Спечелете награди за 1 000 000 лв. от Коледния календар на 8888.bg

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 декември 2021

Как се участва:

С регистрация и депозит в сайта на 8888.

Пълни правила:

В Играта могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, които имат статут на участници по смисъла на Общите условия, и отговарят и изпълняват следните условия:

    Участникът притежава акаунт в сайта www.8888.bg, който не е закрит или блокиран;
    Участникът е получил предложение в своя акаунт за участие в играта;
    Участникът е направил депозит за участие в онлайн игрите на www.8888.bg, като депозитът е направен през последните 30 дни преди да започне участието си в играта.

Организаторът предоставя възможност за участие в Играта само на участници, които отговарят, съответно са изпълнили установените в тези правила условия, както и на Общите условия за използване на сайта 8888.bg. В предвидените в Общите условия особени случаи Организаторът може да ограничи предлагането на участие в играта спрямо конкретен участник или група участници.

Участниците могат да спечелят някоя от следните печалби/награди:

Дом за 100 000 лв.
BMW X3 за 93 000 лв.
Злато за 50 000 лв.
Toyota Yaris за 28 000 лв.
Околосветско пътешествие за 15 000 лв.
ATV за 10 000 лв.
Бижута за 5 000 лв.
Скутер за 5 000 лв.
100 гр. Злато за 8 000 лв.
Екскурзия Дубай за 5 000 лв.
Екскурзия Париж за 3 000 лв.
Екскурзия Рим за 3 000 лв.
Телефон iPhone 13 за 2000 лв.
Телефон Samsung S21 за 1800 лв.
TV 55" за 1000 лв.
Лаптоп за 1000 лв.
10 000 лв.
5 000 лв.
4 000 лв.
3 000 лв.
и още парични награди   

Общ награден фонд в лева:
1 000 000

Паричните печалби се изплащат на спечелилия участник по игралната му сметка към акаунта на сайта 8888.bg.

При спечелване на предметна награда, участникът ще получи възможност да избере, дали да получи спечелената предметна награда, или определената за нея от Организатора, парична стойност (участникът следва да заяви избора си в меню „Получаване на предметни печалби“, налично в акаунта му на 8888.bg). В случай че участникът избере да получи паричната стойност, същата се изплаща по реда, описан в предходната т.4.2. В случай че участникът избере да получи предметната награда, същата се получава от участника лично, след поискване и предварителна уговорка със служител на дружеството, в офиса на дружеството (намиращ се на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №40). При получаването на наградата участникът трябва да се легитимира, чрез предоставяне на документ за самоличност, чиито данни следва да съвпадат с тези, посочени в акаунта на участника. Ако участникът не може да докаже, че е притежател на акаунта, то той губи правото върху спечелената награда.

Един участник може да спечели повече от 1 печалба/награда.

Спечелването и вида печалба/награда по т.4.1 се определят при спазване на следните правила:

Участникът, изпълнил условията за участие, посочени в т. 3.1. по-горе получава в своя акаунт виртуален „Коледен календар“. На „Коледния календар“ са изобразени числата на календарния месец декември на 2021 г. Всяко число от месеца крие символ, който символ има място във виртуална „Елха на късмета“, изобразена под „Коледния календар“ на участника.

Всеки ден от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г. участникът, получил „Коледен календар“, има право да отваря по 1 число от календара, което му носи/разкрива 1 безплатен символ. Полученият от участника безплатен символ автоматично се попълва на съответстващото му място в „Елхата на късмета“.

Всеки ден от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г. участникът, получил „Коледен календар“, има право да изпълни до 3 мисии, и ако същите са изпълнени успешно съгласно правилата им, да завърти виртуално „колело на късмета“ до 3 пъти, с което да си осигури спечелване на до 3 броя допълнителни символи за попълване на „Елхата на късмета“. След успешното изпълнение на всяка мисия, зададена от Организатора, участникът, след завъртане на „колелото на късмета“, получава допълнителния символ, който е бил изтеглен, като същия се попълва автоматично в „Елхата на късмета“ му.

Събирането на всички 124 броя символи по т.5.2 и т.5.3. не гарантира спечелването на печалба/награда.

За спечелването на една печалба/награда, участникът трябва да събере от 4 до 7 броя еднакви символа. При събирането на всички символи от един вид, участникът печели печалба/награда, която съответства на тях и е посочена на „Елхата на късмета“.

Символите се разпределят, чрез генератор на случайни събития.

В случай, че участникът е изпълнил условията по т.3.1. по-горе и е започнал участие в играта след 01.12.2021 г., то той има право да отвори всички безплатни символи и да опита да изпълни всички мисии, които са били активни за периода от 01.12.2021 г. до датата на включването му в играта.

Пример: Ако участникът започне участието си в играта на 15.12.2021 г. той има право:

    да отвори всички дати от календара от 01.12.2021 г. до 15.12.2021 г. и да получи съответстващия брой безплатни символи за попълване на „Елхата на късмета“ и
    да участва във всички мисии за периода от 01.12.2021 г. до 15.12.2021 г. и при успешно изпълнение на същите да получи съответстващия брой символи за попълване на „Елхата на късмета“.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара