Спечели всеки ден свежи пари и последната си месечна сметка плати

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

07.02 - Борислав Терзиев
08.02 - Мариета Гергицова
09.02 - Велизар Нинов
10.02 - Димитър Димитров
11.02 - Пенка Юзова
14.02 - Снежана Малинова - не печели
15.02 - Йоана Ватова
16.02 - Мартин Грозев
17.02 - Борислава Василева
18.02 - Драгомир Станиславов
21.02 - Красимир Атанасов
22.02 - Аксиния Рондова - не печели
23.02 - Калоян Колев
24.02 - Вяра Пенчева
25.02 - Теодора Цанова

Как се участва:

С регистрация в сайта на радио Energy.

Пълни правила:

Мислиш само за сметките…? Ние можем да се погрижим за това!
Радио ENERGY плаща сметката ти!

Регистрирай се, като ни оставиш последната си месечна сметка за ток, вода, парно, газ, кабелна/сателитна телевизия или телефон.

Всеки ден, от понеделник до петък, в 8:30 обявяваме името на един от вас. Ако твоето име бъде обявено, трябва да ни се обадиш на 0888 895 895 и можеш да спечелиш свежи пари, с които да платиш последната си месечна сметка.

Право на участие в Промоцията имат всички физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, които са се регистрирали лично //не се допуска регистрация на лице от чуждо име/.

За участие в Промоцията е необходима регистрация на www.radioenergy.bg, където желаещите да участват трябва да попълнят следните полета:

- Име и фамилия
- Възраст
- Град
- Телефон
- upload на снимка на месечна сметка, издадена на името на участника за една от посочените в т.6.3. по-долу комунални услуги  от последния месец, предхождащ месеца на регистрацията.      

При регистрацията участниците имат право да прикачат снимка само на една месечна сметка, отнасяща се до месеца, предхождащ месеца на регистрацията си за Промоцията, за една от следните видове услуги, ползвани от участника: електрическа енергия, студена вода, топла вода, ТЕЦ, газ, кабелна/сателитна телевизия. Месечната сметка трябва да е на името на участника – физическо лице.

Всеки работен ден от периода на Промоцията /от понеделник до петък/, на случаен принцип ще бъде теглен по един участник в Промоцията. Организаторът изтегля един участник от всички участници, регистрирани за участие към момента на тегленето, без да се включват вече изтеглени преди това имена.

Имената на изтегления участник за деня ще бъдат публикувани на интернет страницата на Организатора -  www.radioenergy.bg и обявени в ефира на радиопрограма Енерджи в часовия диапазон 08:25 – 08:35 всеки работен ден от периода на Промоцията. Изтегленият участник ще има на разположение 30 минути от обявяване на името му в ефир, за да се обади на телефон 0888 895 895. Ако успее да се свърже в рамките на 30 минути, той печели сума, равна на дължимата сума по месечната сметка, която е оставена при регистрацията, но не по-голяма от 100 лв.

Най-високият размер на възможната награда е 100 /сто/ лева. За месечни сметки, чийто размер надвишава посочения в предходното изречение размер, Организаторът не носи отговорност, като в такъв случай участникът печели 100 лева.

Организаторът не отговаря за заплащане на представените месечни сметки пред доставчиците на съответните услуги, като при спечелване на награда Организаторът дължи изплащане на сумата по представената от спечелилия участник месечна сметка до нейния размер, но не повече от 100 лв, директно на участника.

Брой на наградите: 20 броя парични награди, ненадвишаващи 100 лв. всяка.

Получаването на наградите се извършва в офиса на Радио Енерджи - гр. София, ул. Рикардо Вакарини №6, между 9:30 и 17:30 часа на всеки работен ден, лично и срещу документ за самоличност и оригинал на месечната сметка, качена при регистрацията, удостоверяващ размера на задължението на спечелилия участник. Разходите по придвижване и получаване на наградите се поемат от участника и Организаторът не носи отговорност за същите.

След изтичане на срока за получаване на наградата, ако спечелилият участник не се яви съобразно с изискванията на настоящите Правила, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата, нито за обезщетяване на спечелил участник.

Организаторът не се ангажира с поемане на транспортните или друг вид разходи за придвижването на печелившия. Организаторът не се ангажира с поемане на куриерските разноски за изпращане на наградата до адреса на спечелилия участник или до друго място, посочено от последния.

Краен срок - 25 февруари 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара