Спечелете ваучери за Apple Watch 7, ваучери за Fashion Days и карти подарък за Douglas от Kinder Bueno


Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 15 април 2022

Как се участва:

С покупка на продукти Kinder Bueno с промоционална опаковка и регистрация на код.

Пълни правила:

Участващите продукти са промоционалните опаковки на Kinder Bueno от 43 g с изписан текст върху тях „Само за теб“ („Промоционални продукт(и)“),   съдържащи уникален код от вътрешната страна . За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват други продукти Kinder, включително, но не само  стандартни опаковки Kinder Bueno, които не съдържат текст  „Само за теб“, Kinder Bueno White, Kinder Bueno Dark, Kinder Bueno Mini и други подобни.

Участието в Кампанията се осъществява в следните стъпки:

Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) и да запази опаковката му (им).

В рамките на Промоционалния период участникът трябва да влезе на Сайта  www.kinder.com/bg в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Kinder Bueno „Само за теб“ и да се регистрира за участие в Кампанията, като създаде свой личен потребителски профил, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия,  мобилен телефонен номер,  имейл адрес и парола, съдържаща минимум осем символа.

От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

След успешно създаване на профил в Сайта в секцията, посветена на Промоционалната кампания на Kinder Bueno „Само за теб“, участникът трябва да започне да регистрира Промоционални кодове. За да регистрира Промоционален код, участникът трябва да влезе в профила си и да изпълни 2 стъпки – стъпка 1: да въведе кода, намиращ се от вътрешната страна на опаковката на Промоционалния продукт и стъпка 2: да качи профила си снимка на вътрешната страна на опаковката на Промоционалния продукт, от която да личи въведеният Промоционален код. Въведеният Промоционален код трябва да съответства на (т.е. да съвпада с) кода от качената снимка и да е ясно видим от нея. Промоционалният код от качената снимка не трябва да съдържа добавени ръчно или по друг начин преправяни символи.

В своя профил участникът може да регистрира допълнително, по всяко време в рамките на Промоционалния период нови Промоционални кодове, намиращи се от вътрешната страна на опаковките на Промоционалните продукти.

Участникът трябва да е регистрирал Промоционален код/кодове (от закупен Промоционален продукт(и)) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 15 април 2022 г.

Един и същ Промоционален код може да бъде регистриран само веднъж. Повторно регистрирани Промоционални кодове няма да бъдат приемани за участие в Промоцията.

В зависимост от броя на регистрираните валидни Промоционални кодове в своя профил, участникът участва в томбола за спечелване на различни по вид и стойност награди, както следва:
        при регистриране на поне 1 валиден Промоционален код: карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност 70 лв.;
        при регистриране на поне 5 валидни Промоционални кода: ваучер за Fashion Days на стойност 350 лв.;
        при регистриране на поне 11 валидни Промоционални кода: ваучер за часовник Apple Watch 7 размер 41mm на стойност 829 лв.;

Регистрираните Промоционални кодове трябва да отговарят на всички условия, посочени в т. 4 - т. 7 от настоящия раздел 5.1. за да се считат валидни. Регистрирани Промоционални кодове, които не отговарят на тези условия ще отпадат от играта.

След изтегляне на печелившите и техните резерви ще се извърши процес на финално валидиране (одобрение) на регистрираните от тях Промоционални кодове. Финалното валидиране ще включва проверка за изпълнението на условията на т. 4 от този Раздел по отношение на всеки един регистриран в профила на печелившия/ резервата Промоционален код и по-конкретно дали е качена снимка от вътрешната страна на опаковката на Промоционален продукт, дали от тази снимка е ясно видим кодът, въведен в профила на участника, дали двата кода (въведеният в профила и този от качената снимка съвпадат) и дали Промоционалният код от качената снимка отговаря на изискването да не съдържа добавени ръчно или по друг начин преправяни символи.

    В тази връзка всеки участник трябва да ПАЗИ опаковките от Промоционални продукти, съдържащи Промоционалните кодове, които участникът е регистрирал, за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

    В случай че от печелившия/резервата бъде изискано да представи опаковки от Промоционалните продукти, чиито кодове е регистрирал, и той/тя не може да представи тези опаковки или след представянето им се установи, че не е изпълнено някое от условията за валидиране, посочени в изречение второ от тази т. 10, печелившият/ резервата ще бъде дисквалифициран и няма да получи наградата.

Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Всички награди в Промоцията се присъждат на случаен принцип ,чрез томбола, която ще се проведе в присъствието на нотариус в периода 18.04 – 30.04.2022 г., както следва:

    1. Всички участници, регистрирали поне 11 Промоционални кода  в профила си, ще участват в тегленето за голяма награда - ваучер за часовник Apple Watch 7 размер 41 mm на стойност 829 лв.
    2. Всички участници, регистрирали поне 5 Промоционални кода  в профила си, ще участват в тегленето за по-малка награда -  ваучер за Fashion Days на стойност 350 лв.
    3. Всички участници, регистрирали поне 1 Промоционален код в профила си, ще участват в тегленето за най-малка награда – карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност 70 лв.

Тегленето на наградите ще се извърши от по-голямата към по-малката, както следва:  

    Участник, регистрирал поне 11 Промоционални кода в профила си първо участва в томболата за спечелване на първия вид награда (ваучер за Apple Watch 7 размер 41 mm на стойност 829 лв.), а след това – ако не е спечелил тази награда, участва и в томболата за спечелване на втория вид награда (ваучер за Fashion Days на стойност 350 лв.); в случай, че участникът не е спечелил и тази награда, участва и в томболата за спечелване на третия вид награда (карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност 70 лв.);
    Участник, регистрирал поне 5 Промоционални кода в профила си, първо участва в томболата за спечелване на втория вид награда (ваучер за Fashion Days на стойност 350 лв.), а след това – ако не е спечелил тази награда, участва и в томболата за спечелване на третия вид награда (карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност 70 лв.)
    Участник, регистрирал поне 1, но по-малко от 5 Промоционални кода в профила си, може да участва единствено томболата за спечелване на третия вид награда (карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност 70 лв.).

За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

След изтеглянето на пeчелившите ще бъдат изтеглени алтернативни победители (резерви), в случай че печеливш участник не може да валидира участието си с предоставяне на опаковките от Промоционалните продукти с регистрираните Промоционални кодове, необходими за спечелването на съответната награда; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни за получаване на наградата или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

Резервите ще бъдат изтеглени, както следва:

● за всички общо 10 броя награди от първия вид  (ваучер за часовник Apple Watch 7 размер 41 mm на стойност от 829 лв.), които ще бъдат раздадени в рамките на Промоцията, ще бъдат изтеглени общо 3 резерви;

● за всички общо 70 броя награди от втория вид награди (ваучер  за Fashion Days на стойност от 350 лева), които ще бъдат раздадени в рамките на Промоцията, ще бъдат изтеглени общо 10 резерви;

● за всички общо 150 броя награди от третия вид (карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност от 70 лева), които ще бъдат раздадени в рамките на Промоцията, ще бъдат изтеглени общо 15 резерви;

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

Както е посочено в точка 10 от раздел 5.1 по-горе, за да валидира участието си в Промоцията, от печеливш участник може да бъде изискано да  предостави в оригинал опаковките от закупените Промоционални продукти, показващи регистрираните Промоционални кодове, необходими за спечелването на съответния вид награда. В случай че печеливш участник не успее да предостави опаковките с регистрираните Промоционални кодове,  или след представянето им се установи, че не е изпълнено някое от условията за валидиране, посочени в изречение второ  точка 10 от раздел 5.1 по-горе, участникът ще бъде дисквалифициран и наградата ще бъде присъдена на (следващата) резерва, изтеглена за съответната награда.

След като печелившият е валидирал участието си (ако е приложимо), той/тя  трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България и трите си имена, а в случаите, в които е необходимо за целите на връчване/получаване и/или използване на наградата, печелившият трябва да посочи в предоставяната информация и ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

В случай че при тегленето на наградите, посочено в 5.2., останат нераздадени награди поради недостатъчен брой печеливши и резерви, отговарящи на  изискванията за валидиране и на другите условия на Промоцията, останалите нераздадени награди няма да бъдат връчени и друго теглене няма да бъде организирано.

Видовете и броят на наградите, които ще бъдат раздадени в рамките на Промоцията, са както следва:

    Първият вид награда  е ваучер  за часовник Apple Watch 7 размер 41 mm на стойност 829 лв.

    Участниците, спечелили този вид награда, ще бъдат потърсени по телефона, за да посочат предпочитан от тях цвят за часовника. Изборът може да бъде ограничен при изчерпване на наличностите от конкретен цвят.

    Ваучерът е валиден 3 месеца от датата на издаването му и може да бъде използван само за покупка на часовник Apple Watch 7 размер 41 mm  както от физическите магазини на iSTYLE, така и от уебсайта https://istyle.bg/. Ваучерът не може да бъде използван за закупуване на друга стока или за покупката на същата стока, но от друг търговец. В случай, че ваучерът е използван в период, в които часовникът се предлага на по-ниска  цена от стойността на ваучера, разликата в сумите не се възстановява.

    Ще бъдат предоставени общо 10 броя награди от този вид в рамките на Кампанията.

    Вторият вид награда е ваучер за Fashion Days на стойност 350 лв.
 
    Ваучерът e с валидност една година от дата на издаването му и може да бъде използван само за онлайн покупка от сайта  www.fashiondays.bg на всякакви стоки от продуктовия каталог на Fashion Days. Ваучерът е за еднократно ползване (може да бъде използван само в рамките на една единствена онлайн покупка от сайта www.fashiondays.bg , като в случай че сумата по него не бъде изразходва изцяло при тази покупка, остатъкът от стойността на ваучера не се възстановява, нито може да бъде използвана за плащането по друга поръчка от сайта www.fashiondays.bg.

    Ваучерът ще бъде предоставен на печелившите в печатен вариант  (а не в електронна версия).

    Ще бъдат предоставени общо 70 броя награди от този вид в рамките на Кампанията

    Третият вид награда е  карта за подарък (Gift Card) за Douglas & Beauty Zone на стойност 70 лв.

    Картата може да бъде използвана както за пазаруване на стоки, предлагани във физическите магазини Douglas и Beauty Zone, така и за онлайн покупки на стоки от сайта douglas.bg. В случай, че спечелилите желаят да закупят продукт/и с по-висока стойност от наличната по картата сума, те могат да доплатят разликата. Картата е валидна до пълното изразходване на разполагаемите средства в нея. Сумата в картата е препоръчително да бъде усвоена в период от 6 месеца от датата на закупуване на картата. След това, в случай че в картата има останала налична сума, ще бъде начислявана такса от 6 лв. на месец до изчерпване на наличността по нея. Таксата се приспада ежемесечно от разполагаемия остатък по картата до неговото окончателно изчерпване. Повече информация може да намерите на https://douglas.bg/vaucher-za-podar-k-gift-kart и на https://www.giftcards.eu/bg/douglas

Ще бъдат предоставени общо 150 броя награди от този вид в рамките на Кампанията.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са  увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е алтернатива. Снимките/ изображенията на наградите върху промоционалните материали на Кампанията и/или в Сайта, са с илюстративна цел.

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора и трите си имена, ЕГН или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице (в случаите в които тези данни са необходими за връчването/получаването или използването на наградата), точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и/или другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара