Спечелете фотоепилатор, маша, преса и сешоар Philips

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Сешоар - Силвия Йочева
Преса - Петя Добрева
Маша - Даниела Павлова
Фотоепилатор - Екатерина Панева

Как се участва:

С регистрация в специалния сайт на Philips.

Пълни правила:

Участието в Играта  не е обвързано с покупка на стока  или услуга предлагана от
Организатора или трето лице.  

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и
което в периода на провеждане на Играта:  
 е посетило страницата по т.2.1.,  
 се е регистрирало в Играта като е попълнило регистрационната форма за участие на
страницата по т.2.1.
 Посочило е един от четирите уреда, който би искал да получи за Коледа от сегмента
Philips Beauty от предложените му варианти, а именно:  
Philips Hair Dryer 9000 BHD827 (сешоар).
Philips Straightener Prestige BHS830 (преса за коса).  
Philips Auto Curler 8000 (автоматична маша за къдрене).  
Philips Lumea IPL Hair Removal 9000 BRI958/00 (фотоепилатор)
 
С  цел  избягване  на  всякакво  съмнение  едно лице  може  да  се  регистрира многократно за участие в Играта, за всеки един от посочените уреди. По-големият брой регистрации от един участник увеличават шанса му да бъде избран за победител в Играта, но не му дават право да получи повече от една награда съгласно настоящите Общи условия.
 
Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта са  име,
адрес  на електронна поща (email).  Участник, който е определен за победител от Играта,
трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: три
имена, адрес за получаване на наградата, телефон за контакт, както и единен граждански
номер с оглед данъчното облагане на предметни награди.  
 
Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 4 броя, както следва:  
 
Една награда Philips Hair Dryer 9000 BHD827 (сешоар).
Една награда Philips Straightener Prestige BHS830 (преса за коса).  
Една награда Philips Auto Curler 8000 (автоматична маша за къдрене).  
Една награда Philips Lumea IPL Hair Removal 9000 BRI958/00 (фотоепилатор)
 
След изтичане на срока по т.3.1.,  в срок до пет  дни се избират победителите  сред
участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя
на наградите.  Награди, които не са раздадени при тегленето на победители, поради
недостатъчен брой участници остават нераздадени.  

Изборът на победители за всеки един вид награда  се извършва на случаен принцип,
чрез томбола от две лица – представители, определени от Организатора, чрез използване
на софтуер за избор на случаен принцип.  Лицата,  избрани за победители и спечелили
съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители.
Определянето на победителите за съответната награда се извършва по реда на изтегляне
на участниците при спазване на следната поредност за разпределение на наградите:
 
1.Определяне на един победител за награда Philips Hair Dryer 9000 BHD827 (сешоар).
2.Определяне на един победител за награда Philips Straightener Prestige BHS830 (преса за
коса).  
3. Определяне на един победител за награда Philips Auto Curler 8000 (автоматична маша за
къдрене).  
4. Определяне на един победител за награда Philips Lumea IPL Hair Removal 9000 BRI958/00
(фотоепилатор).
 
С цел избягване на всякакво съмнение:  
изборът на победители за съответната награда се извършва по реда на изтеглянето
за наградата от посочения ред и при спазване на посочената последователност.  
Един участник има право да бъде определен за победител и да получи само една награда
от посочените по-горе четири награди. В случай, че участник, който е избран за
победител за една от наградите, бъде повторно (последващо) избран за победител, за
друг вид награда, същият няма право да получи последващата награда и вместо него се
избира друг победител сред останалите участници, които отговарят на настоящите
условия.   
 
Имената на Участниците избрани за Победители  съобразно условията на настоящия
раздел се обявяват в срока по  т.7.1.  в социалните мрежи,  в официалните профили на
Организатора  в  Инстаграм (www.instagram.com/philips.bulgaria) и  Фейсбук
(www.facebook.com/PhilipsBulgaria).  

Освен  обявяването  на  победителите  по  посочения  в  предходната  точка  начин,
Организаторът се свързва и чрез съобщение на посочения от тях при регистрацията им email
от следния адрес на електронна поща: sivanova@all-channels.com
 
Всеки победител трябва да отговори на електронното писмо на ОРГАНИЗАТОРА  по т.7.4.
в срок до 5 работни дни (от имейла, който е регистрирал) от получаването му като посочи
необходимите лични данни по т.5.1. (три имена, адрес за доставка, телефон за контакт, ЕГН).
Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи
правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на настоящия раздел
друг победител сред останалите участници за същата награда.
 
Наградите се изпращат до адреса, посочен от победителите, чрез куриер в срок до 10
дни от получаване на данните от Победителя по реда на т.7.5. Получаването на наградата
се извършва  само на територията на Република България, лично от лицето,  участвало в
Играта  или от негов пълномощник с пълномощно с нотариална заверка на подписа.  За
получаване  на  наградата  Победителят/пълномощникът представя  на  служителя  на
куриерската  фирма  своя  лична  карта и  пълномощно,  с  цел  удостоверяване  на
самоличността и възрастта на Победителя.  

При получаването на наградата, всеки победител подписва приемо-предавателен
протокол,  с  което  се  удостоверява  връчването  на  наградата,  както и  предоставя  и
декларира доброволното предоставяне на лични данни свързани с изпълнение на данъчно-
счетоводните нормативни актове  (три имена и ЕГН) относно облагаемите  предметни
награди.

На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност
над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

Краен срок - 10 декември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара