Спечелете 10 Samsung Smart TV 55”, 300 The Batman сак и 200 The Batman бутилки за вода от OREO

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 4 април 2022

Как се участва:

С покупка на продукти OREO за поне 4 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Механизъм на Промоцията (Играта)

    Стъпка 1: Купи бисквити OREO (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 4 лв.

Задължително условие е имената на закупените продукти OREO за мин. 4 лв. да присъстват като закупени артикули, вписани на ЕДНА касова бележка или фактура/и от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

    Стъпка 2: Регистрирай валиден и реален имейл адрес, стойността на закупените бисквити OREO и номера от касовата бележка на интернет страницата www.oreo.eu

За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените бисквити OREO от фактурата. При регистрацията участникът трябва:

    да въведе номера от касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД;
    да въведе общата сума от закупените OREO продукти;
    да въведе имейл адрес - да потвърди (чрез чекбокс), че има навършени 18 години и желае да участва, и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако е печеливш, неговият/нейният имейл адрес ще бъде публикуван на сайта, като последните 4 символа от всеки имейл адрес (напр. ivan****@abv.bg) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.oreo.eu

Награди:

Седмични награди:

    седмични награди вид 1 – OREO x The Batman бутилки за вода  – общо 200 броя за периода на Промоцията (Играта), разпределени на седмичен принцип, по 40 броя всяка седмица/всеки период от началото на Промоцията; 

    седмични награди вид 2 – OREO x The Batman  спортен сак   – общо 300 броя за периода на Промоцията (Играта), разпределени на седмичен принцип, по 60 броя всяка седмица/всеки период от началото на Промоцията.

Голяма награда: Samsung Smart TV 55” – общо 10 броя за периода на Промоцията (Играта). (Участник може да влезе в тегленето за Голямата награда с регистрацията на поне 3 касови бележки и в случай че с нито една от тях не е спечелена някоя от седмичните награди.)

С регистрацията на 1 касовa бележкa участникът влиза в тегленията за седмични награди, които се разпределят по вид на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността. С всяка следващата регистрирана касова бележка участникът увеличава шанса си в тегленията за седмични награди. Касовите бележки, непечеливши за седмични награди в конкретен период на Промоцията, не се прехвърлят в следващите тегления за седмични награди, а се натрупват само в тегленията за Голямата награда, което означава, че ако участник не е печеливш за която и да е от седмичните награди в един конкретен период на Промоцията, той може отново да участва за тях с нови регистрирани касови бележки в следващите периоди до спечелването на такива или до настъпването на края на Промоцията (Играта).

С регистрацията на поне 3 касови бележки и в случай че с нито една от тях не е спечелена някоя от седмичните награди, участникът влиза в тегленето за Голямата награда. С регистрацията на всеки нови 3 касови бележки, с които не са спечелени седмични награди, участникът увеличава шанса си за спечелване на Голямата награда.

Така например: ако участник е регистрирал 6 касови бележки и не е спечелил седмична награда с никоя от тях, то той участва с две регистрации в тегленето за Голямата награда. Ако участник е регистрирал 6 касови бележки и с една от тях е спечелил някоя от седмичните награди, то той участва с 1 регистрация в тегленето за Голяма награда.

Всички печеливши касови бележки не участват в следващите тегления. Например: ако участник е регистрирал 3 касови бележки и с 1 от тях е спечелил някоя от седмичните награда, то той не участва в тегленето за Голяма награда.
Разпределение на наградите:

Разпределението на двата вида седмични награди ще се извършва, както следва:

Период 1 – 01.03 – 06.03.2022 г. включително – 40 броя OREO x The Batman бутилки за вода и 60 броя OREO x BATMAN спортен сак, печелившите за Период 1 се теглят на 09.03.2022 г.  

Период 2 – 07.03 – 13.03.2022 г. включително – 40 броя OREO x The Batman  бутилки за вода и 60 броя OREO x BATMAN спортен сак, печелившите за Период 2 се теглят на 16.03.2022 г.  

Период 3 – 14.03 – 20.03.2022 г. включително – 40 броя OREO x The Batman  бутилки за вода и 60 броя OREO x The Batman  спортен сак, печелившите за Период 3 се теглят на 23.03.2022 г.    

Период 4 – 21.03 – 27.03.2022 г. включително – 40 броя OREO x The Batman  бутилки за вода и 60 броя OREO x The Batman  спортен сак, печелившите за Период 4 се теглят на 30.03.2022 г.    

Период 5 – 28.03 – 04.04.2022 г. включително – 40 броя OREO x The Batman  бутилки за вода и 60 броя OREO x The Batman  спортен сак, печелившите за Период 5 се теглят на 07.04.2022 г.    

Тегленето на Големите награди ще се проведе след края на периода на Промоцията (Играта) на 07.04.2022 г.    

Обявяването на печелившите участници ще се извършва до 48 часа след изтеглянето им на www.oreo.eu Последните 4 символа от всеки печеливш имейл адрес (напр. ivan****@abv.bg) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.oreo.eu

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда от вид за целия период на Промоцията (Играта).

Публикуването на печелившите за седмични награди ще се извършва веднъж седмично по предварително съгласуван график (посочен по-горе).

Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. За коректното отчитане на успешните опити на участника, той трябва да използва един и същ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.

Участници, спечелили седмични награди, ще бъдат известени чрез имейл на имейла адреса, който са подали при регистрацията си, в който ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, мобилен номер, населено място и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да ги получат. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката. Участници, спечелили Голямата награда, ще бъдат известени чрез имейл на имейла адреса, който са подали при регистрацията си, в който ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, презиме, фамилия, ЕГН, мобилен номер, населено място и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да ги получат. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите Голяма награда да предоставят и презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Ако един участник е спечелил седмична награда, но не подаде данните си за доставка в рамките на 5 дневен срок, то той губи правото си на тази награда, за която е бил изтеглен, но може да участва в следващите периоди за другия вид седмични награди с други касови бележки, както и за Голямата награда.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ имейл адрес и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е допуснал техническа грешка при попълване на необходимите данни за регистрация от касовата бележка и/или е подал невярна информация.

Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на денонощие. Един участник може да направи максимум 14 регистрации за всеки един период на Промоцията и/или 75 регистрации за целия период на Промоцията. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Една касова бележка може да бъде използвана за спечелването само на една награда.

Печелившите участници получават наградите си след предоставяне на печелившите касови бележки за закупените продукти OREO на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА (ИГРАТА) ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, НА КОЕТО ДА СЕ СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, предоставена/и печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки, само при представяне на оригинал за сверяване. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара