Спечелете ваучер за спа уикенд за 500 лв. и 5 приставки за Bosch IXO

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш:

Ваучер за SPA уикенд за двама - Никола Николов

Как се участва:

С покупка на продукт Bosch IXO и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

1. В периода на Кампанията да закупи Bosch IXO.

2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.games.promotionbox.bg/VMDWZL, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.

3. След регистрацията си да качи снимка на касова бележка/ фактура за покупка на участващите в Кампанията продукти Bosch IXO, която да отговаря на следните критерии:

·       Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
·       Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
·       Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
·       Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
·       Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на минимум един или повече продукти с маркатаBosch IXO.
·       На снимката трябва да фигурират закупеният продукт Bosch IXO, както и доказателството за покупка, на което ясно да се виждат датата и номерът на касовата бележка/фактурата.

Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

Попълването на формата за регистрация и качването на доказателство за покупка може да се извърши само в периода  17 януари 2022 г., 00:00 часа – 13 февруари 2022 г., 23:59 часа. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка/фактурата, също трябва да е в рамките на периода 17 януари 2022 г., 00:00 часа – 13 февруари 2022 г., 23:59 часа.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 6 (шест) броя награди, както следва:

• малки награди – 5 бр. приставка за Bosch IXO по избор

• голяма награда – 1 бр. ваучер за SPA уикенд за двама на стойност 500 лева с ДДС от туристическа агенция Премио Травел България ЕООД

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

Всички участници трябва да докажат покупката си, като качат снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

Тегленето на наградите ще се извърши на 14.02.2022 г. на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.

За всяка от наградите ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.

Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 20 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.

Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организатора или подизпълнителя следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата.

Краен срок - 13 февруари 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара