо теглене

327/867 BN011062; 108/900 BNO 10165; 295/174 BN013269; 153/856 BN011245; 59/641 BNO11025; 293/418/BN011256; 256/9 BN014136; 9/489 BNO11551; 86/796BNO11119; 152/338 BN013149; 242/67 BN013343; 56/565 BN011081; 507/771 BN011540; 151/890 BN010389; 351/748 BN011545; 23/639 BN011025; 58/841 BN011047

Печеливши от второ теглене

125/240 BN013007; 121/232 BN013006; 51/243 BN013007; 41/703 BN011123; 125/687/BN009784; 89/707 BNO11301; 195/520/BN011036; 50/134 BN011105; 390/778BNO11540; 7/790 BN011413; 125/804BN011132; 34/17BNO13074; 234/823 BN011094; 324/776 BN009945; 41/709. BN010748; 209/533BNO11485

Печеливши от трето тегленe

21/576 BN011081; 136/727/BN011364; 126/894 BN009858; 341/85 BN013338; 325/775 BN011536; 7/854 BN011124; 9/115 BN013345; 10/870BN011093; 195/203 BN013294; 445/719 BN011142; 260/535 BN010650; 318/80/BN013343; 207/835BNO11028; 86/706BN011064; 506/730 BNO 11348; 1/567 BN010573; 1/506 BN010140

Печеливши от четвърто теглене

239/789 BNO11554; BN010753-2050-0016448 касов бон 28/842; 22/824BN11031; 49/31BNO13074; 195/356 BN013175; 248/709 BN009860; 129/851 NB011299; 105/144 BN009782; 28/675 BN012022; 229/800 BN011486; 39/862 BN011124; 223/845 BN011228; 54/417 BNO12025; 519\713 is BN011354; 383/787 BN011493; 109/90 BN013343

Печеливши от пето теглене

303/796BNO11493; 338/458 BN011075; 268/804 BN011398; 292/880 BN11093; 171/365 BN013175; 152/545 BN011036; 155/887 BN009865; 261/700 BNO11356; 40/129/BN013340; 227/911 BN009858; 385/279 BN013157; 463/211 BN011063; 204/861 BN011299; 112/365BN013149; 243/873 BN011308; 347/904 BN011059; 301/365 BN013175

Печеливши от шесто теглене

381/802BNO11493; 1/590 BN010573; 221/105 BN013343; 458/808 BNO11540; 20/586 BN010573; 3/861 BNO10753; 83/590 BN011133; 41/786. BNO 11487; 249/375 BN013149; 131/894 BN009865; 24/744 BN011819; 238/781 BN011487; 91/440/ BN011386-1007-0114077; 163/849 BN011095; 181/817 BN010415; 508/846 BN011090-2002-0491344; 112/220 BN011387

Как се участва:

С покупка за поне 1 лв. от Т МАРКЕТ и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Всеки желаещ да се включи в Играта трябва да направи покупка от физически магазин Т МАРКЕТ или от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/) на обща минимална стойност 1 (един) лев с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки) като включи в покупката си поне един продукт, маркиран със специален символ на кампанията. Покупката може да бъде направена във всеки един магазин Т МАРКЕТ на територията на страната и следва да бъде извършена с една транзакция, тоест стойността на една касова бележка не може да бъде по-малка от 1 (един) лев.  

Ако стойността на касовата бележка надвишава един или няколко пъти минималната стойност на покупката, това не увеличава шанса за печалба на участника и НЕ му дава право да регистрира съответната касова бележка повече от един път. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки.

Продуктите маркирани със специален символ на кампанията ще бъдат ясно обозначени във физическите магазини Т-Маркет, в промоционалните брошури на Т-Маркет, както и на онлайн сайта https://tmarketonline.bg/ по следния начин:

Брошури и физически магазини – стоките, които участват в Играта ще бъдат маркирани със специален обозначителен символ в седмичната промоционална брошура, както и в месечната брошура на карта „Благодаря“ и ще бъдат актуализирани на седмична, съответно месечна база в зависимост от периода на промоционалната брошура. Стоките, участващи в Играта могат да бъдат намерени в съответните физически магазини на Т-Маркет. Актуалните брошури могат да бъдат намерени на следният линк: https://tmarket.bg/page/broshuri

Онлайн магазин – специалният обозначителен символ ще бъде обозначаван и в онлайн магазина на Организатора https://tmarketonline.bg/ върху съответните стоки, които участват в тази промоция и на свой ред ще бъдат актуализирани на седмична/месечна база.

РЕГИСТРАЦИЯ

За да бъде възможно участието в Играта е необходимо клиентът да попълни формата за регистрация на следната интернет страница на Организатора https://tmarketonline.bg/, като посочи телефонен номер, номер на касов бон и BN №. За да завърши регистрацията клиентът трябва да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за регистрация за участие с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник.

Всеки регистрирал се участник може да се откаже от Играта като за целта изпрати имейл на следната електронна поща: igra@maximabulgaria.bg като посочи номер на касов бон и BN №.

Награди: За целия срок на Играта могат да бъдат спечелени общо 100 (сто) брой ваучери за пазаруване в магазини Т-МАРКЕТ, всеки един от тях на стойност 100 (сто) лева с вкл. ДДС.

Всяка седмица от периода на играта могат да бъдат спечелени 16 или 17 /шестнадесет или седемнадесет/ на брой ваучери. Всяка регистрирана касова бележка може да спечели 1 /един/ на брой ваучер в седмицата в която е регистрирана и може да участва само в 1 /едно/ теглене в конкретната седмица, в която е регистрирана.

Теглене на печелившите участници: Печелившите участници ще бъдат теглени всяка сряда в периода на Играта на случаен принцип, както следва:

    16.03.2022г – първо теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 08.03.2022г. до 23:59ч. на 15.03.2022г., в което ще бъдат спечелени 17 /седемнадесет/ на брой ваучера

    23.03.2022г – второ теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 16.03.2022г. до 23:59ч. на 22.03.2022г. , в което ще бъдат спечелени 16 /шестнадесет/ на брой ваучера

    30.03.2022г - трето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 23.03.2022г. до 23:59ч. на 29.03.2022г. , в което ще бъдат спечелени 17 /седемнадесет/ на брой ваучера

    06.04.2022г – четвърто теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 30.03.2022г. до 23:59ч. на 05.04.2022г., в което ще бъдат спечелени 16 /шестнадесет/ на брой ваучера

    13.04.2022г  – пето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 06.04.2022г. до 23:59ч. на 12.04.2022г. , в което ще бъдат спечелени 17 /седемнадесет/ на брой ваучера

    20.04.2022г  – шесто теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 13.04.2022г. до 23:59ч. на 18.04.2022г., в което ще бъдат спечелени 17 /седемнадесет/ на брой ваучера

В тегленията участват всички коректно попълнени формуляри за участие в периода от 08.03.2022г. до 23:59ч. на 18.04.2022г.

Обявяване на печелившите участници: Организаторът ще обявява печелившите участници съгласно долупосочения график на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/, както и на Facebook страницата си „T MARKET“  на адрес: https://www.facebook.com/MaximaBulgaria както следва:

    18.03.2022г  – обявяване на печеливш участник от първо теглене
    25.03.2022г  – обявяване на печеливш участник от второ теглене
    01.04.2022г – обявяване на печеливш участник от трето теглене
    08.04.2022г – обявяване на печеливш участник от четвърто теглене
    15.04.2022г – обявяване на печеливш участник от пето теглене
    21.04.2022г – обявяване на печеливш участник от шесто теглене

Съгласно графика за теглене на печеливши участници, в съответния ден ще бъдат изтеглени 16 /шестнадесет/ или 17 (седемнадесет) печеливши участника, всеки от които ще спечели една единствена награда. При технически проблем е възможно печелившият участник да бъде  изтеглен или обявен със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото.

Тегленето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип. При обявяване на печелившите участници ще бъдат публикувани единствено номер на касов бон и BN №.

Eдин участник може да спечели една единствена награда в периода на конкретното седмично теглене, като това не ограничава правото му да участва за награда в Играта всяка следваща седмица до края на периода, в който Играта се провежда, ако е регистрирал и други касови бележки в следващите периоди на седмичните тегления.

Една регистрирана касова бележка дава възможност за участие в Играта само през конкретната седмица в която е била регистрирана съгласно посочения в чл.6.2.1 график за теглене на печелившите участници.

Получаване на наградата: Наградите ще бъдат изпратени чрез куриер до посочен от участника адрес в рамките на 7 дни от обявяването на печелившите участници.

Организатора чрез външна фирма - куриер ще потърси печелившия участник на посоченият от него адрес след предварителна уговорка за дата и час на получаване на наградата. Ако печелившият участник не може да бъде намерен на посоченият от него адрес в рамките на две посещения и след опит за свързване чрез телефонен номер, последният се дисквалифицира от участие в Играта и ще бъде заменен от друг участник, следвайки процедурата по теглене и обявяване на печелившите участници в Играта, описана в Раздел VI.

Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

Краен срок - 18 април 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара