Спечелете парични награди по 1250 лв. и 5 по 125 лв.

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Голяма награда: @whoseartisthat

Допълнителни награди:
@milakassabova
@readersandco
@adventurous_teen_spirit
@zhiyanski
@elguchka

Как се участва:

С качване на снимка или видео в инстаграм.

Пълни правила:

Международен фотоконкурс

Вдъхновявай! Направи снимка или видеоклип, качи ги в Instagram и спечeли 1250 лева, за да сбъднеш една своя мечта!

Очакваме твоите впечатляващи зимни снимки или видеа до 15 февруари 2022 г. 

Сбъднете зимните си мечти!

Голяма награда: 1 250 лева в брой за най-доброто зимно вдъхновение

Допълнителни награди: 5 награди по 125 лева

Покажи ни какво обичаш да правиш по това време на годината, открий красотата на сезона и вдъхнови другите за зимни приключения. Сутрешен пайзаж, дърветата, посипани с пресен сняг; парата, издигаща се от чаша топло кафе; дълга вечер у дома със семейни игри; ски екскурзия с приятели. Магията е във всеки на пръв поглед "мразовит" момент.

Вдъхновението се сипе върху теб като пухкави снежинки! Можеш да качиш неограничен брой снимки или видеа в профила си в Instagram - важно е да добавиш #winterspirationBG и да тагнеш @answear_bg

Участник в Конкурса (наричан по-нататък „Участник”) може да бъде само физическо лице, което:

а) е навършило 18 години, най-късно в деня на записване за участие в Конкурса;
б) е потребител и не участва в конкурса с цел, която е свързана с търговска дейност;
в) живее на територията на България;
г) има свой публичен профил в Instagram,
д) отговаря на условията за участие в Конкурса, посочени в настоящия Правилник.

Условието за участие в Конкурса е Участникът да постави Конкурсната работа в своя Instagram профил с включени публични настройки и описанието на снимката или видеото да съдържа хаштаг: # WinterspirationBG както и да тагне профила на @answear_bg на снимката или видеото си. Конкурсната работа трябва да бъде публикувана в Instagram по време на периода на приемане на кандидатури за конкурса, т.е. от 13.01.2022 г. от 10:00 ч. до 15.02.2022 г. до 23:59 ч. Снимките/видеоклиповете, които са публикувани в профила на участника в Instagram извън периода на приемане на заявки за участие в конкурса, дори ако участникът добави хаштагове и обозначение на конкурса към тези снимки/видеоклипове, няма да бъдат взети предвид в конкурса.

След публикуването на Конкурсната работа в Instagram, по начина, посочен в §3, ал. 3 по-горе, Участникът предоставя на Организатора неизключително право върху представената от него Конкурсна работа и се съгласява Организаторът да разпространява образа на Участника или трети лица, които са представени в Конкурсна работа, за продължителността на Конкурса и шест месеца след края му, на територията на целия свят, в следните области на употреба:

а) в областта на записването и размножаването на Конкурсната работа - производство на копия от Конкурсната работа с помощта на цифрова технология, въвеждане в паметта на компютър и други подобни устройства;

б) в обхвата на разпространение и възпроизвеждане на Конкурсната работа - публично представяне на Конкурсната работа по такъв начин, че всеки да има достъп до нея на място и време, избрано от него, включително и не само:

в) разпространение на Конкурсната работа в Интернет, по-специално в уебсайтове и в социалните медии (Facebook, Instagram, Linkedin) интернет магазин Answear воден в домейните www.answear.bg com / hu /ro / ua / sk / cz / gr / hr/ cy  и на страниците на конкурса https://lifespirationstartshere.answear.bg/ com/ hu /ro / ua / sk / cz / gr / hr/ cy.

    Участникът може да участва в Конкурса с повече от една Конкурсни работи.
    Правилно публикуваните и описани съгласно ал. 3 по-горе Конкурсни работи ще бъдат оценявани от конкурсна комисия (наричана по-нататък: „Комисия”), назначена от Организатора.
    Комисията ще разгледа Конкурсните работи, заявени за участие по време на периода на Конкурса и ще определи най – добрите Конкурсни работи, като ще се вземат предвид качеството, креативността и атрактивността на Конкурсните снимки и интерпретацията на Лозунга.

Чрез публикуване на Конкурсната работа в Instagram и описанието на снимката или видеото по начина, посочен в § 3, ал. 3 по-горе, Участникът декларира, че:

а) е автор на изпратената Конкурсна работа, има всички авторски и сродни права върху нея и тези права по никакъв начин не са ограничени или обременени с правата на трети лица,

б) Конкурсната работа не нарушава никакви права на трети лица и следователно никое трето лице няма да предприеме действия срещу Организатора във връзка с използването на Конкурсната работа от Организатора по начина, посочен в този Правилник,

в) лицата, чиито изображения са записани в Конкурсната работа, са изразили съгласие за публично предоставяне на техните изображения от Участника и за разпространяване на техните изображения от Организатора до степента, посочена в настоящия Правилник,

г) се задължава да освободи Организатора от всякакви претенции, заявени от трети лица във връзка с използването на Конкурсната работа от Организатора и/или използването на изображенията на лицата, представени в Конкурсната работа до степента, посочена в Правилника, възникнали в резултат на подаването на неверни твърдения от Участника, както и за компенсация на щетите на Организатора в резултат на това.

    Конкурсната работа не може да съдържа нецензурни думи, обидно съдържание или съдържание, противоречащо на морала и приложимото законодателство.
    След публикуването на Конкурсната работа в Instagram, Участникът потвърждава, че отговаря на критериите, които му дават право да участва в Конкурса и се съгласява да участва в Конкурса при условията, посочени в Правилника.

Информацията за резултатите от конкурса ще бъде публикувана в Уебсайта на конкурса в срок от 14 дни след края на Конкурса.

    В Конкурса ще бъдат присъдени:

    1 голяма парична награда от 1 250 лева
    5 утешителни парични награди всяка на стойност 125 лева

    Всеки, който получи награда в конкурса, ще бъде наричан по-нататък Лауреат.
    В допълнение към наградата, Организаторът ще присъди на всеки Лауреат парична награда в размер, равен на 11,11% от наградата. Размерът на паричната награда ще съответства на размера на данъка върху дохода, начислен на Лауреата във връзка със спечелването на Конкурса. Участникът се съгласява, че преди да бъде издадена Награда, паричната награда ще бъде изтеглена и внесена по сметката на съответната данъчна служба в Полша от Организатора, като платец на фиксирания данък върху доходите на физическите лица, дължим от спечелването на Конкурса.
    Победителят декларира, че е запознат със задължението си да декларира и внесе данъците, дължими във връзка със спечелването на Конкурса.
    Лауреатите в Конкурса ще бъдат уведомени за победата в съобщение, изпратено от Организатора във вътрешната система за кореспонденция чрез платформата Instagram. Лауреатът е длъжен да потвърди по същия начин в рамките на 5 дни, че е получил информация за печалбата и да изпрати информацията, изисквана от Организатора на посочения имейл адрес, по-специално: име и фамилия, адрес за изпращане на Наградата и данни за отчитане на данъка върху доходите на физическите лица, дължим при спечелването на конкурса.
    Ако поради някаква причина Организаторът не може да се свърже с Лауреата в Конкурса или не получи отговор на известието за победата в рамките на 5 дни, той си запазва правото да присъди Наградата на друг Участник.
    Лауреатът в Конкурса може да подаде декларация за отказ да приеме Наградата в рамките на 5 (пет) дни от получаване на уведомлението за Наградата.
    Никаква Награда в конкурса не може да бъде заменена с паричен еквивалент или друга предметна награда.
    Наградите в Конкурса ще бъдат изпратени на Лауреатите по пощата на адреса, посочен от тях в съобщението, за което става дума в раздел 6 по-горе, с условието, че Наградите ще бъдат изпращани за сметка на Организатора само на територията на България. В случай, че Лауреатът посочи адрес за доставка извън територията на България, Организаторът има право да се въздържи от връчването на Наградата, докато не получи от Лауреата сума, еквивалентна на разходите за изпращане на Наградата извън територията на България.
    Паричнте награди ще бъдат преведени по банков път на сметка, посочена от победителите.

Краен срок - 15 февруари 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара